Home »
Đăng bởi 1991 Land lúc Thứ Hai, 20 tháng 1, 2020 ,

Tư nhân khiến công việc đánh giá tại tổ chức chuyên ngành trực thuộc người quyết định đầu tư không yêu cầu có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng khi được giao nhiệm vụ thẩm định công trình thuộc thẩm quyền của người quyết định đầu cơ.

Ông Nguyễn Văn Vĩnh công việc tại Tổng tổ chức kinh doanh Du lịch Sài Gòn TNHH MTV phản ánh, hiện Phòng Đầu cơ Tổng Công ty ông là công ty chuyên ngành trực thuộc người quyết định đầu tư (Hội đồng thành viên Tổng Công ty), được giao nhiệm vụ thẩm định các dự án đầu cơ xây đắp tòa tháp và thi hành các công tác về quản lý chi tiêu đầu tư xây đắp can hệ đến các dự án do Tổng Tổ chức kinh doanh làm nhà đầu tư.

Theo chuyên môn, ông được giao nhiệm vụ xác định giá gói thầu, giá thích hợp đồng trong hoạt động xây dựng là một phần của các công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Tại Khoản 14, Yếu tố 3 Luật Xây đắp 2014 giảng nghĩa: “Cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư là tổ chức, công ty có chuyên ngành thích hợp với tính chất, nội dung của công trình và được người quyết định đầu cơ giao nhiệm vụ thẩm định”.

Mặt khác, pháp luật về xây dựng hiện hành không có qui định yếu tố kiện năng lực của chủ đầu tư và điều kiện năng lực của cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu cơ. Nhà đầu tư chịu trách nhiệm theo quy định tại Khoản 4, Nhân tố 7 của Luật Xây dựng 2014; Cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư chịu nghĩa vụ theo luật pháp tại Khoản 9, Yếu tố 57 Luật Xây dựng 2014.

Theo pháp luật tại Khoản 11, Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ một số pháp luật về vấn đề kiện đầu cơ buôn bán thuộc các ngành nghề điều hành Nhà nước của Bộ Xây đắp và Thông tư số 08/2018/TT-BXD ngày 5/10/2018 hướng dẫn về chứng chỉ hành nghề xây đắp, chứng chỉ hoạt động xây đắp và điều hành nhà thầu nước ngoài thì xác định giá gói thầu, giá phù hợp đồng trong hoạt động xây đắp là một phần của các công tác điều hành chi tiêu đầu cơ xây đắp. Thành ra, người chủ trì đánh giá các công việc có can dự tới quản lý chi phí đầu tư xây đắp buộc phải phải có chứng chỉ hành nghề định giá xây đắp theo luật pháp.

Ông Vĩnh hỏi, trường thích hợp tư nhân ông (ko phải là người chủ trì) chấp hành giám định giá gói thầu, giá hợp đồng trong hoạt động xây dựng theo nhiệm vụ được giao để lập lên tiếng kết quả giám định, trình cấp thẩm quyền Tổng Công ti lưu ý, phê phê duyệt thì cóbắt đề xuất có chứng chỉ hành nghề định giá xây không?

Về yếu tố này, Bộ Xây đắp trả lời như sau:

Theo Khoản 14, Khoản 27, Khoản 36 Nhân tố 3 Luật Xây dựng năm 2014 thì cá nhân khiến công tác giám định tại tổ chức chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu cơ không đòi hỏi có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây đắp khi được giao nhiệm vụ thẩm định dự án thuộc thẩm quyền của người quyết định đầu cơ.

Khoản 1 Yếu tố 9 Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2018 của Bộ Xây đắp quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê chuẩn y công trình và kiến tạo, dự toán xây dựng nhà cửa thì “Kết quả đánh giá phải có đánh giá, kết luận về mức đáp ứng yêu cầu đối với từng nội dung giám định và toàn cục nội dung trình thẩm định theo mẫu pháp luật tại Phụ lục II Nghị định 59/2015/NĐ-CP”. Vì vậy, thông báo kết quả giám định do cơ quan giám định ký và đóng dấu.

Theo Chính phủ

Xem thêm: gia dat saigon

Tags:

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG GIÁ

Bản quyền thuộc về Ivan Nguyen, Căn Hộ Luxriverview Quận 7