Home »
Đăng bởi 1991 Land lúc Thứ Hai, 16 tháng 9, 2019 ,

Tư Mã Ý đập tan chiến dịch Bắc phạt lần 1

Năm 228, Gia Cát Lượng mang quân Bắc phạt lần thứ nhất. Ngụy Minh Đế Tào Tuấn sai Tư Mã Ý và Trương Cáp đem quân địch lại. Sau khi bắt tướng của Thục Hán là Mạnh Đạt ở Tân Thành, Tư Mã ý càng ngày càng có uy trong lực lượng Tào Ngụy, được giao trọng trách ứng phó Gia Cát Lượng.

Một mặt, Tư Mã Ý tâu Ngụy Minh Đế sai tướng Tào Chân đem quân chi viện cho My Thành, nhằm chặn đứng Triệu Vân. Mặt khác, Tư Mã Ý lệnh cho Trương Phù hợp dẫn 5 vạn kỵ binh và bộ binh tiến nhanh đến Nhai Đình, vòng các con phố sau tiến công hậu tập quân Thục.

Để ứng phó với kế sách của Tư Mã Ý và cũng nhằm đảm bảo cho chiến dịch Bắc phạt thắng lợi, Gia Cát Lượng lệnh cho tướng Mã Tốc đem quân tiếp viện tiến tấn công quân của Trương Phù hợp, nhằm giữ Nhai Đình.

Nhiều người đã khuyên rằng để đối đầu với Trương Phù hợp, một viên tướng dày dạn trải nghiệm trên sa trường thì nên dùng Ngụy Diên hoặc Ngô Ban, nhưng Gia Cát Lượng cuối cùng lại chọn Mã Tốc khiến tướng tiên phong.

Mã Tốc và Vương Bình tiến đến Nhai Đình đúng lúc Trương Cáp dẫn quân tới. Mã Tốc không nghe lời Gia Cát Lượng khuyên, bỏ các con phố sông, trấn giữ trên núi. Vương Bình khuyên can không được, ông đành xin Mã Tốc cho 5000 người ngựa ra đóng trại dưới chân núi.

Trương Cáp theo sự lãnh đạo của Tư Mã Ý, đem quân vây trại của Mã Tốc trên núi, rồi cắt đứt tuyến đường tiếp nước. Quân Thục thiếu nước, sức chiến đấu giảm sút.

Trương Cáp chỉ chờ có vậy, dồn sức tiến công tan Mã Tốc, quân Thục bỏ chạy tán loàn, chỉ cánh quân của Vương Bình cố gắng giữ doanh trại.

Thấy Vương Bình đốc quân dồn sức chống chọi, cố thủ không rút, Trương Cáp nghi quân Thục có phục binh nên không dám tiến. Vương Bình nhân cơ hội này chấn chỉnh lại nhóm, đưa những người bị thương rời tiền phương.

Nhai Đình thất thủ, đại quân Thục chẳng thể tiến nữa, buộc Gia Cát Lượng phải lệnh rút quân, từ bỏ chiến dịch Bắc phạt lần 1. Thừa thắng xông lên, 15 vạn đại quân của Tư Mã Ý kéo đến Tây Thành, nơi Gia Cát Lượng được kiểm soát an ninh bởi 2.500 binh lính.

Gia Cát Lượng thần cơ diệu toán dùng tiếng đàn đuổi được 15 vạn quân Ngụy, nhưng thế trận này mới thấy rõ đỉnh cao trí tuệ Tư Mã Ý - Ảnh 1.

Tư Mã Ý có thật sự bận bịu mưu Gia Cát Lượng?

Nghe tin đại quân Tư Mã Ý vây hãm bên ngoài, Gia Cát Lượng tỉnh bơ ra lệnh: "Đem giấu hết cả cờ quạt đi, binh lính bạn nào nấy đều tham gia giữ lấy chòi gác tuần tiễu của bản thân mình trên mặt thành, nếu có kẻ nào tự tiện ra tham gia cổng thành hoặc nói lớn, sẽ bị giết. Mở rộng hết bốn cổng do vậy, ở mỗi cổng thành lấy nhì chục người trá hình làm cho dân thường, quét ở con đường phường. Nếu như quân Ngụy đến, không được nhốn nháo, ta khắc có mưu kế để đối phó".

