Home »
Đăng bởi 1991 Land lúc Thứ Năm, 5 tháng 12, 2019 ,

Văn phòng Chính phủ cho nhân thức, Chính phủ vừa đề xuất nội dung dự kiến trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại các phiên họp thường kỳ năm 2020.

Theo đó, Chính phủ dự kiến trình các công trình luật: Luật sửa đổi, bổ sung một vài điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; công trình Luật Biên phòng vn (cho ý kiến lần đầu trước khi trình Quốc hội cho quan niệm); dự án Luật Ký hợp đồng quốc tế; công trình Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); công trình Luật Đầu tư theo chế độ đối tác công tư; Luật Đầu tư (sửa đổi); Luật Công ty (sửa đổi); dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một vài điều của luật Kiểm soát an ninh không gian; công trình Luật Sửa đổi, bổ sung vài yếu tố của Luật Đất đai; công trình Luật Người công phu vn đi làm cho việc ở nước ngoài theo phù hợp đồng; dự án Luật Giới trẻ (sửa đổi); dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi)...

song song, Chính phủ cũng xin quan điểm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về: quyết nghị của Quốc hội về sản xuất thành phố Đà Nẵng tới năm 2030 góc nhìn tới năm 2045. Lên tiếng kết quả chấp hành quyết nghị số 100/2015/QH13 phê duyệt chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu đất nước quá trình 2016 - 2020. 

Báo cáo kết quả chấp hành ý tưởnrg nguồn vốn 5 năm non sông 2016 - 2020 và xác định phương hướng ý tưởnrg nguồn vốn 5 năm tổ quốc thời kỳ 2021 - 2025. Lên tiếng kết quả thi hành nghị quyết số 24/2016/QH14 về ý tưởnrg cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020 cũng là những nội dung sẽ được xin quan điểm Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. 

Ngoài ra đó, Chính phủ cũng dự định công bố Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong năm 2020 chú ý duyệt Hiệp định Thương mại hòa bình giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) trong năm 2020; xem xét nội dung về nguyên tắc, chỉ tiêu, định mức phân bổ vốn đầu cơ tạo ra nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025; xem xét, quyết định chế độ đặc thù điều hành, dùng số tiền thu được từ hoạt động khai thác của nả kết cầu hạ tầng hàng không giai đoạn từ ngày 1/1/2018 (thời gian Luật Quản lý, dùng tài sản công có hiệu lực chấp hành) đến ngày Đề án giao quản lý, dùng và khai thác tìa sản kết cấu cơ sở hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý được phê duyệt...


Xem tại: dịch vụ bất động sản

Tags:

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG GIÁ

Bản quyền thuộc về Ivan Nguyen, Căn Hộ Luxriverview Quận 7