Home »
Đăng bởi 1991 Land lúc Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2019 ,

CTCP Thủy điện – Điện lực 3 (DRL): Ngày 3/10 – ngày ĐKCC nhận cổ lỗ tức đợt 2/2019 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ hủ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian trả tiền 15/10/2019.

CTCP Cao su Đồng Phú (DPR): Ngày 26/9 – ngày ĐKCC kiếm được cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền tỷ trọng 10% (01 cổ lỗ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian trả tiền 18/10/2019.

CTCP Đầu cơ Thương mại SMC (SMC): Ngày 10/10 – ngày ĐKCC nhận trợ thời ứng cổ hủ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ trọng 5% (01 cổ phiếu kiếm được 500 đồng). Thời điểm thanh toán 25/10/2019.

CTCP Công ty Dầu khí An Pha (ASP): Ngày 3/10 – ngày ĐKCC kiếm được cũ rích tức bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cũ kĩ phiếu kiếm được 500 đồng). Thời điểm trả tiền 15/10/2019.

CTCP Dược phẩm Vimedimex (VMD): Ngày 2/10 – ngày ĐKCC nhận cũ kĩ tức năm 2018 bằng tiền tỷ trọng 20% (01 cũ kĩ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời điểm trả tiền 18/10/2019.

CTCP Đầu cơ tạo ra nhà và thành phố HUD6 (HU6): Ngày 27/9 – ngày ĐKCC kiếm được cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ trọng 10% (01 cổ lỗ phiếu kiếm được 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 16/10/2019.

CTCP TMDV TNS Holdings (TN1): Ngày 27/9 – ngày ĐKCC kiếm được cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ trọng 12% (01 cổ hủ phiếu kiếm được 1.200 đồng). Thời điểm thanh toán 28/10/2019.

CTCP Gạch ngói cao cấp (MCC): Ngày 24/9 – ngày ĐKCC kiếm được cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 1% và trợ thì ứng cố tức năm 2019 cũng bằng tiền tỷ lệ 3%. Tổng tỷ trọng chi trả 4% (01 cũ kĩ phiếu kiếm được 400 đồng). Thời điểm trả tiền 10/10/2019.

CTCP Du lịch Hà Nội (TSJ): Ngày 24/9 – ngày ĐKCC kiếm được cũ rích tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 11,13% (01 cổ phiếu nhận 1.113 đồng). Thời gian thanh toán 11/10/2019.

CTCP Nhà cửa liên lạc vận chuyển vận Quảng Nam (QTC): Ngày 30/9 – ngày ĐKCC kiếm được cũ kĩ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 23% (01 cổ phiếu kiếm được 2.300 đồng). Thời điểm trả tiền 5/1/2019.

CTCP Giao nhận Vận tải và xếp toá Tân Hoa phượng đỏ (TCL): Ngày 1/10 – ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 2% (01 cổ hủ phiếu nhận 200 đồng). Thời điểm thanh toán 10/10/2019.

CTCP Tàu điện Hà Nội (HNT): Ngày 4/10 – ngày ĐKCC kiếm được cổ hủ tức năm 2018 bằng tiền tỷ trọng 2,4% (01 cổ lỗ phiếu kiếm được 240 đồng). Thời gian trả tiền 22/10/2019.

CTCP Công nghiệp & Truyền thông vietnam (TTN): Ngày 1/10 – ngày ĐKCC kiếm được tạm bợ ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ trọng 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời điểm trả tiền 15/10/2019.

CTCP Cảng phục vụ Dầu khí Đình Vũ (PSP): Ngày 26/9 – ngày ĐKCC nhận cổ lỗ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cũ kĩ phiếu nhận 500 đồng). Thời điểm trả tiền 21/10/2019.

Tổng Tổ chức kinh doanh Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP (TL4): Ngày 11/10 – ngày ĐKCC kiếm được cổ hủ tức năm 2018 bằng tiền tỷ trọng 7% (01 cổ lỗ phiếu kiếm được 700 đồng). Thời điểm trả tiền 25/10/2019.

Mai Nguyễn

Theo Trí thức trẻ


Tham khảo thêm: bat dong san

Tags:

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG GIÁ

Bản quyền thuộc về Ivan Nguyen, Căn Hộ Luxriverview Quận 7