Home »
Đăng bởi 1991 Land lúc Thứ Sáu, 24 tháng 1, 2020 ,

 - Mùa Xuân Canh Ngọ, cách đây 90 Mùa Xuân trước, Đảng Cộng sản Việt nam sinh thành!

Nhà báo, TS. Hai Lê

Dọc 90 Mùa Xuân, Đảng của Chủ toạ Hồ Chí Minh lớn lao - đứa con nòi giống, người lãnh đạo, người đày tớ thật chung tình của Dân chúng công huân vn – đồng hành cùng dân tộc viết nên lịch sử chủ quyền tự do và chủ nghĩa xã hội của bản thân mình đầy vinh hoa và thắm cả máu đào, đầy thăng trầm và hiển hách... khiến nên vị thế, sức mạnh và uy tín Việt Nam trên trường quốc tế. 

Chín mươi Mùa Xuân Đảng -  một chốc lát Xuân trong thời điểm trường cửu nhưng là một bước tiến dài của dân tộc Việt Nam trong khoảng thân phận quân lính thành vương quốc của chủ quyền tự do và chủ nghĩa thị trấn hội; một bước đi nhỏ tuổi của thời điểm nhưng đủ để hiện diện một Việt Nam độc lập hòa bình và thị trấn hội chủ nghĩa bên bờ Biển Đông đang nhịp bước cùng kỷ nghuyên.

Tuổi mười lăm can trường, Đảng cùng nhị mươi triệu tiền việt bào con dân nước Việt phá vòng nô lệ thực dân và gông cùm phong kiến, dựng nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước của bản thân mình; tự phóng thích chính mình trong khoảng thân phận vong quốc nô làm cho chủ giang san hợp nhất mà ông thân phụ ta mấy ngàn năm di duệ trải trong khoảng Bắc chí Nam, khắp từ rừng núi Trường Sơn, Tây Côn Lĩnh tới Hoàng Sa, Trường Sa trên Biển Đông “tiệt nhiên định phận”. 

Gần nhị mươi lăm tuổi, đương đầu và hy sinh trong lòng dân tộc can trương và khoan hòa, Đảng cùng toàn Dân bắt buộc cầm súng để hoàn thành vinh quang cuộc trường chinh chín năm chống thực dân Pháp xâm lăng, khiến cho nên một Điện Biên Phủ "lẫy lừng năm châu, chấn động trái đất", khơi nguồn cảm hứng và góp phần cũ kĩ vũ phong trào giải phóng dân tộc của các dân tộc nô lệ vùng lên tự giải phóng bản thân mình trên khắp hoàn cầu.

Bước vào độ bốn mươi lăm Xuân, Đảng lại cùng ba mươi mốt triệu tiền việt bào vn đề xuất cầm súng, vừa chống chọi chống đế quốc Mỹ xâm lược vừa xây dựng chủ nghĩa phố hội ở miền Bắc, với cuộc Đại thắng Mùa Xuân năm 1975, thống nhất vừa đủ quốc gia, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa phố hội, ghi tiếp một trong những trang đẹp nhất của lịch sử dân tộc và là nét son bất hủ trong lịch sử quả đât, trong thế kỷ XX. 

Dưới ngọn cờ của Đảng, gần 45 năm cả nước xây dựng chủ nghĩa phường hội và bảo kê Giang sơn, Việt Nam tiếp tục rạng ngời trên trường quốc tế. "Tương lai của chủ nghĩa xã hội trên phạm vi trái đất phụ thuộc, ở chừng quyết định, tham gia những cuộc cách tân của chủ nghĩa thị trấn hội ở... vietnam”. "vn đã đưa ra định nghĩa chủ nghĩa phố hội là "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bình, dân chủ, tiến bộ". “Đây rõ ràng là cái đích thế giới hướng tới". Và chính nhân tố này "đang tạo dựng ra con đường đi tới một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa phồn vinh và tân tiến", 'chắc chắn một cách vững bền tiềm năng khổng lồ và sinh động của cách thức phường hội chủ nghĩa trong vấn đề kiện đổi mới; cùng lúc, là một tấm gương và trải nghiệm quý giá đối với các nước lờ đờ phát hành trong việc chọn đoạn đường tiến tới phồn vinh”, như đồng đội quốc tế chắc chắn.

