Home »
Đăng bởi 1991 Land lúc Thứ Hai, 29 tháng 7, 2019 ,

Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang quẻ Hải bị Thủ tướng kỷ luật cảnh cáo do vi phạm qui định về những điều đảng viên không được khiến và trách nhiệm nêu gương.

Thủ tướng ký quyết định ngày 26/7 kỷ luật bằng cơ chế cảnh cáo đối với ông Huỳnh Quang Hải.

Ông Hải đã vi phạm pháp luật về những vấn đề đảng viên không được khiến cho và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chỉ huy chủ quản và UB Kiểm tra TƯ đã thi hành kỷ luật hồi bốn tuần 6.

Thứ trưởng Tài chính Huỳnh Quang Hải bị Thủ tướng kỷ luật cảnh cáo

Trước đó, tại kỳ họp thứ 36, UB Rà soát TƯ đã kỷ luật cảnh cáo ông Huỳnh Quang quẻ Hải, ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Vốn đầu tư.

Nguyên nhân, ông Hải đã thi hành không nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống và các luật pháp của Đảng về những nhân tố đảng viên không được khiến cho, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chỉ đạo chủ yếu, tác động xấu đến uy tín của công ty đảng và Bộ Nguồn vốn.

7 Thứ trưởng và nguyên Thứ trưởng dính kỷ luật trong vòng nửa năm

7 Thứ trưởng và nguyên Thứ trưởng dính kỷ luật trong vòng nửa năm

Trong 13 đảng viên thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý bị kỷ luật gần đây có 7 Thứ trưởng và nguyên Thứ trưởng.

T.Nam


Tham khảo thêm: mua dat

Tags:

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG GIÁ

Bản quyền thuộc về Ivan Nguyen, Căn Hộ Luxriverview Quận 7