Home »
Đăng bởi 1991 Land lúc Chủ Nhật, 27 tháng 10, 2019 ,

Giảm số lượng, dồn vào một chỗ chất lượng kiểm toán

Xác định phương hướng kiểm toán năm 2020 của KTNN cho biết, việc giảm số cuộc kiểm toán nhằm tập trung nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán, đơn vị đào tạo nâng cao trình độ và khả năng kiểm toán; sắp xếp đủ thời gian xong xuôi vừa đủ các nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ khác trong năm 2020.

Tính đến ngày 30/9/2019, KHKT năm 2019 của KTNN bao gồm 209 cuộc kiểm toán (KHKT đầu năm 190 cuộc, bổ sung tăng trong năm 19 cuộc), được tổ chức thành 227 đoàn kiểm toán. KTNN đã khai triển 214/227 đoàn, kết thúc 147/214 đoàn và xét chuẩn y, phát hành 122 Công bố kiểm toán (BCKT). Dự định đến 31/10/2019, KTNN sẽ cơ bản xong xuôi hết các cuộc kiểm toán thuộc KHKT năm 2019.

Với định hướng xây đắp KHKT năm 2020 như trên, toàn ngành nghề dồn vào một chỗ kiểm toán 146 cuộc kiểm toán, giảm 44 cuộc so với KHKT đầu năm 2019 đã ban hành.

Ngoài ra đó, trong định hướng kiểm toán năm 2020, KTNN chọn lựa kiểm toán đối với một vài chuyên đề kiểm toán có phạm vi rộng, được dư luận phố hội nhiệt tình để đơn vị thực hiện nhằm đánh giá vừa đủ việc hiện hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, luật pháp của Nhà nước xuyên suốt từ trung ương tới địa phương.

"Chủ động bố trí nhân công và thời điểm để chấp hành các nhiệm vụ được Chỉ đạo Đảng, Nhà nước giao theo pháp luật tại Khoản 2, Điều 10 Luật Kiểm toán nhà nước, khác biệt là việc thực hiện kiểm toán kết quả giải đáp định giá và xử lý các vấn đề tài chính trước khi chính thức công bố giá trị tổ chức cổ hủ phần hóa", thông báo dự định kế hoạch kiểm toán năm 2020 của KTNN nêu rõ.

Trong ngành ngân sách nhà nước, KTNN tập trung kiểm toán đối với các tỉnh giấc, đô thị trực thuộc trung ương, các bộ, tập đoàn trung ương có diện tích ngân sách lớn để xác nhận tính đúng đắn, trung thực của thông báo quyết toán ngân sách, phục vụ công việc ưng chuẩn lên tiếng quyết toán ngân sách năm 2019 của Quốc hội và HĐND các tỉnh giấc, thị trấn trực thuộc trung ương.

Về lĩnh vực đơn vị và các đơn vị nguồn vốn - ngân hàng, chọn các tổ chức, tổng công ty nhà nước có diện tích phù hợp để kiểm toán thông báo tài chính, các hoạt động can hệ tới quản lý, dùng vốn, của cải nhà nước năm 2019. Liên kết với đó là việc đánh giá công việc tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng điểm là công ty, tổng công ty nhà nước.

Trong khi đó, KTNN tiếp tục bình chọn thực trạng công tác điều hành tài chính và cổ lỗ phần hóa, thoái vốn đầu cơ của Nhà nước tại các doanh nghiệp được kiểm toán; bình chọn các hoạt động điều hành, đảm bảo sản xuất lành mạnh hoạt động mua bán hàng hóa, dịch vụ.

Trong phần này, KTNN cũng thi hành kiểm toán lên tiếng nguồn vốn, các hoạt động liên quan tới điều hành, dùng vốn, của cải nhà nước năm 2018 của Nhà băng nhà nước và một số nhà băng có quy mô lớn để đánh giá thực trạng nguồn vốn của doanh nghiệp và hiệu quả công tác quản lý, quản lý chế độ tiền tệ.

Về Kiểm toán chuyên đề, năm 2020, KTNN dự định chọn kiểm toán vài chuyên đề có diện tích lớn, khuôn khổ rộng để tổ chức kiểm toán nhằm bình chọn vừa đủ, xuyên suốt công tác điều hành, dùng vốn đầu tư công, tài sản công nhằm nâng cao hiệu quả điều hành, sử dụng vốn đầu tư đầu cơ công, góp phần giảm nợ công, phát triển kinh tế xã hội.