                                                                          *

                                                                      *       *

Bí quyết đây gần 75 năm, trong “Thư gửi Ủy ban quần chúng các kỳ, tỉnh, quận và làng”, đăng trên tờ Cứu quốc, số ra ngày 17-10-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Ví như nước chủ quyền mà dân không hưởng êm ấm hòa bình, thì chủ quyền cũng chẳng có nghĩa lý gì”. Việt Nam phải trở thành nước nhà phường hội chủ nghĩa chủ quyền, tự do và hùng cường, dưới ngọn cờ của Đảng!

90 Mùa Xuân Đảng và khát vọng Việt Nam hùng cường
Chín mươi Mùa Xuân Đảng - một chốc lát Xuân trong thời điểm trường cửu nhưng là một bước tiến dài của dân tộc vietnam

chậm triển khai là cương lĩnh hành động, là trọng trách lịch sử và đạo lý của Đảng chúng ta, từ vị thế lịch sử 90 năm xây dựng, trưởng thành trong lòng dân tộc và hướng dẫn đất nước!  

Sau hơn 33 năm thực xây cất cuộc thay đổi trong khoảng hoàn toản tới vừa đủ và đồng bộ, gấp rút yên cầu chúng ta không ngừng đổi mới tư duy tạo ra mang tầm kế hoạch, sẵn sàng hàng ngũ chiến lược tạo ra và bảo vệ non sông: về tầm nhìn, về định vị tổ quốc, về quyết sách chính trị chiến lược, về sẵn sàng những nhân tố kiện cần và đủ… tiếp tục đổi mới mạnh khỏe hơn và hiệu quả hơn, xây dựng một nước vn hùng cường và vì thế giới hòa bình, thống nhất, tiến bộ, tiến bộ,  trong tầm nhìn đến năm 2030 - Đảng ta tròn 100 Mùa Xuân và năm 2045 – Nhà nước Cộng hòa thị trấn hội chủ nghĩa tròn 100 năm!

Muốn đổi mới, nhất là viết nên lịch sử, chúng ta không thể không đổi mới bản thân, trước nhất là tư duy. Ví như không chúng ta sẽ không có gì đáng kể cả, ngay cả góc nhìn, chỗ đứng và vị thế đất nước, càng không thể nói đến việc nước nhà phát hành khỏe khoắn hay phồn vinh.

       1- Phát hành phường hội chủ nghĩa - cương lĩnh phát hành mạnh khỏe và vững bền  

Chủ nghĩa cộng sản, nói như C. Mác, đó là chủ nghĩa thiên nhiên hoàn bị, tức chủ nghĩa nhân đạo!

Đảng ta nguyện xứng đáng “là đạo đức, là văn minh”, và suốt 89 năm qua đồng hành cùng dân tộc vươn đến chủ nghĩa nhân đạo hoàn bị đó! Và, đó chính là chủ nghĩa thị trấn hội, là văn hóa!    

Hơn 33 năm thay đổi, dưới ngọn cờ phường hội chủ nghĩa, tổ quốc đã giành được những thành quả hoành tráng, có ý nghĩa lịch sử, dân tộc ta tiến những bước dài cần thiết trong lịch sử non sông. Và, khi nhìn nhận công cuộc đổi mới hoàn toản của Việt Nam, anh em quốc tế cũng san sẻ: “Các bằng hữu cộng sản Việt Nam kiên cường chủ nghĩa Mác – Lê-nin và chủ trương xây dựng chủ nghĩa phường hội, đã làm được những thắng lợi hoành tráng về mọi mặt”(1). 

Đoạn đường ý tưởnrg tạo ra hiện thực của chúng ta: Xây dựng một nền kinh tế thị trường xác định phương hướng xã hội chủ nghĩa, kiến tạo một Nhà nước pháp quyền thị trấn hội chủ nghĩa vn, phát triển một nền văn hóa và loài người vietnam ngang tầm giai đoạn đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, tân tiến hóa, xây dựng một nền ngoại giao nhiều chủng loại hóa, đa phương hóa vì một nhân loại hòa bình và thịnh vượng,… dưới ngọn cờ của Đảng là quy luật sản xuất, là yêu cầu thế tất, là con đường phát hành thịnh vượng của quốc gia ta trong thời đại hiện tại, mà dân tộc ta đã, đang và nỗ lực thực hiện chẳng thể chuyển lay, dù thời thế có vần xoay, đảo ngược, đổi thay thế nào! “Chủ nghĩa xã hội mang rực rỡ Việt Nam đã làm cho nước nhà này thành nước có sức ảnh hưởng lớn nhất tại bán đảo Đông Dương”(2).  

