Home »
Đăng bởi 1991 Land lúc Thứ Năm, 7 tháng 11, 2019 ,

Nội dung được nêu trong kết luận số 67 ngày 23/10 của Thanh tra tỉnh giấc Đồng Nai kết luận thanh tra về việc thi hành các luật pháp quy định về xác định giá đất cụ thể đối với công trình đầu cơ Khu cư dân Dịch vụ Giang Điền tại thị trấn Giang Điền, huyện Trảng Bom do CTCP Đầu cơ LDG và CTCP Sonadezi làm chủ đầu tư.

Giấy má tư vấn giá đất không đúng quy định

Theo kết luận thanh tra, đối với việc sẵn sàng thi hành thẩm định giá đất chi tiết tại dự án đầu cơ Khu cư dân Dịch vụ Giang Điền (khu B), giấy má chuẩn bị thi hành đánh giá giá đất không thể hiện địa điểm, diện tích, loại đất và thời hạn sử dụng của thửa đất cần định giá là không đúng theo quy định tại Thông tư 36 ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên Môi trường quy định cụ thể nguyên tắc định giá đất; xây đắp, yếu tố chỉnh bảng giá đất; xác định giá đất cụ thể và giải đáp xác định giá đất.

Các cá nhân và tổ chức liên quan được giao nhiệm vụ chuẩn bị công việc xác định giá đất cụ thể để bồi thường khi nhà nước thu hồi đất, không cung cấp giấy má toàn diện cho tổ chức giải đáp giá đất chi tiết theo qui định và thiếu kiểm tra, dẫn tới công việc trả lời giá đất chi tiết chạm chán gian khổ.

Về công ty thực hiện trả lời định giá đất chi tiết, qua rà soát 7 chứng thư thẩm định giá đất cụ thể do CTCP Thẩm định giá và Tư vấn đầu cơ xây dựng Thế Hệ Mới, Trọng điểm Công nghệ Khoáng sản Môi trường Đồng Nai thực hiện đều dùng chế độ so sánh để tư vấn giá đất cụ thể. Tuy nhiên qua kiểm tra hồ sơ về tư vấn giá đất chưa bảo đảm theo quy định.

Cụ thể, có 7/30 thửa đất lựa chọn để so sánh với thửa đất cần xác định giá đất chi tiết nhưng không thể hiện có đàm phán chiến thắng; có 3/30 thửa đất được tổ chức giải đáp chọn để so sánh với thửa đất cần xác định giá đất chi tiết có thời điểm giao dịch thành công quá thời hạn 2 năm trở lên theo qui định; có 3/5 công dân được lấy phiếu khảo sát tích lũy tin tức của thửa đất chắc chắn không có doanh nghiệp nào đến phỏng vấn và không ký vào phiếu thăm dò thu thập tin tức của thửa đất là không đúng theo pháp luật của Thông tư 36.

Thời gian chấp hành tư vấn định giá đất cụ thể, cả khu A và B của dự án KDC Dịch vụ Giang Điền việc thi hành tư vấn giá đất tại các chứng thư thẩm định giá nêu trên có thời gian chấp hành lờ lững trễ từ 17 ngày tới 94 ngày làm cho việc kể trong khoảng khi ký thích hợp đồng tư vấn giá đến khi có kết quả tư vấn giá đất là không đúng theo Quyết định 04 ngày 1/2/2016 của UBND Tỉnh giấc Đồng Nai (thời gian quy định là 20 ngày khiến việc).

Các công ty trả lời giá đất cụ thể sử dụng cơ chế so sánh, đương nhiên trong giai đoạn thực hiện giải đáp giá đất cụ thể của Công ti Thế Hệ Mới, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên Môi trường Đồng Nai chưa bộc lộ đúng theo pháp luật của luật pháp dẫn tới những sai phép và thiết sót. Sở Khoáng sản Môi trường là doanh nghiệp được qui định về đất đai và UBND thức giấc giao chủ trì trong việc xác định giá đất cụ thể, là đơn vị thuê tư vấn giá đất, tuy nhiên thiếu bổn phận trong rà soát, đôn đốc các tổ chức giải đáp giá đất dẫn tới việc giải đáp giá đất chậm trễ về thời gian và có các sai phép, khuyết điểm.

