Home »
Đăng bởi 1991 Land lúc Thứ Sáu, 5 tháng 7, 2019 ,

Thanh tra Chính phủ vừa có công bố kết quả kiểm tra, xác minh nội dung kiến nghị, phản ánh của công dân can dự tới việc biến đổi sân golf Phan Thiết sang khu thị trấn, trong đó cho nhân thức không có cơ sở để khẳng định "việc chuyển đổi này có bộc lộ sai trái, tiêu cực lợi ích đội ngũ đoàn kết với đơn vị biến đất công thành đất tư nhân" như phản ánh của ông Đinh Trung, nguyên Bí thư Tỉnh giấc ủy tỉnh Bình Thuận.

Công trình sân Golf Phan Thiết (đô thị Phan Thiết) được cấp giấy phép đầu tư vào năm 1993, chủ đầu tư là Tổ chức kinh doanh Regent International Overseas Corp (100% vốn nước ngoài). Tới 04 tuần 2/2009, giấy phép đầu cơ được đổi mới lần thứ nhất. Theo đó UBND thức giấc Bình Thuận chứng nhận nhà đầu tư Công ti Regent International Overseas Corp đang thi hành dự án đầu cơ xây dựng và buôn bán một sân golf và các tòa tháp dịch vụ đương nhiên với cách thức thi công Tổ chức kinh doanh Golf và Câu lạc bộ Golf Phan Thiết.

Và đến lần thay đổi thứ 6 tham gia 04 tuần 3/2015, Uỷ ban quần chúng thức giấc Bình Thuận cho phép vấn đề chỉnh nội dung Công trình đầu tư Ocean Dunes Golf Clup thành Khu thành phố du lịch biển Phan Thiết và Công ti Golf và Câu lạc bộ Golf Phan Thiết là chủ đầu tư. Lúc trước, tại lần điều chỉnh thứ 5 vào bốn tuần 3/2014, tổng diện tích dự án đã được điều chỉnh trong khoảng 603.534 m2 thành 620.656 m2.

Không có hạ tầng "thông lưng, câu kết"

Liên quan tới nội dung kiến nghị, phản chiếu về việc biến đổi công năng của sân golf Phan Thiết sang Khu thị trấn ngao du biển Phan Thiết của ông Đinh Trung, nguyên Bí thư Tỉnh giấc ủy tỉnh giấc Bình Thuận, trong đó cho rằng: "chỉ đạo thức giấc Bình Thuận đã liên kết, móc ngoặc với chủ đầu tư là Công ti Cổ phần Rạng Đông xóa bỏ sân golf, sử dụng đất này để kinh doanh BĐS như phân lô, bán nền, xây vi la, nhà cao tầng… để bán, chuyển nhượng là trái với quy hoạch, ý tưởnrg dùng đất của Chính phủ và các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê thông qua quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020", Thanh tra Chính phủ cho nhân thức đề đạt này là không có cơ sở vật chất.

Bởi, theo đề xuất của Uỷ ban quần chúng. # tỉnh Bình Thuận, ngày 28/10/2014, Thủ tướng Chính phủ có Văn phiên bản số 2117/TTG-KTN về việc điều chỉnh sân golf Phan Thiết, đồng ý đưa sân golf Phan Thiết ra khỏi Quy hoạch sân golf vietnam đến năm 2020.

Uỷ ban nhân dân thức giấc Bình Thuận sau đó đã khiến cho các giấy tờ vấn đề chỉnh quy hoạch xây đắp chung của thị trấn Phan Thiết theo luật pháp của Luật Quy hoạch thị trấn, Luật Đất đai, trước khi chuẩn y chủ đầu tư chuyển mục đích dùng đất.

Thanh tra Chính phủ cũng nghĩ rằng, phản ảnh "Công trình Khu thị trấn du lịch biển Phan Thiết do Hội đồng dân chúng Thức giấc quyết định nhưng Uỷ ban nhân dân Thức giấc không thu hồi đất sân golf khi chuyển mục đích sử dụng đất sang dự án khu đô thị mới là trái với Luật Đất đai 2013" cũng là không có cơ sở vật chất.

