Home »
Đăng bởi 1991 Land lúc Thứ Hai, 30 tháng 9, 2019 ,

CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC Sugar, SBT) vừa hoàn tất ký đoàn kết tác ý tưởnrg với quỹ Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG) thuộc Công ty KFW của Đức.

Tại đây, DEG đã lên tiếng khoảng đầu tư gần 650 tỷ đồng để tìm vào 21,6 triệu cổ lỗ phiếu giảm giá có quyền biến đổi của SBT. Theo đó, DEG sẽ trở thành một trong những cổ hủ đông kế hoạch và là nhà đầu tư ngoại đầu tiên của đơn vị với tỷ trọng chiếm hữu 3,55% vốn cổ phần. Thời gian khuyến mãi cổ tức kéo dài 6,5 năm với tỷ lệ nhất quyết là 5,5%/năm trong 1,5 năm đầu tiên, các năm tiếp theo sẽ theo ký hợp đồng giữa Công ty và DEG.

Cục bộ số lượng cũ rích phần khuyến mại này sẽ không có quyền biểu quyết nhưng có thể được biến đổi thành cổ lỗ phần phổ quát theo đòi hỏi của chủ đầu tư tham gia bất kỳ thời điểm sau ngày tạo ra. Giá chuyển đổi sẽ do Công ti và chủ đầu tư ký hợp đồng tại thời gian chuyển đổi và không vượt quá 38.000 đồng/cp. Cũ rích phần giảm giá sẽ bị hạn chế giễu chuyển nhượng tối thiểu 1 năm kể trong khoảng ngày phát triển.

Với giá sàn thành công bằng quân 30.000 đồng/cp, cao hơn 67,6% giá cũ rích phiếu đang giao dịch trên hoạt động mua bán của SBT trong thời gian hiện nay. Được nhân thức, trong sự thích hợp tác lâu dài, DEG không chỉ cung cấp về vốn mà còn ý tưởnrg, trải nghiệm quản trị cũng như phương án vận hành và hoạt động kinh doanh.

Cục bộ số tiền thu được trong khoảng việc chào bán đơn lẻ sẽ được SBT sử dụng để tái tài trợ một phần cho các khoản mượn can dự tới vụ mua bán sáp nhập nhà máy luyện đường công suất 7.500 tấn mía/ngày cùng vùng nguyên liệu rộng hơn 7.000 hecta tại Attapeu, Lào, song song tài trợ chi phí đầu cơ cho hoạt động cơ giới hóa, mở rộng đóng hộp các con phố organic tại nhà máy này. Khoản đầu tư trong khoảng DEG sẽ góp đa phần trong quá trình dịch chuyển cơ cấu vốn theo hướng dài hạn nhằm đảm bảo nguồn lực bình ổn cho giai đoạn phát hành bền vững của SBT.

Tri Túc

Theo Trí thức trẻ


Xem thêm: bds

Tags:

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG GIÁ

Bản quyền thuộc về Ivan Nguyen, Căn Hộ Luxriverview Quận 7