Home »
Đăng bởi 1991 Land lúc Chủ Nhật, 10 tháng 11, 2019 ,

Tuần mới trong khoảng 11/11 tới 15/11/2019 có công ty chốt danh sách cổ lỗ đông thực hiện chi trả cổ hủ tức bằng tiền, bằng cũ rích phiếu và cổ phiếu thưởng. Trong số đó có gần như đơn vị được các nhà đầu tư đon đả như Tổng tổ chức kinh doanh Idico (IDC), như Masan Resources (MSR), như Tổng tổ chức kinh doanh Hoa Phượng đỏ hàng không Việt Nam (ACV), như Xi măng Hà Tiên 1 (HT1)... 

Chủ đầu tư muốn nhận số cổ lỗ tức, cũ kĩ phiếu thưởng này cần tìm cổ phiếu trước ngày "lăn chốt".

Ngày 11/11/2019: IDC, HT1, VC3, TCO, DHA

Tổng tổ chức kinh doanh Idico – CTCP (IDC) chi  trợ thì ứng cũ rích tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ trọng 5%. Thời gian trả tiền 3/12/2019.

CTCP Xi măng Hà Tiên 1 (HT1) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ trọng 12%. Thời điểm trả tiền 22/11/2019.

Ngày 8/11 là ngày thương lượng không hưởng quyền để CTCP Xây đắp số 3 (mã chứng khoán VC3) chốt danh sách cổ hủ đông phát hành 4,25 triệu cũ kĩ phiếu trả cổ hủ tức năm 2018 tỷ trọng 15%. Trị giá sản xuất theo mệnh giá hơn 42,5 tỷ đồng.

Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tạo ra gần 28,38 triệu cũ rích phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ lên gấp đôi. Giá phát triển 10.000 đồng/cổ hủ phiếu.

CTCP Vận tải đa phương án Duyên Hải (TCO) chi lâm thời ứng cổ lỗ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ trọng 5%. Thời gian trả tiền 25/11/2019.

CTCP Hóa An (DHA) chi tạm ứng cổ lỗ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ trọng 15%. Thời gian thanh toán 27/11/2019.

Ngày 12/11/2019: LHC

CTCP Xây dựng thủy lợi Lâm Đồng (LHC) chi trả cổ hủ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ trọng 20%. Thời điểm thanh toán 27/11/2019.

Ngày 13/11/2019: TDT, HPD

CTCP Đầu tư và Phát hành TDT (TDT) chốt danh sách cổ đông sản xuất hơn 1,2 triệu cổ hủ phiếu trả cổ hủ tức năm 2018 tỷ trọng 15%, tương ứng cổ đông chiếm hữu 100 cổ phiếu được nhận về 15 cổ hủ phiếu mới. Trị giá tạo ra theo mệnh giá hơn 12 tỷ đồng.

song song tổ chức kinh doanh cũng chốt danh sách cũ kĩ đông sản xuất hơn 2,4 triệu cũ kĩ phiếu chào bán cho cũ kĩ đông hiện hữu. Giá tạo ra 10.000 đồng/cổ lỗ phiếu. Tỷ lệ tạo ra 30%.

CTCP Thủy điện Đắc Đoa (HPD) chi tạm bợ ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời điểm thanh toán 28/11/2019.

Ngày 14/11/2019: AST, LLM, NHC, HPP, SGD

CTCP Phục vụ hàng không Taseco (AST) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán 8/1/2019. song song công ti cũng chốt danh sách cổ đông đơn vị lấy quan niệm cũ kĩ đông bằng văn bản về việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT và các nhân tố khác.

Tổng công ti Lắp máy vietnam – CTCP (LLM) chi trả cổ lỗ tức năm 2018 bằng tiền tỷ trọng 4%. Thời điểm trả tiền 16/12/2019.

CTCP Gạch ngói Hai Hiệp (NHC) chi trợ thời ứng cũ rích tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời điểm trả tiền 27/11/2019.