Đó là chỉ tiêu ý tưởnrg tạo ra của Việt Nam.

Hơn bất cứ một ai khác, một đội ngũ nào, Đảng đang đi tiền phong thi hành sứ mệnh lịch sử, tiêu chí cao niên đó một cách thức kiên định như tròn 89 năm trước, khi Đảng vừa có mặt trên thị trường, đã gánh lấy trọng trách chỉ đạo dân tộc vietnam phá bỏ gông xiềng quân lính, non sông “rũ bùn đứng dậy sáng lòa”. Vì, sứ mệnh lịch sử dân tộc ấy đã trao cho Đảng đảm nhiệm, “đứng mũi chịu sào” trước dân tộc; và đồng bào đã tin yêu Đảng, trước sau ủng hộ “đứa con nòi” của bản thân! Để đáp lại sự gửi gắm tin tưởng đó, Đảng không chấm dứt chủ động nỗ lực sửa bản thân mình, để tiếp diễn hoàn thành trọng trách to lớn và thiêng liêng ấy! Và, Nhà nước ta, khi mới xuất hiện đã tự nhiên là của Quần chúng. #, do Nhân dân và vì Quần chúng; cuống nhau, dòng máu Nhà nước thuộc về Quần chúng. #! Đảng và Nhà nước đều là “đày tớ”, là “công bộc” của Quần chúng. #!

ngừng thi côngĐây là Quốc chính phường hội chủ nghĩa Việt Nam!

chậm tiến độ chính là linh hồn, cốt cách văn hóa vn!

      2- Tầm nhìn ý tưởnrg phát hành Việt Nam

Lịch sử phát triển của non sông đã đi đúng hướng tuy không nhanh như chúng ta trông đợi.

Hơn bao giờ hết, con đường độc nhất đúng đắn là, chúng ta phải tự bản thân mình hùng mạnh, ví như không tất thất bại; chỉ có tiến lên và tạo ra vững bền, khi quả đât không hy vọng sự ngần ngại hay chập chờn của bất cứ người nào, cuộc khó khăn thế giới tiềm tàng “mất còn” càng không ưng ý bất cứ giang sơn, dân tộc nào làm ngoại lệ. Vì, tụt hậu là đứng ngoài “sân chơi” thế giới hóa, nếu như không nói là vô hình trung rơi tham gia dựa dẫm, là rơi vào thủ đoạn “sân sau” của người khác! Không như thế, chúng ta không định vị được dân tộc chính mình, đất nước bản thân, rất khó khăn tìm được chỗ đứng xứng đáng trên trường quốc tế, và càng khó có cơ hội góp phần bản thân cùng thế giới xây dựng quả đât. Đó là sứ mệnh đất nước, là danh dự và trách nhiệm của mỗi  người Việt Nam! Chúng ta đứng trong thế giới, chúng ta phải vì quả đât và cho thế giới!

Vì thế, trong tầm nhìn năm 2045, vn sẽ và phải trở thành một nước nhà công nghệ tạo ra, điểm đến nhân văn trong nhân loại chỉnh thể, với tư cách một nước kĩ nghệ tạo ra, nơi tập hợp của niềm tin, kiến thức và tấm lòng tin cậy, tình nghĩa, nhân ái, chan hòa với anh em quốc tế, phát triển bằng cách thức rút ngắn, với khả năng vn. Tức là, chúng ta phải biến thành một nước kĩ nghệ hóa, văn minh hóa phát hành - một quốc gia kinh tế biển, thương mại, dịch vụ và du lịch nhãn hiệu Việt, đa số mang tấm “căn cước” văn hóa vn bản sắc và nhân bản. ngừng thi côngĐây là sự lựa chọn mang tầm ý tưởnrg. chậm triển khai cũng là sự định vị ý tưởnrg sản xuất mang tầm văn hóa của vn trong tầm nhìn đến năm 2045.

