Home »
Đăng bởi 1991 Land lúc Thứ Ba, 10 tháng 12, 2019 ,

Bộ Tài chính cho biết, trong năm 2019 có 9 công ty được cấp có thẩm quyền phê duyệt y phương thức cũ kĩ phần hóa, tất nhiên trong đó chỉ có 3 đơn vị thuộc danh mục các công ty cũ rích phần hóa theo công văn số 991/TTg-ĐMDN ngày 10/7/2017 phê duyệt y Danh mục tổ chức Nhà nước kết thúc cổ phần hóa theo từng năm thời kỳ 2017-2020 và Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg ngày 15/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ  về việc phê ưng chuẩn Danh mục công ty chấp hành cổ hủ phần hóa tới hết năm 2020.

Lũy kế công đoạn 2016 – 2019, đã có 168 công ty được cấp có thẩm quyền phê duyệt y phương án cũ kĩ phần hóa với tổng trị giá đơn vị là 443.056 tỷ đồng, trong đó trị giá vốn nhà nước là 206.694 tỷ đồng.

Tuy nhiên trong 168 đơn vị đã cổ hủ phần hóa chỉ có 36/168 doanh nghiệp cũ kĩ phần hóa thuộc danh mục 128 công ty cũ kĩ phần hóa theo công văn số 991/TTg-ĐMDN và Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (đạt 28% kế hoạch), số công ty còn phải chấp hành cũ kĩ phần hóa theo ý tưởnrg tính tới hết năm 2020 là 92 doanh nghiệp.

Như vậy, theo Bộ Tài chính, tiến độ cổ phần hóa các doanh nghiệp còn lừ đừ, không làm được kế hoạch đề ra.

Về tình hình thoái vốn, theo quyết định số 1232/QĐ-TTg  của Thủ tướng Chính phủ thì giai đoạn 2017 – 2020 chấp hành thoái khoảng 60.000 tỷ đồng vốn nhà nước tại các công ty.

Trong năm 2019, có 13 tổ chức thuộc danh mục ban hành theo quyết định số 1232 thi hành thoái vốn với trị giá 896 tỷ đồng, thu về 1.839 tỷ đồng.

Lũy kế từ năm 2017 - 2019, thoái vốn nhà nước tại 92 đơn vị, với trị giá 4.704 tỷ đồng, thu về 8.964 tỷ đồng.

Bộ Nguồn vốn cũng bình chọn, việc khai triển thoái vốn nhà nước theo quyết định số 1232/QĐ-TTg còn chậm rãi, chỉ đạt 7,8% chiến lược, không đạt ý tưởnrg đề ra.

Những công ty còn nhiều đơn vị phải thi hành thoái vốn với giá trị lớn là: Bộ Công Thương (thoái vốn tại Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp vietnam, Tổ chức Xăng dầu Việt Nam), Bộ Giao thông vận vận tải (thoái 30,4% vốn nhà nước đầu cơ tại Tổng công ti Cảng hàng không vn - Tổ chức kinh doanh CP và 35,16% vốn nhà nước đầu tư tại Tổng tổ chức kinh doanh Hàng không Việt Nam - Tổ chức kinh doanh CP), Bộ Xây đắp (còn phải thoái vốn tại 8/11 Tổng tổ chức kinh doanh cổ hủ phần); TP Hà Nội (còn phải thoái vốn tại 31/34 doanh nghiệp).

Theo Bộ Vốn đầu tư, tiến độ cổ hủ phần hóa, thoái vốn, phê chuẩn y phương án cơ cấu lại đủng đỉnh, không giải quyết được theo kế hoạch đã đề ra. Chậm rãi quyết toán bàn giao sang công ti cũ kĩ phần. Chậm chạp bàn giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về SCIC, chưa bảo đảm chiến lược theo chỉ huy của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, rộng rãi doanh nghiệp lờ lững hoàn thành thủ tục thương lượng, niêm yết trên hoạt động mua bán chứng khoán khiến tác động đến tính công khai, sáng tỏ của thị trường, chậm thay đổi công việc quản trị đơn vị sau cũ kĩ phần theo thông lệ và chuẩn mực của các tổ chức trên hoạt động mua bán chứng khoán, cũng như hạn giễu cợt công tác giám sát của toàn phố hội đối với hoạt động của các tổ chức này.

Bộ Tài chính nghĩ rằng, khởi thủy là do vài Bộ, ngành nghề, địa phương, Cơ quan kinh tế, Tổng công ty nhà nước còn chưa thực sự nghiêm chỉnh khai triển chiến lược cổ hủ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại DNNN theo chỉ huy của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện cơ chế lên tiếng.

Nhất là vai trò, nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức, tổ chức còn chưa cao, chưa quyết liệt trong việc đổi mới hoạt động của doanh nghiệp, công khai minh bạch, đúng quy định quy định, bảo đảm nguyên tắc hoạt động mua bán, chống lợi ích hàng ngũ trong cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước….

Theo Minh Thư

Infonet


Tham khảo thêm: gia dat saigon

Tags:

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG GIÁ

Bản quyền thuộc về Ivan Nguyen, Căn Hộ Luxriverview Quận 7