Home »
Đăng bởi 1991 Land lúc Thứ Bảy, 3 tháng 8, 2019 ,

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 40/2011/TT-NHNN quy định về việc cấp Giấy phép và doanh nghiệp, hoạt động của ngân hàng thương nghiệp, chi nhánh nhà băng nước ngoài, văn phòng đại diện của công ty nguồn hỗ trợ nước ngoài, công ty nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại vn.

Dự thảo buộc phải bổ sung luật pháp về những đổi mới của Văn phòng đại diện của đơn vị nguồn đầu tư nước ngoài, công ty nước ngoài khác có hoạt động nhà băng tại Việt Nam (gọi tắt là Văn phòng thây mặt).

Theo đó, Văn phòng thây mặt lập giấy tờ yêu cầu sửa đổi, bổ sung Giấy phép gửi qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Nhà băng Nhà nước đối với các nội dung thay đổi sau: Thay đổi tên; thay đổi vị trí đặt hội sở khác địa bàn tỉnh, thị trấn nơi Văn phòng thây mặt đang đặt hội sở; thay đổi thời hạn hoạt động.

Văn phòng thây mặt gửi văn bạn dạng lên tiếng qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Nhà băng Nhà nước chi nhánh thức giấc, đô thị nơi Văn phòng đại diện đang đặt trụ sở về các nội dung đổi mới sau: Đổi mới Trưởng Văn phòng thây mặt; thay đổi vị trí đặt trụ sở trên cùng địa bàn thức giấc, thành phố; đổi mới liên hệ đặt trụ sở mà không làm thay đổi địa điểm đặt trụ sở.

Về lớp lang, thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép đối với việc thay đổi tên của Văn phòng đại diện: Văn phòng thây mặt lập giấy má gửi Ngân hàng Nhà nước. Trường thích hợp giấy má chưa toàn vẹn, thích hợp lệ, trong thời hạn 07 ngày khiến cho việc kể trong khoảng ngày thu được thủ tục, Nhà băng Nhà nước có văn bản đòi hỏi Văn phòng đại diện bổ sung hồ sơ;

Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày kiếm được đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước có quyết định sửa đổi, bổ sung Giấy phép đối với nội dung đổi mới tên của Văn phòng thây mặt. Trường phù hợp từ chối, Nhà băng Nhà nước tư vấn bằng văn bản và nêu rõ nguyên do.

Dường như đó, dự thảo cũng bổ sung nội dung Công bố hoạt động của Văn phòng đại diện như sau: Văn phòng đại diện gửi báo cáo bằng văn bạn dạng về các hoạt động của Văn phòng đại diện trong 6 tháng đầu năm và cả năm qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, đô thị nơi Văn phòng đại diện đang đặt hội sở theo mẫu lên tiếng hoạt động luật pháp

Thời hạn gửi thông báo: Công bố 6 tháng đầu năm từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ lên tiếng đến ngày 14 bốn tuần 6 của kỳ thông báo phải gửi trước ngày 30 04 tuần 7 năm tài chính; Báo cáo hằng năm trong khoảng ngày 15 04 tuần 12 năm trước kỳ lên tiếng tới ngày 14 tháng 12 của kỳ lên tiếng phải gửi trong thời hạn 90 ngày kể trong khoảng ngày chấm dứt năm tài chính.

Trong trường hợp quan trọng Ngân hàng Nhà nước có thể yêu cầu Văn phòng đại diện lên tiếng bỗng nhiên xuất ngoài các thông báo định kỳ, cung cấp các tài liệu, giải trình những khó khăn can hệ tới hoạt động của mình.

Trách nhiệm của Văn phòng thây mặt là đăng ký với tổ chức nhà nước có thẩm quyền về những nội dung thay đổi quy định trong thời hạn 30 ngày làm cho việc, kể từ ngày được Nhà băng Nhà nước sửa đổi, bổ sung Giấy phép; chứng nhận hoạt động với tập đoàn nhà nước có thẩm quyền nơi Văn phòng thây mặt chuyển đến và tiến hành hoạt động trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày được Nhà băng Nhà nước sửa đổi, bổ sung Giấy phép; đồng thời, chấp hành việc thanh, quyết toán các quyền lợi và nghĩa vụ đối với các tư nhân, công ty có can dự tại tỉnh, thành phố nơi văn phòng thây mặt chuyển đi theo luật pháp của luật pháp.

Ngọc Bích - LP

Trí thức trẻ/ VGP


Xem tại: gia nha dat

Tags:

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG GIÁ

Bản quyền thuộc về Ivan Nguyen, Căn Hộ Luxriverview Quận 7