Ví như không, chúng ta sẽ rất không dễ dàng vượt lên, rất khó khăn hùng cường, ví như không nói là rơi tham gia nguy cơ tụt hậu và bạc nhược.

chậm tiến độ là Quốc sách kế hoạch sản xuất Việt Nam!

chậm triển khai chính là sự kết tinh của văn hóa sản xuất vn!

90 Mùa Xuân Đảng và khát vọng Việt Nam hùng cường
Trong góc nhìn năm 2045, Việt Nam sẽ và phải trở thành một nước nhà công nghệ tạo ra

      3- Kiểm soát an ninh ích lợi chiến lược giang sơn là tối cao, tạo ra những trị giá non sông là tiêu chí tối thượng

Tổ quốc tối thượng! Dân tộc trường tồn!

Trải mấy ngàn năm, ông thân phụ ta, qua trăm lần tử sinh, bao giờ và đời nào cũng quyết lấy ích lợi đất nước làm chỉ tiêu tối thượng kế hoạch có ý nghĩa định hình trong mọi hành xử của mình, trước bất kỳ người nào, dù trong bất cứ cảnh huống nào. Lịch sử từng cho thấy, khiến trái đi là tự rước lấy họa sát thân, nô lệ, nguy cơ bị bại vong.

Trong kỷ nghuyên hiện tại, giữa cuộc cạnh tranh mang tầm vóc thế giới có ý nghĩa tử sinh, chân lý “Không có gì quý hơn Độc lập hòa bình”, hơn bao giờ hết, càng rạng ngời trong ý nghĩ, tư tưởng, tình cảm và hành động của người vietnam, hợp với lẽ thiên nhiên thế giới, là khả năng chết sống như máu giết thịt của mình. Giang sơn, thị trấn tắc nghìn năm mà ông phụ thân ta giao lại, quyết không để mất một tấc, quyết không để rơi vào tay ngoại quốc. Vị thế dân tộc vn ta mấy ngàn năm nối đời đời gây dựng, dù phải hiến tới giọt máu cuối cùng vì nền độc lập hòa bình vô giá Non sông… cũng không thể để bị chà đạp, không thể bị cướp mất. Không còn độc lập hòa bình, thì non sông – dân tộc vietnam ta sẽ không còn gì cả, và mỗi người vn ta sẽ không có gì cả, trở nên vô nghĩa!  

Vì nền chủ quyền hòa bình và ích lợi vô giá của dân tộc, trong cuộc hội nhập thế giới càng ngày càng sâu rộng, cơ hội phát triển tất cả nhưng nguy cơ tụt hậu, lệ thuộc cũng càng không ít, chúng ta càng quyết không mộng ảo về bản thân và về bất cứ ai; không lóa mắt trước những ích lợi tạm bợ, ốm hẹp, toàn bộ vô hình xâm hại lợi ích nước nhà; càng chẳng thể mất cảnh giác trước giặc ngoại xâm từ mọi phía và đủ loại giặc nội xâm! Bởi, chưa bao giờ như hiện nay, lịch sử dân tộc càng cho thấy, lợi ích nước nhà - dân tộc của chúng ta là cụ thể: sự đầy đủ bờ cõi linh nghiệm là tối thượng và quyền tự quyết dân tộc phường hội chủ tức là vô giá! Ích lợi đó chẳng thể bị tiêu vong bởi nạn ngoại xâm và càng chẳng thể bị bại vong bởi nạn nội xâm.

Dư luận quốc tế xác tín: “vietnam đang chấp hành một công đoạn thay đổi đầy sáng tạo nhằm đưa chủ nghĩa thị trấn hội thích ứng với hoàn cảnh mới, với yếu tố kiện lịch sử và bối cảnh quốc tế mới. Những chiến thắng hoành tráng của vn trong sự nghiệp đổi mới nhưng vẫn giữ được những nguyên lý của chủ nghĩa phố hội”(3).

Khiến trái thế, là vong thân, là hại quốc, là phụ lại lòng tin và sự ủy thác của đồng bào!

chậm tiến độ là Quốc thể và danh dự vn!

ngừng thi côngĐây chính là sự kết tinh và sản xuất bản lĩnh, sức mạnh của văn hóa vietnam!

      4- Hội nhập quốc tế trên nền tảng tạo ra và mến thương hòa hiếu bốn bể làm phương lược hành xử tình thật, vì hòa bình thế giới

Bốn phương hòa mục, dân tộc cực thịnh, tổ quốc chủ quyền và trái đất hòa bình!

chậm triển khai là Đạo Lý truyền đời của vn.

