Home »
Đăng bởi 1991 Land lúc Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2019 ,

Phê duyệt hoạt động kiểm toán 2020 xác định thực trạng sở hữu chéo, nợ xấu, khác biệt là việc khai triển các biện pháp giải quyết nợ xấu và kiểm soát, nâng cao chất lượng nguồn vốn vay.

Trong một thông báo mới tạo ra, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc cho nhân thức, năm 2020 dự kiến toàn ngành nghề tập trung kiểm toán 146 cuộc, giảm 44 cuộc so với ý tưởnrg kiểm toán đầu năm 2019 đã ban hành.

Với ngành đơn vị và các tổ chức tài chính - ngân hàng sẽ lựa chọn các tập đoàn, tổng công ty nhà nước có diện tích thích hợp để kiểm toán công bố nguồn vốn, các hoạt động can hệ đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2019. Gồm, các tổng tổ chức kinh doanh trực thuộc Tổ chức Dầu khí vn, Tổng công ty Điện lực Tp.HCM...

Việc kiểm toán khối này sẽ câu kết với việc bình chọn công tác tái cơ cấu tổ chức nhà nước, trung tâm là cơ quan, tổng tổ chức kinh doanh nhà nước. Bình chọn thực trạng công việc điều hành vốn đầu tư và cổ lỗ phần hóa, thoái vốn đầu cơ của Nhà nước tại các tổ chức được kiểm toán. Đánh giá các hoạt động điều hành, bảo đảm phát hành lành mạnh hoạt động mua bán hàng hóa, dịch vụ trong nước như: thi hành các quy định của quy định về giá, thuế, phí, nhất là đối với các hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng cần thiết…

2020 Kiểm toán Nhà nước cũng dự kiến chấp hành kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động can dự đến quản lý, sử dụng vốn, của cải nhà nước năm 2018 của Ngân hàng nhà nước và một vài nhà băng có quy mô lớn (Ngân hàng Nông nghiệp và tạo ra nông thôn; Nhà băng Thương mại cũ rích phần Ngoại thương vietnam… ) để đánh giá thực trạng nguồn vốn của tổ chức và hiệu quả công việc quản lý, điều hành chính sách tiền tệ.

Tổng kiểm toán nêu rõ, duyệt hoạt động kiểm toán, Kiểm toán nhà nước cũng thi hành đánh giá hoạt động tái cơ cấu hoạt động mua bán vốn đầu tư, trọng điểm là nhà băng thương nghiệp và các doanh nghiệp nguồn đầu tư. Mục tiêu nữa là xác định thực trạng sở hữu chéo, nợ xấu, đặc biệt là việc triển khai các giải pháp giải quyết nợ xấu và kiểm soát, nâng cao chất lượng nguồn đầu tư theo đề án "Giải quyết nợ xấu của chuỗi hệ thống các đơn vị tín dụng" được phê ưng chuẩn tại Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 31/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Đề án "Cơ cấu lại chuỗi hệ thống đơn vị nguồn vốn vay gắn với giải quyết nợ xấu thời kỳ 2016 - 2020" và việc thí nghiệm xử lý nợ xấu của các đơn vị nguồn hỗ trợ theo nghị quyết 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội.

Với tiêu chí trên, ngành tổ chức và tổ chức vốn đầu tư - nhà băng, Kiểm toán nhà nước dự định thực hiện 16 cuộc kiểm toán, gồm Ngân hàng nhà nước, 12 cơ quan, tổng công ty nhà nước và 3 nhà băng thương nghiệp.

Về kiểm toán chuyên đề, năm 2020, Kiểm toán nhà nước dự định chọn kiểm toán vài chuyên đề có quy mô lớn, khuôn khổ rộng để tổ chức kiểm toán nhằm bình chọn toàn diện, xuyên suốt công việc điều hành, sử dụng nguồn vốn công, tài sản công nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài chính đầu tư công, góp phần giảm nợ công, phát triển kinh tế phố hội .

Như, điều hành và sử dụng vốn trái khoán Chính phủ tại Bộ Kế hoạch và Đầu cơ, Bộ tài chính Bộ Nông nghiệp và Phát triển vùng quê, Bộ Liên lạc vân vận chuyển. Kiểm toán việc điều hành và sử dụng vốn đầu tư theo quyết nghị số 49/NQ-TW ngày 2/6/2005 của Bộ Chính trị về ý tưởnrg canh tân tư pháp tới năm 2020 của Tòa án quần chúng tối cao, Viện Kiểm sát quần chúng tối cao và Bộ Tư pháp năm 2019 và Công tác quản lý nợ công năm 2019...

Trong ngành nghề đầu tư xây dựng và chương trình công trình, Kiếm toán nhà nước dự kiến thực hiện 34 cuộc kiểm toán dự án đầu cơ, trong đó có đa dạng công trình lớn, được dư luận đon đả.

Như các công trình BT thuộc Khu thị trấn mới Thủ thiêm Tp.HCM; Đầu tư xây dựng đường vòng đai II, III thành phố Thủ đô; các tuyến đường trên tuyến Quốc lộ 1A; tuyến tuyến phố bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020; các dự án thủy lợi (Hồ chứa nước Đồng Mít; hệ thống thủy lợi Tân Mỹ; hồ chứa nước Sông Lũy, Bắc sông Chu - Nam sông Mã; đập ngăn mặn sông Hiếu; hồ chứa nước Mỹ Lâm; hồ chứa nước sông Chò I), dự án vệ sinh môi trường Tp.HCM; trục đường dây 500kV Long Phú - Ô Môn; nhà máy nhiệt điện Long Phú 1, Sông Hậu 1 và dự án tuyến phố sắt thị trấn Hà Nội...

Theo Hà Vũ

VnEconomy


Xem thêm: mua dat

Tags:

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG GIÁ

Bản quyền thuộc về Ivan Nguyen, Căn Hộ Luxriverview Quận 7