Vì sau khi được Thủ tướng Chính phủ đồng ý đưa sân golf Phan Thiết ra khỏi Quy hoạch sân golf vietnam tới năm 2020; sau khi hoàn thành hồ sơ yếu tố chỉnh tổng thể quy hoạch xây đắp thông thường và Ý tưởnrg sử dụng đất năm 2015 của thành phố Phan Thiết, Uỷ ban quần chúng. # tỉnh giấc Bình Thuận chuẩn y Tổ chức kinh doanh Khu đô thị ngao du biển Phan Thiết chuyển trong khoảng mục đích đất thể dục thể thao sang mục đích đất ở thành phố (chẳng phải khiến cho giấy má thu hồi đất, bồi hoàn giải phóng mặt bằng để đấu giá quyền sử dụng đất) là thích hợp với Luật Đất đai 2013.

Có nguy cơ gây thiệt thòi ngân sách?

Về nội dung đề đạt nghĩ là "việc Uỷ ban quần chúng. # thức giấc Bình Thuận không yêu cầu chủ đầu tư bố trí 20% quỹ đất ở của công trình để xây dựng nhà ở thị trấn hội trong phạm vi công trình là chưa đúng pháp luật của luật pháp về nhà đất phường hội", theo Thanh tra Chính phủ là có cơ sở vật chất một phần.

Cụ thể, công trình Khu thị trấn ngao du biển Phan Thiết có quy mô hơn 62ha và thực hiện đầu cơ tại thị trấn Phan Thiết (là thành phố loại II); theo luật pháp tại Nghị định số 188/2013/NĐ-CP của Chính phủ về sản xuất và quản lý nhà ở thị trấn hội, nhà đầu tư phải bỏ ra 20% tổng diện tích đất ở trong tổng mặt bằng để xây dựng nhà đất thị trấn hội.

Theo luật pháp, việc chủ đầu tư lập, sở Xây dựng đánh giá và Uỷ ban dân chúng tỉnh giấc Bình Thuận phê duyệt quy hoạch chi tiết xây đắp tỷ trọng 1/500 không bố trí quỹ đất để xây dựng nhà đất phường hội trong khuôn khổ dự án là chưa chấp hành đúng luật pháp theo Nghị định 188. Công bố của Thanh tra Chính phủ cho nhân thức, Uỷ ban nhân dân tỉnh giấc Bình Thuận đã xin ý kiến và thi hành theo hướng dẫn của Bộ Xây đắp, chuẩn y Công ti Khu thị trấn ngao du biển Phan Thiết nộp khoản tài chính tương đương giá trị quỹ đất 20% theo giá đất mà chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ với nhà nước để đầu cơ xây dựng nhà đất thị trấn hội tại 2 khu đất khác có tổng quy mô 8,57 ha. Việc làm cho này là chưa thích hợp với quy định bởi theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP thì việc nộp tiền quỹ đất xây dựng nhà ở thị trấn hội chỉ ứng dụng đối với các dự án tạo ra nhà đất thương mại, dự án đầu tư phát hành thành phố có diện tích dưới 10ha.

Tuy nhiên trước khi thực hiện, Uỷ ban quần chúng thức giấc Bình Thuận đã xin quan điểm của Bộ Xây dựng và đã được Bộ Xây đắp hướng dẫn, bởi thế việc Uỷ ban quần chúng tỉnh Bình Thuận hoán đổi 20% quỹ đất dành xây đắp nhà ở xã hội "tuy không thích hợp với quy định của qui định nhưng đã được Bộ Xây đắp, cơ quan chỉ dẫn chuyên lĩnh vực chuẩn y là phù hợp".

Trong đơn kiến nghị, đề đạt của bản thân, nguyên Bí thư thức giấc ủy Đinh Trung, nghĩ rằng: "Uỷ ban quần chúng. # tỉnh Bình Thuận xác định giá đất để làm cho căn cứ thu tiền dùng đất chưa đúng đắn, có nguy cơ gây thiệt thòi ngân sách nhà nước". Qua kết quả rà soát, Thanh tra Chính phủ nghĩ rằng, yếu tố này là có cơ sở vật chất một phần.

Thông báo của Thanh tra Chính phủ cho biết, do còn vài vướng bận rộn nên Uỷ ban quần chúng. # tỉnh Bình Thuận đã xin quan điểm và thi hành theo hướng dẫn của Bộ Xây đắp, chuẩn y Tổ chức kinh doanh Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết nộp khoản tài chính tương đương giá trị quỹ đất 20% theo giá đất mà nhà đầu tư chấp hành trách nhiệm với nhà nước để đầu cơ xây dựng nhà đất phố hội tại 2 khu đất khác có tổng quy mô 8,57 ha. Do vậy chẳng thể quy kết Uỷ ban dân chúng tỉnh giấc Bình Thuận làm sai được.