Truyền lệnh chấm dứt Gia Cát Lượng khoác đạo bào lông hạc, vấn khăn nhiễu trên đầu, dẫn nhì đồng tử mang theo một cây bè phái, đi lên mặt thành, đốt hương gảy bầy đàn.

Nghe thám báo về báo lại tình hình, Tư Mã Ý ra lệnh cho quân sĩ tức tốc dừng lại, tự phi ngựa lên phía trước nhìn lên, quả nhiên thấy Gia Cát Lượng ở trên mặt thành vẻ mặt tươi cười ngồi tựa lan can, đốt hương gảy bạn hữu, bên trái có một đồng tử, tay bưng một thanh gươm báu, bên phải cũng có một tiểu đồng tay cầm phất trằn. Trong ngoài cổng thành chỉ có mức độ nhì chục người địa phương thường, cắm cúi quét đường cứ như thể không có người nào ở bên bản thân mình. Sau khi nhận ra thế, Tư Mã ý ngờ vực rằng trong thành có mai phục, hối hả ra lệnh lui binh.

Khi quân Ngụy tháo lui, Gia Cát Lượng mới thốt lên: "Trời xanh cứu ta, Tư Mã Ý thật nắm bắt ý ta". Còn Tư Mã Ý sau khi về đến doanh trại và nghe con trai là Tư Mã Sư công bố tình hình Tây Thành, nói: "Con à, Gia Cát Lượng thần cơ diệu toán, cha không bằng ông ta đâu".

Nhưng liệu Tư Mã Ý có thực sự sợ Khổng Minh Gia Cát Lượng? với 15 vạn quân trong tay, Tư Mã Ý thừa sức cày nát Tây Thành, dù cho Gia Cát Lượng có phòng bị ra sao.

Các sử gia Trung Quốc tân tiến phân tích: Tư Mã Ý trầm ngâm nghe tiếng bầy của Khổng Minh rồi âm thầm rút lui là vì đã trông thấy được hàm ý bên trong. Khổng Minh để ngỏ cổng thành, ngồi trên thành thanh thản đánh tập thể chính là không còn màng đến cái chết.

Tư Mã Ý nhân thức mình chưa thể xuống tay với Gia Cát Lượng, vì bản thân phải đối phó với phổ quát mối nạt dọa đố kỵ trong triều. Nay nếu Lượng chết, con đường tham gia Thục Hán thành lập toang, Tư Mã Ý nhân thức mình trước sau cũng sẽ biến thành cái gai trong mắt nhà Ngụy.

Gia Cát Lượng thần cơ diệu toán dùng tiếng đàn đuổi được 15 vạn quân Ngụy, nhưng thế trận này mới thấy rõ đỉnh cao trí tuệ Tư Mã Ý - Ảnh 2.

Tư Mã Ý sớm muộn luôn là người chủ động phòng thủ. Gia Cát Lượng năm lần bảy lượt Bắc phạt thì Tư Mã ý thủ vững. Sau này Gia Cát Lượng bị bệnh mà chết trên chiến trường, ông cũng không đuổi cùng thịt tận.

Có thể nói, Tư Mã Ý một lần nữa đã nhìn xa trông rộng. Ông duy trì cục diện Tam quốc đến cuối đời, để tích lũy quyền lực cho hậu duệ sau này phế truất bỏ nhà Ngụy, rồi mới thống nhất Trung Hoa.

(Tổng thích hợp)

Theo Phục Quân

Trí thức trẻ


Xem thêm: bds

Tags:

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG GIÁ

Bản quyền thuộc về Ivan Nguyen, Căn Hộ Luxriverview Quận 7