Trong lịch sử mấy ngàn năm, dân tộc ta đã đối mặt và thắng lợi trong hàng trăm trận chiến tranh vệ quốc. Có nhẽ hãn hữu có tổ quốc dân tộc nào trên hoàn vũ lại gánh chịu thương đau chất chồng và nặng nài nỉ như thế! Vì thế, suốt lịch sử của bản thân, tổng thể dân tộc chúng ta hiểu cái giá của hòa bình, của độc lập tự do, và nối đời xây dựng mối hữu hảo lân bang hay bảo kê bằng mọi giá tình hoà hiếu với các dân tộc khắp bốn bể năm châu, nhưng quyết không mơ hồ hay càng không mộng ảo về thứ ảo giác nào đó mà buông lơi quyền bảo vệ cương vực linh nghiệm vô giá, càng không lo ngại trước bất kỳ áp lực hay sự doạ dọa nào của bất cứ người nào, trong khoảng bất kỳ phía nào.  

Để phát triển và trở nên hùng mạnh, không gì cao cả hơn, khi ta  quyết chí “Việc nhân nghĩa cốt ở yên ổn dân ”! Vì, “Còn non, còn nước, còn người”, như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng thèm khát, tin yêu! Rất nhiều tấm lòng sớm muộn hòa hiếu đều vì nền độc hòa bình của non sông, vì “nước nhà ngàn thuở vững âu quà”;  vì hạnh phúc của Nhân dân, vì nền hòa bình quả đât, chứ không bởi lý do nào khác vu vơ! chậm triển khai là khả năng, là rường cột của văn hóa vn!

Chúng ta yêu hoa hồng nhưng dân tộc vietnam không lưỡng lự đề nghị tự vệ để bảo kê tự do nước nhà và sự toàn vẹn cương vực của bản thân mình, vì sự trường tồn của dân tộc vietnam, vì khát vọng bốn bể an ninh của trái đất loài người! Vì đó là quyền tự quyết và tự vệ quang minh chính đại vietnam, của bất cứ tổ quốc, dân tộc nào khao khát độc lập hòa bình và mến mộ hòa bình! Vì chúng ta là Con Lạc cháu Hồng! Vì, đó là những quyền căn bản linh nghiệm của nước nhà, của loài người dù ở nơi đâu trên mặt địa cầu: Chủ quyền - Tự do - Hạnh phúc! Đó là khí phách văn hóa vietnam!

Trên lộ trình, trong từng bước đi hội nhập quốc tế bữa nay, với tâm thế và hoài bão ấy, vn đến với đồng đội bốn phương mà tất thảy người nào đều thấy, và mong bạn bè bốn phương đã, đang và sẽ tới vietnam đều trân trọng nhân tố giản dị ấy! Thành quả đó là sự cố gắng của gần 96 triệu đồng bào ta dù ở nội địa hay ở nước ngoài, dưới ngọn cờ của Đảng, và sự ủng hộ của tổng thể bạn bè quốc tế khắp bốn bể năm châu! Hơn 190 non sông, vùng bờ cõi trên khắp hành tinh đặt mối quan hệ ngoại giao và 240 nền kinh tế nước nhà và vùng cương vực đặt mối giao thương với chúng ta!

Và, “Tầm nhìn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội đang trở nên sinh động ở Việt Nam bữa nay”(4).  

Đó là Quốc tín và sức mạnh Việt Nam!

ngừng thi côngĐây là cốt cách thức và nhân phẩm của văn hóa vn!

Tầm nhìn chiến lược: Trong khoảng chủ nghĩa yêu nước - chủ nghĩa Mác - Lê-nin, lối suy nghĩ Hồ Chí Minh - xuyên qua kinh tế bằng kinh tế, bằng chính trị, bằng ngoại giao  - và sẽ đến văn hóa, vì Đất nước phồn vinh, Đất nước hợp nhất và Dân tộc trường tồn, dưới ngọn cờ của Đảng.       

