Home »
Đăng bởi 1991 Land lúc Thứ Năm, 23 tháng 1, 2020 ,

Qui định này nhằm xác định giá đất vận dụng đối với các trường hợp qui định tại các điểm a, b, c và d khoản 4 Nhân tố 114, khoản 2 Yếu tố 172 và khoản 3 Vấn đề 189 của Luật Đất đai, hộ mái nhà, cá nhân đang sử dụng đất mà chuyển mục đích dùng đất theo pháp luật tại khoản 30 Nhân tố 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/1/2017 của Chính phủ, thuộc trường phù hợp được tiếp tục sử dụng đất theo chế độ giao đất có thu tiền dùng đất, Mức giá đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền một lần cho cả thời điểm thuê mà thửa đất hoặc khu đất của dự án có trị giá (tính theo giá đất trong Bảng giá đất do UBND TP ban hành) dưới 30 tỷ đồng; 

Đối với trường hợp thuê đất thu tiền hàng năm mà phải xác định lại đơn giá thuê đất để yếu tố chỉnh cho chu kỳ tiếp theo đối với thửa đất hoặc khu đất được nhà nước cho thuê sử dụng vào mục đích kinh doanh thương nghiệp, dịch vụ, bất động sản, khai thác tài nguyên có trị giá (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) từ 30 tỷ đồng trở lên; giá thuê đất trả tiền thuê hàng năm (không bao gồm trường phù hợp thuê đất sử dụng tham gia mục đích kinh doanh thương nghiệp, phục vụ, bất động sản); 

Giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm; xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào trị giá của nả của tập đoàn, công ty, tổ chức. Hệ số điều chỉnh giá đất này được vận dụng tùy theo từng đội ngũ đối tượng và tùy theo từng khu vực địa bàn quận, huyện và các nhân tố khiến cho tăng, hạ thấp giá đất.

Riêng trong Khu Công nghiệp cao, hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng cho tổ chức, tư nhân được nhà nước cho thuê đất thanh toán thuê đất hàng năm; thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp; thuê đất thanh toán thuê đất một lần cho cả thời gian thuê dùng tham gia mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ, buôn bán nhà ở thương nghiệp, văn phòng cho thuê đối với trường hợp quy mô tính thu tiền thuê đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) dưới 30 tỷ đồng. Hệ số điều chỉnh giá đất trong khu này được tính tùy theo mục đích dùng.

Nam Phong

Theo Nhịp sống kinh tế


Đọc thêm: gia nha dat

Tags:

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG GIÁ

Bản quyền thuộc về Ivan Nguyen, Căn Hộ Luxriverview Quận 7