Home »
Đăng bởi 1991 Land lúc Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2019 ,

- Bộ GD-ĐT vừa có ý kiến can dự việc một số cán bộ Sở GD-ĐT TP.HCM nhận thù lao hàng tháng trong khoảng NXB Giáo dục Việt Nam để biên soạn SGK mà tin báo phản chiếu.

Về việc này, Bộ GD-ĐT cho hay, theo quy định của Luật Xuất phiên bản, việc liên hiệp với công ty, cá nhân trong hoạt động xuất bản quy định bổn phận của Tổng Giám đốc (Giám đốc) Nhà xuất phiên bản. Bởi vậy Tổng Giám đốc (Giám đốc) Nhà xuất bản phải chịu trách nhiệm về đối tác làm ăn, hình thức liên minh và giao cấu kết đồng câu kết đối với từng xuất bạn dạng phẩm (ở đây là SGK).

Trách nhiệm của công ty đối tác (tư nhân, doanh nghiệp) cấu kết xuất bạn dạng với NXB đã được quy định trong Luật Xuất phiên bản và các quy định có liên quan của qui định. Ngoài ra, nếu công ty đối tác liên kết xuất bản là cán bộ, công chức nhà nước thì phải tuân thủ các quy định của Luật Công chức; Luật Phòng chống tham nhũng..., đảm bảo công bình, công khai, minh bạch, phòng tránh sự xung đột nhiên về ích lợi có thể xảy ra.

Trong trường phù hợp này, NXBGDVN và Sở GD-ĐT TP.HCM có nghĩa vụ giải trình cụ thể về việc mà tin báo đề đạt.

Nhà xuất bản chi thù lao cho lãnh đạo Sở: Bộ Giáo dục nói gì?
Ảnh: Thanh Hùng

Để bảo đảm công bình, công khai, minh bạch trong việc chọn lựa SGK, dự thảo Thông tư chỉ dẫn của Bộ GD-ĐT đang đăng mạng xin ý kiến dư luận rộng rãi đã quy định: “Người đã tham gia biên soạn, đánh giá SGK của các NXB không được nhập cuộc vào Hội đồng” chọn lựa SGK. Cùng với việc ban hành Thông tư hướng dẫn việc chọn lựa SGK trong các hạ tầng giáo dục phổ biến, trong đó qui định rõ bổn phận của UBND cấp tỉnh và cấp quận, các công ty quản lý giáo dục và các cơ sở vật chất giáo dục đa dạng ở địa phương, Bộ sẽ cùng với các công ty điều hành ở địa phương tăng mạnh giám sát, rà soát, thanh tra việc đơn vị chọn lựa SGK trong các hạ tầng giáo dục phổ biến để bảo đảm đúng thực hiện qui định, công bằng, công khai, minh bạch.

Thanh Hùng

Yêu cầu Sở GD-ĐT TP.HCM giải trình về khoản thù lao của NXB Giáo dục

Yêu cầu Sở GD-ĐT TP.HCM giải trình về khoản thù lao của NXB Giáo dục

- UBND TP.HCM chỉ đạo khẩn đòi hỏi Sở GD- ĐT TP.HCM giải trình về việc NXB Giáo dục chi trả thù lao hàng tháng cho chỉ đạo Sở GD-ĐT TP.HCM


Xem nhiều hơn: bat dong san

Tags:

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG GIÁ

Bản quyền thuộc về Ivan Nguyen, Căn Hộ Luxriverview Quận 7