Bên cạnh, KTNN thực hiện kiểm toán đối với "việc phân bổ, điều hành và sử dụng vốn đầu tư còn lại của ý tưởnrg đầu cơ công trung hạn quá trình 2016-2020 và đề phòng 10% tại các bộ ngành, địa phương do Quốc hội giao" theo Nghị quyết số 84/2019/QH14 ngày 26/6/2019 của Quốc hội.

Về ngành kiểm toán môi trường và kiểm toán hoạt động, KTNN thực KTNN tiếp tục tăng nhanh kiểm toán hoạt động, kiểm toán môi trường và kiểm toán công nghệ tin tức, trong đó: "Tiếp tục lựa chọn thi hành các cuộc kiểm toán hoạt động, các cuộc kiểm toán môi trường và kiểm toán công nghệ tin tức theo đúng các quy trình, chuẩn mực đã được ban hành phù hợp với các quy định và chuẩn mực kiểm toán quốc tế".

Dường như, KTNN cũng chọn một số chủ đề kiểm toán được dư luận xã hội đon đả, khác biệt là các chủ đề về môi trường để chấp hành kiểm toán nhằm bình chọn tính kinh tế, hiệu quả, hiệu lực trong điều hành, sử dụng tài chính công, của nả công trong công việc bảo kê không gian.

Những ngành nào sẽ bị kiểm toán?

Ngành nghề NSNN: Ngoài kiểm toán Công bố quyết toán NSNN năm 2019 tại Bộ Nguồn vốn, Bộ Ý tưởnrg và Đầu cơ, dự kiến kiểm toán 12 Bộ, tổ chức trung ương và 41 tỉnh giấc, đô thị trực thuộc trung ương.

Kiểm toán hoạt động: Dự kiến chọn 9 cuộc kiểm toán hoạt động, trong đó dồn vào một chỗ kiểm toán các chủ đề can hệ đến bảo kê không gian, xử lý rác thải, chống biến đổi khí hậu và hoạt động nguồn vốn vay cho người có điều kiện kinh tế eo hẹp, nhà đất phố hội...

Lĩnh vực chuyên đề: Dự kiến chọn lựa 19 cuộc kiểm toán chuyên đề, gồm: 02 cuộc kiểm toán chuyên đề khuôn khổ rộng  và các chương trình - công trình thuộc ngành nghề an sinh - thị trấn hội, phát hành kinh tế vùng, việc điều hành khoáng sản, khoáng sản và một số chuyên đề về công việc điều hành thu ngân sách và  quản lý đầu tư XDCB...

Lĩnh vực đầu tư xây đắp và chương trình, công trình: Dự kiến thi hành 34 cuộc kiểm toán dự án đầu tư, trong đó có nhiều công trình lớn, được dư luận thân mật như: Các dự án BT thuộc Khu đô thị mới Thủ thiêm Thị trấn Hồ Chí Minh; Đầu cơ xây dựng các con phố vành đai II, III thành phố Hà Nội; các tuyến trục đường trên tuyến Quốc lộ 1A; tuyến tuyến phố bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông thời kỳ 2017-2020; các dự án thủy lợi (Hồ chứa nước Đồng Mít; hệ thống thủy lợi Tân Mỹ; hồ chứa nước Sông Lũy, Bắc sông Chu - Nam sông Mã; đập ngăn mặn sông Hiếu; hồ chứa nước Mỹ Lâm; hồ chứa nước sông Chò I), công trình vệ sinh môi trường Thành phố Hồ Chí Minh; tuyến phố dây 500kV Long Phú - Ô Môn; nhà máy nhiệt điện Long Phú 1, Sông Hậu 1 và dự án đường sắt đô thị Thủ đô...

Ngành nghề công ty và doanh nghiệp tài chính - nhà băng: KTNN dự kiến chấp hành 16 cuộc kiểm toán, gồm: Ngân hàng nhà nước; 12 công ty, tổng công ty nhà nước và 03 nhà băng thương mại.

Ngành nghề quốc phòng: Dự định đơn vị 9 cuộc kiểm toán, gồm: 05 đơn vị dự toán, 03 doanh nghiệp, 01 công trình đầu cơ.

Ngành an ninh, khối cơ quan Đảng: Dự định công ty 5 cuộc kiểm toán tại Học viện Quốc gia Hồ Chí Minh; 27 công an tỉnh giấc, thành phố trực thuộc trung ương; 21 tỉnh giấc ủy, thành ủy; khối các học viện, nhà trường thuộc Bộ Công an và khối các doanh nghiệp dự toán cấp 2 thuộc Bộ Công an.

Linh Anh

Theo Trí thức trẻ


Xem thêm: dịch vụ nhà đất

Tags:

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG GIÁ

Bản quyền thuộc về Ivan Nguyen, Căn Hộ Luxriverview Quận 7