Đối với việc trình Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh giấc giám định giá đất chi tiết của dự án Giang Điền lần 2 tại tờ trình số 733 ngày 11/8/2016 của Sở Khoáng sản Môi trường có thời hạn thi hành đủng đỉnh trễ 10 ngày là không đúng so với quy định là 5 ngày làm việc.

Kết quả xác định giá đất không đúng thực tế

Theo thanh tra Đồng Nai, việc trả lời giá đất cụ thể của các công ty trả lời giá đất chưa đúng theo Thông tư 36 nhưng Sở Tài nguyên Không gian khuyết điểm trong việc kiểm tra, bình chọn kết quả trả lời giá đất, của các công ty giải đáp trước khi trình Hội đồng giám định giá đất tỉnh giấc là không đúng theo qui định Thông tư 36.

Về giám định phương án giá đất, cả khu A và B của công trình đầu tư Khu dân cư Dịch vụ Giang Điền, Hội đồng đánh giá giá đất tỉnh tiền hành thẩm định 7 lần tại 7 chứng thư có thời điểm đánh giá chậm rãi trễ từ 27 ngày đến 49 ngày là không đúng quy định 10 ngày.

Hội đồng giám định giá đất trả thủ tục đề xuất chú ý lại phương án giá đất chi tiết, dĩ nhiên nguyên do trả thủ tục bình thường thông thường, chưa rõ căn cứ, dẫn tới việc trả lời giá đất và trình cách thức giá đất cụ thể phải làm lại nhiều lần.

Về biên bản cuộc họp của Hội đồng giám định giá đất thức giấc, đối với 3 lần Hội đồng đánh giá giá đất tỉnh trả hồ sơ đề xuất xem xét lại cách thức giá đất cụ thể tại các văn phiên bản 3404, 2173, 4190 của Sở Tài chính không biểu lộ bằng biên bản cuộc họp là không đúng theo luật pháp tại Thông tư 78 ngày 22/6/2016.

Việc trình UBND Tỉnh giấc Đồng Nai phê chuẩn y giá đất chi tiết để bồi thường công trình Giang Điền tại các Quyết định số 2716, 3129, 925 của UBND tỉnh có thời điểm thực hiện chậm trễ từ 17 tới 23 ngày là không đúng theo qui định là 5 ngày.

Về việc quyết định giá đất chi tiết tại 3 quyết định trên của UBND Tỉnh về việc phê phê duyệt yếu tố chỉnh giá đất, cách thức giá đất cụ thể để đền bù thực hiện công trình Giang Điền có thời gian thi hành đủng đỉnh trễ từ 15 tới 30 ngày là không đúng qui định 5 ngày.

Thời gian thực hiện định giá đất, đối với khu A và B trong khoảng khi công ty chấp hành định giá đất, thẩm định cách thức giá đất, hoàn thiện dự thảo phương án giá đất, quyết định giá đất có thời điểm thực hiện chậm trễ trễ trong khoảng 56 tới 242 ngày là không đúng so với pháp luật 45 ngày. Việc kéo dài này cộng với việc giá đất có rộng rãi biến động dẫn tới kết quả xác định giá đất chi tiết khi xong xuôi không còn thích hợp với thực tại, dẫn đến việc giải đáp giá đất và trình phương án giá đất cụ thể phải khiến lại phổ thông lần.

Trong khoảng những nội dung kết luận nêu trên, Thanh tra tỉnh giấc Đồng Nai kiến nghị Chủ toạ UBND thức giấc lãnh đạo, xử lý. Theo đó, các tổ chức gồm UBND quận Trảng Bom, Sở Khoáng sản Môi trường, Sở Vốn đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh giấc Đồng Nai cần làm cho rõ nguyên do, xác định rõ bổn phận đối với từng tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền của bản thân mình liên quan tới các sinh tồn và thiếu sót trên. Đơn vị kiểm điểm nghiêm chỉnh đối với doanh nghiệp, cán bộ, thông báo tỉnh giấc để xem xét, giải quyết theo pháp luật.

Theo Huyền Thoa

BizLive


Xem thêm: bat dong san

Tags:

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG GIÁ

Bản quyền thuộc về Ivan Nguyen, Căn Hộ Luxriverview Quận 7