Home »
Đăng bởi 1991 Land lúc Chủ Nhật, 29 tháng 9, 2019 ,

Theo Thông tư 42/2018/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 24/2015/TT-NHNN, sau ngày 30/9/2019, các công ty nguồn hỗ trợ, chi nhánh ngân hàng nước ngoài sẽ dừng cho mượn ngoại tệ trung và dài hạn để thanh toán ra nước ngoài tiền du nhập hàng hoá, phục vụ nhằm phục vụ yêu cầu trong nước ngay cả khi đối tượng mua hàng vay có đủ ngoại tệ từ nguồn thu nhập đóng gói, kinh doanh.

Trước đây, các khoản vay ngoại tệ ngắn hạn để thanh toán ra nước ngoài tiền nhập khẩu hàng hóa, phục vụ nhằm thực hiện cách thức đóng chai, kinh doanh hàng hóa để phục vụ nhu cầu nội địa khi khách hàng mượn có đủ ngoại tệ từ nguồn thu sản xuất, kinh doanh để trả nợ mượn cũng đã kết thúc kể trong khoảng 31/3/2019. 

Thông tư 42/2018/TT-NHNN nhằm chi tiết hóa chủ trương của Chính phủ về hạn nhạo báng trạng thái "đô-la hóa" trong nền kinh tế, dần dần chấp hành lịch trình chuyển dần quan hệ huy động - cho vay sang quan hệ tậu - bán ngoại tệ. 

Tương tự, kể từ bốn tuần 10, theo quy định tại Thông tư 42/2018/TT-NHHNN, các Tổ chức nguồn hỗ trợ, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ được chú ý quyết định cho vay bằng ngoại tệ đối với các nhu cầu vốn như sau:

- Cho vay ngắn hạn để thanh toán ra nước ngoài tiền du nhập hàng hóa, phục vụ nhằm thực hiện phương thức đóng gói, buôn bán hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới Việt Nam khi đối tượng mua hàng vay có đủ ngoại tệ trong khoảng nguồn thu đóng hộp, buôn bán để trả nợ mượn;

- Cho mượn ngắn hạn đối với đơn vị mối lái nhập khẩu xăng dầu được Bộ Công thương nghiệp giao hạn mức nhập cảng xăng dầu hàng năm để trả tiền ra nước ngoài tiền nhập khẩu xăng dầu khi công ty mai mối nhập khẩu xăng dầu không có hoặc không có đủ nguồn thu ngoại tệ trong khoảng hoạt động chế biến, buôn bán để trả nợ mượn;

- Cho vay ngắn hạn để đáp ứng các nhu cầu vốn ở trong nước nhằm thi hành phương án đóng hộp, buôn bán hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu biên thuỳ Việt Nam mà khách hàng mượn có đủ ngoại tệ từ nguồn thu xuất khẩu để trả nợ mượn. Khi được đơn vị nguồn đầu tư, chi nhánh ngân hàng nước ngoài giải ngân vốn cho vay, khách hàng vay phải bán số ngoại tệ mượn đó cho tổ chức nguồn vốn vay, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho vay theo hình thức giao dịch hối đoái giao ngay, trừ trường phù hợp ý định vay vốn của đối tượng mua hàng để thi hành thương lượng thanh toán mà luật pháp quy định đồng bạc thanh toán phải bằng ngoại tệ;

- Cho mượn để đầu tư ra nước ngoài đối với các công trình đầu cơ được Quốc hội hoặc Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu cơ ra nước ngoài và đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy chứng nhận đạt yêu cầu đầu tư ra nước ngoài.

Ngọc Bích

Theo Trí thức trẻ


Xem thêm: dat xanh

Tags:

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG GIÁ

Bản quyền thuộc về Ivan Nguyen, Căn Hộ Luxriverview Quận 7