Home »
Đăng bởi 1991 Land lúc Thứ Năm, 19 tháng 9, 2019 ,

Doanh thu tăng 3 năm liên tục

Theo số liệu được công bố, năm 2018 doanh thu sau kiểm toán của PVN đạt 321.593 tỷ đồng, tăng 53.805 tỷ so với năm trước, tương đương mức tăng 20%. Thu nhập tài chính của công ty đạt 17.472 tỷ đồng, chi tiêu tài chính 7.208 tỷ đồng, tăng 33%. Ngoài ra đó, chi tiêu bán hàng ở mức 5.187 tỷ đồng, giảm 1%; chi tiêu quản lý doanh nghiệp ở mức 9.216 tỷ đồng, giảm 3,4%.

PVN có 200.000 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, kiểm toán ngoại trừ khoản lỗ luỹ kế 4.750 tỷ của PVTex và hàng loạt vấn đề quan trọng - Ảnh 1.

Thu nhập của PVN và thu nhập tài chính (Tỷ đồng)

Lãi sau thuế sau kiểm toán của PVN năm 2018 đạt 38.639 tỷ đồng, tăng 1.452 tỷ đương đương tăng gần 4%.

PVN có 200.000 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, kiểm toán ngoại trừ khoản lỗ luỹ kế 4.750 tỷ của PVTex và hàng loạt vấn đề quan trọng - Ảnh 2.

Lãi sau thuế (tỷ đồng) và Biên lãi gộp của PVN

Tổng tài sản của PVN tính tới cuối năm 2018 đạt 824.803 tỷ (khoảng 35,55 tỷ đô la), tăng 4,8%).

Vốn góp của Nhà nước ở PVN hiện thời là 281.500 tỷ đồng (12,13 tỷ đô la Mỹ). PVN hiện đang mượn nợ ngắn hạn 119.727 tỷ và nợ dài hạn 75.460 tỷ (tổng nợ khoảng 8,4 tỷ USD).

Tổng tiền và tương đương tiền của PVN ở thời gian cuối năm 2018 đạt 63.963,6 tỷ đồng, tiền gửi ngân hàng 141.604 tỷ, tương tự PVN đang có khoản tiền trên 205.000 tỷ đồng, chiếm giữ 1/4 tổng của cải. Khoản tài chính mập mạp này mang về cho Tập đoàn doanh thu vốn đầu tư hơn 17.400 tỷ đồng mỗi năm.

Trên công bố kiểm toán của PVN, Deloitte đã đưa ra quan niệm ko kể về các vấn đề sau:

Chưa có hạ tầng bình chọn ích lợi kinh tế của dự án tìm kiếm dò hỏi dầu khí tại Lô 67 Peru

PVN đang ghi nhận trên khoản mục "Chi phí trả trước dài hạn" các chi phí kiếm tìm, dò la và sản xuất dầu khí chưa phân bổ của Lô 67 Peru tại ngày 31/12/2018 là 7.047,5 tỷ đồng (cùng kỳ năm trước là 10.760,8 tỷ đồng). PVN vẫn đang trong thời kỳ đánh giá khoa học và hiệu quả kinh tế cho thời kỳ tái khởi động nhị thác, xác định lịch trình và ý tưởnrg khai triển với lô 67 Peru các quá trình tiếp theo. Kiểm toán không thể doanh thu được các bằng cớ phù hợp liên quan tới khả năng mang đến lợi ích kinh tế trong tương lai của các khoản chi tiêu trả trước dài hạn này.

