Home »
Đăng bởi 1991 Land lúc Chủ Nhật, 22 tháng 12, 2019 ,

Nghi vấn của độc giả thắc mắc về đất khai phá có nội dung:

“Liệu đất khai hoang của mái ấm tôi có trong giai đoạn khai khẩn, làm việc có được cấp sổ đỏ hay không? Khi bị nhà nước thu hồi thì có được đền bù thu hồi đất không? Pháp luật này như thế nào?”

Trạng sư Phạm Thị Bích Hảo, Giám đốc Công ti Luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Thủ đô trả lời:

Thứ nhất: Nhân tố kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền dùng đất.

Tại Vấn đề 99 Luật Đất đai năm 2013 quy định Trường hợp dùng đất được cấp Giấy đạt yêu cầu quyền dùng đất, quyền sở hữu nhà ở và của cải khác gắn liền với đất:

"1. Nhà nước cấp Giấy đạt yêu cầu quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và của nả khác gắn liền với đất cho những trường hợp sau đây:

a) Người đang sử dụng đất có chứng nhận cấp Giấy đạt yêu cầu quyền sử dụng đất, quyền chiếm hữu nhà đất và của cải khác gắn liền với đất theo pháp luật tại các vấn đề 100, 101 và 102 của Luật này;

Điều 101 Luật Đất đai năm 2013 quy định:

Yếu tố 101. Cấp Giấy đạt yêu cầu quyền sử dụng đất, quyền chiếm hữu nhà đất và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ mái ấm, tư nhân đang dùng đất mà không có giấy tờ về quyền dùng đất

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trước ngày Luật này có hiệu lực thực hiện mà không có các giấy tờ pháp luật tại Vấn đề 100 của Luật này, có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp đóng chai nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, khiến cho muối tại vùng có yếu tố kiện kinh tế - thị trấn hội gian truân, vùng có vấn đề kiện kinh tế - xã hội đặc biệt gian truân, nay được Ủy ban quần chúng. # cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã dùng đất bất biến, không có tranh chấp thì được cấp Giấy đạt yêu cầu quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà đất và của nả khác gắn liền với đất và chẳng phải nộp tiền dùng đất.

2. Hộ gia đình, cá nhân đang dùng đất không có các thủ tục luật pháp tại Yếu tố 100 của Luật này nhưng đất đã được dùng bất biến trong khoảng trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và không vi phạm qui định về đất đai, nay được Ủy ban nhân dân cấp thị trấn xác thực là đất không có tranh chấp, thích hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch cụ thể xây đắp thị trấn, quy hoạch xây đắp điểm dân cư vùng quê đã được tập đoàn nhà nước có thẩm quyền phê ưng chuẩn đối với nơi đã có quy hoạch thì được cấp Giấy đủ điều kiện quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và của nả khác gắn liền với đất.

Căn cứ theo các luật pháp trên, đất khai hoang có thể được cấp Giấy chứng nhận quyền dùng đất giả dụ phục vụ đủ các nhân tố kiện sau:

+ Đất đã được dùng định hình từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và không vi phạm luật pháp về đất đai

+ Được Ủy ban dân chúng cấp xã xác thực là đất không có mâu thuẫn, phù hợp với quy hoạch dùng đất, quy hoạch cụ thể xây đắp thị trấn, quy hoạch xây đắp điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê ưng chuẩn đối với nơi đã có quy hoạch.

dat khai hoang khi bi thu hoi co duoc boi thuong

Thứ nhì: Điều kiện bồi hoàn khi thu hồi đất

Về việc đền bù khi nhà nước thu hồi đất đối với đất khai hoang, khoản 1 Nhân tố 74 Luật Đất đai năm 2013 luật pháp:

Vấn đề 74. Nguyên tắc đền bù về đất khi Nhà nước thu hồi đất

1. Người dùng đất khi Nhà nước thu hồi đất giả dụ có đủ điều kiện được bồi hoàn pháp luật tại Yếu tố 75 của Luật này thì được đền bù.

Khoản 1 Nhân tố 75 Luật Đất đai năm 2013 pháp luật:

Nhân tố 75. Điều kiện được đền bù về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an toàn; phát triển kinh tế - phố hội vì lợi ích tổ quốc, công cộng

1. Hộ mái ấm, cá nhân đang sử dụng đất chẳng phải là đất thuê thanh toán thuê đất hàng năm, có Giấy đạt yêu cầu quyền dùng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy đủ điều kiện quyền sử dụng đất, quyền chiếm hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi bình thường là Giấy đủ điều kiện) hoặc có đạt yêu cầu để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền chiếm hữu nhà đất và của cải khác gắn liền với đất theo luật pháp của Luật này mà chưa được cấp, trừ trường thích hợp qui định tại khoản 2 Điều 77 của Luật này; người vn định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được chiếm hữu nhà ở gắn liền với quyền dùng đất ở tại vn mà có Giấy đủ điều kiện hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền dùng đất, quyền chiếm hữu nhà ở và của nả khác gắn liền với đất theo pháp luật của Luật này mà chưa được cấp.

Theo các pháp luật trên, đất khai hoang có thể được bồi hoàn khi nhà nước thu hồi đất giả dụ phục vụ đủ các điều kiện sau:

+ Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an toàn; phát hành kinh tế - thị trấn hội vì lợi ích non sông, công cộng

+ Đang dùng đất chẳng hề là đất thuê thanh toán thuê đất hàng năm

+ Có Giấy chứng nhận quyền dùng đất, Giấy đủ điều kiện quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy đạt yêu cầu quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà đất và tài sản khác gắn liền với đất hoặc có chứng nhận để được cấp Giấy đủ điều kiện quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà đất và tài sản khác gắn liền với đất mà chưa được cấp.

MuaBanNhaDat theo TBKD


Xem thêm: gia nha dat

Tags:

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG GIÁ

Bản quyền thuộc về Ivan Nguyen, Căn Hộ Luxriverview Quận 7