Home »
Đăng bởi 1991 Land lúc Thứ Ba, 3 tháng 9, 2019 ,

Bộ Tài chính cho nhân thức, Luật số 42 sửa đổi, bổ sung vài yếu tố của Luật Buôn bán bảo hiểm, Luật Sở hữu trí não đã được Quốc hội duyệt ngày 14/6/2019 và có hiệu lực trong khoảng ngày 1/11/2019 để sửa đổi, bổ sung Luật Kinh doanh bảo hiểm về dịch vụ phụ trợ bảo hiểm và một số nhân tố của Luật Sở hữu trí tuệ. 

Về căn bản, Luật số 42 đã bổ sung các nội dung chế độ luật pháp việc cung cấp, sử dụng dịch vụ phụ trợ bảo hiểm và điều hành, giám sát đối với phục vụ phụ trợ bảo hiểm tại thị trường vn.

Thủ tướng cũng đã ban hành danh mục và cắt cử Bộ Nguồn vốn chủ trì biên soạn thảo văn bản qui định cụ thể thực hiện Luật số 42 theo trình tự hồ sơ rút gọn.

Theo đó, Bộ Nguồn vốn soạn thảo Nghị định để sửa đổi, bổ sung 3 Nghị định bao gồm: Nghị định 73 pháp luật chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một vài vấn đề của Luật Buôn bán bảo hiểm; Nghị định 98 qui định về xử phạt vi phạm hành chính trong ngành nghề kinh doanh bảo hiểm, buôn bán xổ số và Nghị định 48 ngày 21/3/2018 sửa đổi, bổ sung Nghị định 98P qui định về xử phạt vi phạm hành chính trong ngành kinh doanh bảo hiểm, buôn bán xổ số.

Dự thảo Nghị định bổ sung một yếu tố tham gia Nghị định số 73 để pháp luật về yếu tố kiện về văn bằng, chứng chỉ, tiêu chuẩn đối với cá nhân trực tiếp thực hiện hoạt động phụ trợ bảo hiểm trong tổ chức tương ứng với mỗi loại hình phục vụ phụ trợ bảo hiểm, chi tiết:

Đối với cá nhân trực tiếp chấp hành hoạt động giải đáp bảo hiểm, dự thảo luật pháp trình độ văn bằng, chứng chỉ tương đương với trình độ của tư nhân cung cấp phục vụ giải đáp bảo hiểm độc lập là có văn bằng từ đại học trở lên về chuyên lĩnh vực bảo hiểm hoặc có văn bằng trong khoảng đại học trở lên về chuyên ngành khác và chứng chỉ về tư vấn bảo hiểm.

Đối với tư nhân trực tiếp thực hiện hoạt động bình chọn không may bảo hiểm, dự thảo pháp luật là có văn bằng từ đại học trở lên về chuyên ngành nghề quản trị không may hoặc có văn bằng từ đại học trở lên về chuyên ngành khác và chứng chỉ về đánh giá rủi ro bảo hiểm.

Đối với cá nhân trực tiếp thi hành hoạt động tính toán bảo hiểm, trình độ văn bằng là trong khoảng đại học trở lên và điều kiện về chứng chỉ, tiêu chuẩn thi hành, theo hướng vấn đề kiện về chứng chỉ, tiêu chuẩn đối với tư nhân trực tiếp chấp hành hoạt động tính toán bảo hiểm trong doanh nghiệp tương đương chuyên gia tính toán (Appointed Actuary) của đơn vị bảo hiểm nhân thọ, tổ chức bảo hiểm sức khỏe và cao hơn tiêu chuẩn của chuyên gia tính toán ngừa và khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, công ty tái bảo hiểm.

Mức phạt lên tới 60-70 triệu đồng 

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung vài điều của Nghị định số 98 (đã được sửa đổi, bổ sung một vài yếu tố theo Nghị định số 48) để chi tiết hóa các hành vi và dè bỉu tài áp dụng đối với từng hành vi vi phạm trong lĩnh vực phụ trợ bảo hiểm, cụ thể:

Bổ sung qui định các hành vi vi phạm về cung cấp phục vụ phụ trợ bảo hiểm, theo đó mức xử phạt được qui định vận dụng đối với tư nhân, mức xử phạt đối với đơn vị bằng hai lần mức phạt tiền tư nhân đối với cùng hành vi vi phạm. Các hành vi vi phạm được bổ sung bao gồm:

Phạt tiền từ 20-30 triệu tiền việt đối với các hành vi: Không tuân theo quy chuẩn khoa học trong ngành dịch vụ phụ trợ bảo hiểm; vi phạm về các trách nhiệm cung ứng dịch vụ phụ trợ bảo hiểm; cung ứng dịch vụ phụ trợ bảo hiểm khi chưa ký hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm hoặc hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm không được lập thành văn bản.

Phạt tiền trong khoảng 60-70 triệu tiền việt đối với một trong các hành vi vi phạm sau: Cung cấp phục vụ phụ trợ bảo hiểm không đúng loại hình phục vụ phụ trợ bảo hiểm được phép cung cấp; chấp hành hoạt động phụ trợ bảo hiểm tự dưng phục vụ yếu tố kiện hoạt động theo luật pháp quy định; tổ chức không có nhân cách pháp nhân cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm.

Chế độ xử phạt bổ sung là tước quyền dùng chứng chỉ tư vấn bảo hiểm có thời hạn và đình chỉ hoạt động cung ứng phục vụ phụ trợ bảo hiểm có thời hạn, được qui định vận dụng đối với từng hành vi vi phạm cụ thể.

T.Công

Theo Trí thức trẻ


Xem tại: dịch vụ bất động sản

Tags:

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG GIÁ

Bản quyền thuộc về Ivan Nguyen, Căn Hộ Luxriverview Quận 7