                                                                          *

                                                                     *          *

Đa số sự phức tạp của thời đại với những cơ và nguy cơ chuyển hóa khôn lường của một “thế giới phẳng” và không phẳng, đã và đang đặt ra, thách thức chúng ta: hoặc là tụt hậu tức là bị bỏ rơi hoặc là bứt lên để làm cho chủ thời cục, làm chủ vận mệnh của bản thân và trở nên hùng cường. Và, một khi dừng lại hoặc đứng im, hiện nay, cũng chính là tụt hậu, chính là sự thoái bộ trong cơn lốc thế giới hóa với cuộc cách mệnh kĩ nghệ lần thứ tư, ngay tức khắc chúng ta tự chuốc lấy sự bạc nhược, yếu đuối trong lúc này.  

Bởi vậy, trước nhất, không có đoạn đường nào khác, ngoài đoạn đường chúng ta càng phải tự bản thân mình trở thành hùng mạnh, dưới ngọn cờ xã hội chủ nghĩa!

Năm 2020, Đảng của chúng ta tròn 90 Mùa Xuân, Nhà nước Cộng hòa phố hội chủ nghĩa vn của chúng ta tròn 75 năm! Và, chúng ta trang trọng kỷ niệm lần thứ 130 Ngày Sinh Chủ toạ Hồ Chí Minh - Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta.

Nhớ lại gần 30 năm trước, bốn tuần 3-1990, tại Hội thảo Toàn cầu kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ toạ Hồ Chí Minh, đơn vị ở Thủ đô, giữa trái đất đầy cô động, trái đất vẫn nghĩ về Người, nói đến Người với sự ái mộ trước một tư cách và xuất sắc nhân bản cao tay. “Chúng tôi đến đây, có người theo đạo Hồi, có người theo đạo Phật, đạo Tin lành, đạo Thiên chúa, trước chúng tôi không hiểu nhau, qua nhị ngày hội thảo, chúng tôi có thể ngồi lại thì thầm vui vẻ với nhau, vì chúng tôi có cái tầm thường là xuất sắc Hồ Chí Minh: “Muốn cho quả đât được tự do, hạnh phúc”. “Giả dụ chủ nghĩa cộng sản như chủ nghĩa cộng sản Hồ Chí Minh thì cũng chấp nhận được”.  

Xuân năm 2020 này, nhân kỷ niệm 90 năm Ngày Đảng Cộng sản Việt Nam xây dựng thương hiệu, một lần nữa, trang trọng xin nhắc lại lời Chủ toạ Hồ Chí Minh gần 75 năm trước: “Ví như nước chủ quyền mà dân không hưởng êm ấm hòa bình, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”. chậm tiến độ cũng là xuất sắc, là hành động suốt 90 năm trước, bữa nay và mãi mãi của Đảng ta.         

Và, Xuân  này, lời phát biểu của ông Chủ toạ Hội đồng Hòa bình nhân loại Rô-mét Chan-đra về Chủ toạ Hồ Chí Minh, dù đã 30 Xuân trước, vẫn cũ rích vũ chúng ta trên đoạn đường xây dựng một vietnam hùng cường, dưới ngọn cờ của Đảng.

Rằng:  

“Bất kỳ nơi nào chiến đấu cho chủ quyền tự do,

Ở đó có Hồ Chí Minh và ngọn cờ Hồ Chí Minh bay cao.

Bất kỳ ở đâu tranh đấu cho tự do công lý,

Ở đó có Hồ Chí Minh và ngọn cờ Hồ Chí Minh bay cao.

Ở bất cứ đâu, quần chúng chống chọi cho một trái đất mới, chống nghèo đói,

Ở đó có Hồ Chí Minh và ngọn cờ Hồ Chí Minh bay cao” . 

-------
(1) htpp;//ww.cpv.org.vietnam/CPV/Dư luận quốc tế về Đại hội XI Đảng Cộng sản vietnam, ngày 12-1-2011
(2) http;//www.tinmoi.Việt Nam/Du-luan-quoc-te-dua-dam-tin-ve-Dai-hoi-Dang-Viet-Nam, ngày 13-1-2011
(3) Z. B. Ca-rê-ra: Thành công của Việt Nam là thành công của cả con người, Báo Nhân Dân, số ra ngày 26-9-2000, tr.3
(4) Lời chào mừng Đại hội VIII Đảng Cộng sản vietnam, Nxb. Chính trị nước nhà, Thủ đô, 1996, tr.72


Xem nhiều hơn: mua dat

Tags:

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG GIÁ

Bản quyền thuộc về Ivan Nguyen, Căn Hộ Luxriverview Quận 7