Không tích lũy được chứng cứ bình chọn lợi ích kinh tế của hoạt động tham gia khai thác lại lô Junin 2 tại Venezuela

Công ti con của PVN, công ti TNHH Nhà nước một thành viên - Tổng tổ chức kinh doanh thăm dò khai thác dầu khí (PVEP) ghi nhận trên Bảng phẳng phiu kế toán hợp nhất khoản đầu cơ tham gia công ty liên doanh Petromacareo 1.583 tỷ và khoản phí nhập cuộc đầu tư khai thác lại lô Junin 2 (Venezuela) khoảng 7.336 tỷ. PVEP đã trích lập phòng ngừa đầu tư nguồn vốn dài hạn 418,8 tỷ cho khoản chi tiêu này. Tuy nhiên kiểm toán không tích lũy được bằng cớ can hệ tới khả năng đem lại lợi ích kinh tế trong mai sau của các khoản phí trên.

PVTex lỗ lũy kế 4.750 tỷ, nợ quá hạn thanh toán 1.400 tỷ

Tổ chức kinh doanh con của PVN, CTCP hóa dầu và xơ sợi Dầu khí (PVTex) tại ngày 31/12/2018 bị âm vốn lưu động (của cải ngắn hạn nhỏ xíu hơn nợ ngắn hạn) gần 2.616 tỷ. Lỗ lũy kế của công ty này là gần 4.750 tỷ, vượt quá vốn góp của chủ chiếm hữu.

Tổng tài sản khoảng 5.236,7 tỷ đồng, nợ phải trả 7.726,5 tỷ đồng, trong đó dư nợ dài hạn của PVTex tại BIDV được PVN bảo lãnh là 5.124,7 tỷ đồng. Số dư các khoản vay và nợ quá hạn chưa được trả tiền tại cuối năm 2018 là gần 1.400 tỷ đồng. PVTex đang làm cho việc với các nhà thầu và cơ quan nhà nước để xác định trị giá quyết toán nhà cửa Nhà máy đóng hộp Xơ sợi Polyester Đình Vũ. Các nhân tố này dẫn đến nghi hoặc về kĩ năng hoạt động liên tục của PVTex.

PVCombank được kiểm toán bởi công ty khác

Kết quả buôn bán của Ngân hàng TMCP Mọi người vn (PVCombank) phù hợp nhất vào PVN với tổng của nả 140.545 tỷ đồng, nợ phải trả 130.327,7 tỷ đồng. Thu nhập thuần 8.269 tỷ, lãi trước thuế 88 tỷ. Dĩ nhiên do một tổ chức kiểm toán khác kiểm toán PVCombank nên Deloitte không doanh thu được bằng chứng can dự đến các thông tin nguồn vốn của PVCombank.

Trị giá của cải được bàn giao trong khoảng tập đoàn kĩ nghệ Tàu thủy Việt Nam đều về 0 hoặc âm

PVN tạm ghi nhận trị giá xây đắp cơ bản dở dang tại các công trình và khoản đầu tư tham gia các tổ chức kinh doanh con được bàn giao từ Tập đoàn công nghệ Tàu thủy vietnam (nay là Tổng công ty Công nghệ Tàu thủy vn SBIC) là 695 tỷ và 0 đồng, cùng lúc ghi kiếm được phải trả SBIC số tiền tương ứng trên tài khoản phải trả ngắn hạn khác.

Tới ngay 31/12/2018, PVN chưa đối trừ hết số tiền đã trả tiền cho SBIC can dự đến việc bàn giao các công trình trên là 720 tỷ và phản ảnh trên khoản mục phải thu ngắn hạn khác.

Lên tiếng vốn đầu tư hợp nhất của công ty TNHNN MTV Công nghiệp tàu thủy Dung Quất (DQS), công ty được bàn giao từ SBIC, được thích hợp nhất tham gia lên tiếng tài chính của PVN có tổng của nả 5.875 tỷ nhưng trị giá của cải thuần âm 1.258 tỷ. Kiểm toán không thể tích lũy được kỹ năng tiếp tục hoạt động của DQS và các tài liệu về việc nhận bàn giao các tổ chức của SBIC về PVN.

Tâm An

Theo Trí thức trẻ


Tham khảo thêm: gia dat saigon

Tags:

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG GIÁ

Bản quyền thuộc về Ivan Nguyen, Căn Hộ Luxriverview Quận 7