Dĩ nhiên, Thanh tra Chính phủ cũng cho nhân thức, năm 2017, Kiểm toán Nhà nước đã kiểm toán và xác định việc Uỷ ban quần chúng. # tỉnh Bình Thuận không sắp xếp 20 quỹ đất ở để sản xuất nhà đất thị trấn hội trong khuôn khổ công trình là chưa thích hợp với quy định tại Nghị định số 188, nhưng… "đúng với chỉ dẫn của Bộ Xây dựng".

Trong đơn kiến nghị, đề đạt của chính mình, nguyên Bí thư tỉnh ủy Đinh Trung, nghĩ là: "Uỷ ban quần chúng tỉnh giấc Bình Thuận xác định giá đất để khiến căn cứ thu tiền dùng đất chưa đúng đắn, có nguy cơ gây thiệt hại ngân sách nhà nước"- qua kết quả kiểm tra, Thanh tra Chính phủ cho rằng, yếu tố này là có cơ sở một phần.

Dự án được nhà đầu tư phê duyệt y dự án đầu tư xây đắp nhà cửa cơ sở vật chất kỹ thuật ngày 22/2/2015, trong đó xác định tài chính đầu tư và vốn tự có của doanh nghiệp, vốn vận động và vốn vay thương mại. Tại thời điểm này, Luật Xây đắp năm 2014 đã có hiệu lực chấp hành nhưng chưa có văn phiên bản hướng dẫn nên các công trình đầu cơ xây dựng thực hiện theo chỉ dẫn của Bộ Xây dựng (tại văn bản số 3482/BXD-HĐXD ngày 30/12/2014).

Trên thực tại, Sở Xây dựng tỉnh giấc Bình Thuận tuy có phổ biến lần nhập cuộc ý kiến bằng văn bản với Uỷ ban quần chúng. # thức giấc và thể hiện quan điểm trong 5 cuộc họp do tỉnh doanh nghiệp, nhưng chưa có ý kiến trực tiếp đối với bạn dạng kiến tạo cơ sở vật chất của chủ đầu tư công trình. Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận cho rằng, trong công đoạn đánh giá thiết kế, nhà đầu tư Công trình Khu thị trấn du lịch biển Phan Thiết đã thuê doanh nghiệp giải đáp có đủ điều kiện năng lực thi hành thẩm tra kiến tạo và công ty tư vấn này chịu bổn phận về kết quả thẩm tra nên Sở Xây dựng Bình Thuận không cần thuê đơn vị tư vấn theo pháp luật tại Nghị định 15/2013/NĐ-CP.

Đương nhiên, Thanh tra Chính phủ nghĩ là, quan điểm này là chưa đúng đắn, song song cho nhân thức kết luận của Kiểm toán Nhà nước (tại Thông báo kết quả kiểm toán số 39/TB-KTNN-KV.XIII ngày 5/2/2018) rằng, "dù được Tổ chức kinh doanh Cổ lỗ phần tư vấn khảo sát xây dựng Thế giới (ICCI) thẩm tra độc lập kiến tạo cơ sở - dự toán, nhưng chưa lấy ý kiến của Sở Xây dựng, là chưa chặt chẽ về hồ sơ theo luật pháp luật pháp xây dựng" – là thích hợp.

Qua kết quả rà soát trên, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Chủ toạ Uỷ ban quần chúng. # tỉnh Bình Thuận giao Sở Xây dựng tỉnh này kiểm tra, rà soát lại thiết kế hạ tầng, thiết kế bạn dạng vẽ kiến thiết và công tác nghiệm thu; kiểm tra, kiểm tra tổng chi tiêu đầu cơ kết cấu cơ sở vật chất được kiểm toán so với chi phí đầu cơ xây dựng được thẩm tra, trường hợp thấp hơn chi tiêu đầu tư xây đắp trong phương thức giá đất (1.693.637.072.523 đồng) thì tham vấn việc thu bổ sung tiền sử dụng đất nộp vào ngân sách nhà nước.

Đồng thời tiếp tục doanh nghiệp thực hiện việc chuyển 20% quỹ đất xây đắp nhà đất thị trấn hội tại Công trình theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước tại báo cáo kiểm toán kèm theo văn phiên bản số 24/KTNN-TH ngày 12/1/2018.

Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ lãnh đạo Bộ Xây đắp rút kinh nghiệm trong việc hướng dẫn nghiệp vụ cho địa phương đảm bảo đúng tinh thần của luật chuyên ngành.


Tham khảo thêm: gia dat saigon

Tags:

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG GIÁ

Bản quyền thuộc về Ivan Nguyen, Căn Hộ Luxriverview Quận 7