Home »
Đăng bởi 1991 Land lúc Chủ Nhật, 7 tháng 7, 2019 ,

"Trước mắt, PVC Land không thể phẳng phiu được dòng tiền để hoàn thiện khối bình thường cư Petro Việt Nam Landmark và thực hiện bổn phận nguồn vốn theo đúng chắc chắn với đối tượng mua hàng", tin tức tại Văn bản số 1064/XLDK - KHĐT&TCC do Tổng công ty Cổ lỗ phần Xây lắp dầu khí vn (thuộc Cơ quan PetroVietnam) gửi Bộ Tài chính xin hướng dẫn về việc thoái vốn của PVC tại PVC Land cho biết.

PVC Land được thành lập năm 2009 với số vốn nhân tố lệ thực góp là 249,65 tỷ đồng, hoạt động chính tập trung tham gia công trình PetroVietnam Landmark, gồm khối thông thường cư và khối văn phòng với tổng mức đầu cơ 1.320 tỷ đồng. Theo đó, ngoài vốn vấn đề lệ đã góp, PVC Land phải vay vốn ngân hàng thương nghiệp và ứng trước vốn của đối tượng mua hàng để thi hành công trình.

Trên thực tế, khối chung cư PetroVietnam Landmark đang thi công dở dang và đủng đỉnh bàn giao nhà gần 5 năm. Đến thời gian hiện nay, ước lượng PVC Land còn phải chi khoảng 224,25 tỷ đồng để chấm dứt công trình và bàn giao nhà cho đối tượng mua hàng. Trong đó, phải trả tiền cho nhà thầu 115 tỷ đồng, chấp hành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước 8,39 tỷ đồng, trả nợ nhà băng 67,36 tỷ đồng, các chi phí khác 33,5 tỷ đồng.

Tổng trị giá phù hợp đồng bán nhà cho đối tượng mua hàng theo phù hợp đồng đã ký là 1.025,96 tỷ đồng, đến nay, PVC Land đã thu 905,13 tỷ đồng trong khoảng khách hàng mua phổ biến cư, tương đương 88,22% trị giá thích hợp đồng bán nhà đã ký với khách hàng.

Số tiền PVC Land còn phải thu tiếp tới khi đạt 95% giá trị hợp đồng là 70,95 tỷ đồng, tới khi đạt 100% giá trị phù hợp đồng là 102,83 tỷ đồng. Tương tự, công trình chung cư PetroVietnam Landmark bị lỗ khoảng 295 tỷ đồng (trợ thời tính theo trị giá thích hợp đồng bán hàng đã ký trên tổng mức đầu cơ).

Đương nhiên, để thu hồi đủ giá trị còn lại theo hợp đồng bán nhà đã ký kết, PVC Land phải trợ thì ứng trước số tiền khoảng 156 tỷ đồng để trả cho các nhà thầu, nộp ngân sách nhà nước và các chi phí khác mà trước mắt, PVC Land chẳng thể bằng phẳng được dòng tiền này. 

Ví như không được bổ sung dòng tiền còn thiếu, PVC Land chẳng thể chấm dứt việc xin cấp giấy đạt yêu cầu quyền sử dụng đất cho cả lô đất chấp hành công trình, không thể thu xếp vốn trả nợ Ngân hàng Thương nghiệp cổ lỗ phần Bưu điện Liên Việt để giải vây quyền sử dụng đất bình thường của cả dự án, làm cơ sở vật chất cấp sổ hồng cho khách hàng.

Khác biệt, PVC Land phải đương đầu với các đơn khiếu kiện của đối tượng mua hàng đòi hỏi mở giấy tờ vỡ nợ đối với PVC Land do không thực hiện trả nợ cho đối tượng mua hàng thanh lý phù hợp đồng tìm nhà, không bàn giao nhà theo tiến độ cam kết.

Đỉnh điểm là ngày 24/2/2017, Toà án nhân dân Tp.HCM đã ban hành hình định thành lập giấy tờ vỡ nợ đối với PVC Land theo đơn đòi hỏi của đối tượng mua hàng. PVC Land đã cố gắng hội đàm với đối tượng mua hàng và toà án để được huỷ quyết định phá sản.

Bên cạnh đó, theo thông báo nguồn vốn sau kiểm toán độc lập tại thời điểm 31/12/2018, lỗ luỹ kế của PVC Land là 228,84 tỷ đồng và không có chiều hướng thuyên giảm do các hoạt động đầu tư tại các công trình đều dở dang, vốn chủ sở hữu còn lại là 20,81/249,65 tỷ đồng vốn nhân tố lệ. 

Công ty đang có dư nợ quá hạn nhà băng, nợ ngắn hạn chiếm hữu 32% tổng tài sản. Nợ ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn khoảng 4 lần và không còn của nả bảo đảm vay vốn nhà băng. 

Trong khi PVN/PVC chẳng thể cung cấp vốn cho PVC Land tiếp tục khai triển dự án vì bị giới hạn bởi các qui định hiện hành và tiềm ẩn không may mất thêm vốn nếu cung cấp, PVC Land có nguy cơ đứng trên bờ vực vỡ nợ nếu như đối tượng mua hàng không được nhận nhà và hiện trạng khiếu kiện có thể tiếp diễn xảy ra.

Hơn nữa, bây chừ, tình hình nguồn vốn của PVC cũng rất gian nan. Thông báo tài chính hoàn thành năm 2018 sau kiểm toán cho thấy, số lỗ luỹ kế của PVC là 3.377 tỷ đồng, tổng nợ phải trả là 4.855 tỷ đồng, chiếm 87% tổng tài sản của PVC. 

Hệ số khả năng trả tiền nợ đến hạn là 0,84, chứng tỏ PVC đang mất bằng vận dòng tiền hiểm nguy. Trong khi đó, PVC cũng đang phải tập trung nguồn lực hoàn thiện xây dựng dự án Nhiệt điện Thái Bình 2 theo hợp đồng EPC đã ký kết.

Theo ý tưởnrg tái cơ cấu PVC đã được cấp thẩm quyền phê duyệt y cũng như theo pháp luật chứng khoán, PVC là tổ chức kinh doanh niêm yết không được thực hiện các giải pháp hỗ trợ nguồn vốn cho PVC Land nên việc PVC thoái vốn của PVC Land là cần thiết, giảm ảnh hưởng tiêu cực tới tình hình tài chính của PVC.

Mặt khác, nếu PVC chẳng thể thoái vốn tại PVC Land thì việc PVN thoái vốn tại PVC cũng gặp gian khổ. Trường hợp PVC thoái vốn thắng lợi tại PVC Land hẳn nhiên các nhân tố kiện buộc ràng bên thu nạp vốn góp về quyền và nghĩa vụ của PVC tại PVC Land và bổn phận của PVC Land đối với đối tượng mua hàng, với ngân sách nhà nước sẽ tạo yếu tố kiện để PVC Land hoàn thành công trình, bàn giao căn hộ cho đối tượng mua hàng và giảm thiểu khiếu kiện phức tạp kéo dài có thể dẫn đến phá sản PVC Land.


Đọc thêm: bat dong san

Tags:

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG GIÁ

Bản quyền thuộc về Ivan Nguyen, Căn Hộ Luxriverview Quận 7