CTCP Sơn Hải Phòng (HPP) chi nhất thời ứng cổ lỗ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời điểm trả tiền 10/1/2019.

CTCP Sạch sẽ giáo dục tại Tp HCM (SGD) chi trả cũ rích tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời điểm thanh toán 29/11/2019.

Ngày 15/11/2019: MSR, ACV, THI, C32, GMX, CMT, ITD, PAI

Ngày 15/11 là ngày đàm phán không hưởng quyền để CTCP Khoáng sản Masan (Masan Resources – mã chứng khoán MSR) chốt danh sách cổ lỗ đông sản xuất khoảng 89,93 triệu cũ kĩ phiếu trả cũ kĩ tức năm 2018 tỷ trọng 10%. Trị giá tạo ra theo mệnh giá khoảng 899,3 tỷ đồng. Tài chính sản xuất lấy trong khoảng LNST chưa phân chia phù hợp nhất lũy kế tới ngày 31/12/2018 của công ti.

Năm 2018 Masan Resources đạt 6.865 tỷ đồng doanh thu, tăng 27% so với năm trước đây. Lợi nhuận sau thuế gấp 2,7 lần cùng kỳ, đạt trên 810 tỷ đồng. Dù vậy với số tiền tạo ra cổ phiếu trả cổ hủ tức lên đến gần 900 tỷ đồng, Masan Resources đã dùng cả nguồn lợi nhuận tích lũy trả cũ kĩ tức cho cổ lỗ đông.

Tính đến 31/12/2019 Masan Resources còn 3.282 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân chia. Hình như công ty còn 145 tỷ đồng thặng dư vốn cũ kĩ phần.

Ngày 15/11 cũng là ngày thương lượng không hưởng quyền để Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) chốt danh sách cũ kĩ đông chấp hành chi trả cổ lỗ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 9%, tương ứng  cũ rích đông sở hữu 01 cổ phiếu được kiếm được về 900 đồng. Thời điểm thanh toán 18/12/2019.

Như vậy với xấp xỉ hơn 2,17 tỷ cổ hủ phiếu đang lưu hành, ACV sẽ chi gần 2.000 tỷ đồng trả cổ lỗ tức lần này cho cổ lỗ đông.

Kết quả buôn bán, năm 2018 ACV đạt 16.090 tỷ đồng doanh thu, tăng 16,3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 6.150 tỷ đồng, tăng 49,2% so với lãi đạt được năm 2017. Tổng LNST lũy kế chưa phân chia đến 31/12/2018 đạt gần 6.360 tỷ đồng. Dường như tổ chức kinh doanh còn 2.550 tỷ đồng trong quỹ đầu cơ sản xuất và hơn 14,6 tỷ đồng thặng dư vốn cổ lỗ phần.

CTCP Trang bị điện (THI) chi lâm thời ứng cổ hủ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời điểm thanh toán 5/12/2019.

CTCP Đầu cơ xây đắp 3-2 (C32) chi tạm thời ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ trọng 12%. Thời gian thanh toán 28/11/2019.

CTCP Gạch ngói gốm xây dựng Mỹ Xuân (GMX) chi trả cũ rích tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 5/12/2019.

CTCP Công nghiệp mạng và Truyền thông (CMT) chi trả cổ hủ tức năm 2018 bằng tiền tỷ trọng 10%. Thời gian thanh toán 6/12/2019.

CTCP Công nghệ Tiên Phong (ITD) chi trả cổ hủ tức đợt cuối năm 2018 bằng tiền tỷ trọng 12%. Thời gian trả tiền 28/11/2019.

CTCP Kĩ nghệ tin tức, viễn thông và không người điều khiển hóa Dầu khí (PAI) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ trọng 2%. Thời gian thanh toán 18/12/2019.

Thái Hiếu

Theo Nhịp sống kinh tế


Xem tại: mua nha

Tags:

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG GIÁ

Bản quyền thuộc về Ivan Nguyen, Căn Hộ Luxriverview Quận 7