Home »
Đăng bởi 1991 Land lúc Thứ Hai, 1 tháng 7, 2019 ,

CTCP Thủy sản Mekong (AAM): Ngày 11/7 – ngày ĐKCC kiếm được tạm ứng cổ lỗ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ lỗ phiếu nhận 500 đồng). Thời điểm thanh toán 25/7/2019.

CTCP Công ty Công nghệ CMC (CMG): Ngày 25/7 – ngày ĐKCC nhận cổ lỗ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu kiếm được 1.500 đồng). Số cổ tức này sẽ được trả tiền thành 2 đợt, đợt 1 trả 8% tham gia ngày 30/9/2019 và đợt 2 trả 7% và ngày 27/12/2019. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ hủ đông phát triển cổ lỗ phiếu thưởng do thi hành tăng vốn cổ lỗ phần trong khoảng tài chính chủ chiếm hữu tỷ lệ 4,088%.

Tổng CTCP Xây dựng điện Việt Nam (VNE): Ngày 16/7 – ngày ĐKCC nhận cổ hủ tức còn lại năm 2018 bằng tiền tỷ trọng 4% (01 cổ hủ phiếu nhận 400 đồng). Thời gian thanh toán 24/7/2019.

CTCP Đầu cơ Thương mại SMC (SMC): Ngày 15/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ trọng 10% (01 cổ hủ phiếu kiếm được 1.000 đồng). Thời gian trả tiền 26/7/2019. song song công ty cũng chốt danh sách cũ rích đông phát hành cũ rích phiếu trả cổ tức tỷ trọng 10%, tương ứng cổ đông chiếm hữu 100 cũ kĩ phiếu được nhận về 10 cổ phiếu mới.

CTCP Sonadezi Long Thành (SZL): Ngày 12/7 – ngày ĐKCC kiếm được cổ lỗ tức đợt 2/2018 bằng tiền tỷ trọng 15% (01 cổ hủ phiếu nhận 1.500d đồng). Thời điểm trả tiền 30/7/2019.

CTCP Container Miền Trung (VSM): Ngày 1/8 – ngày ĐKCC nhận cũ kĩ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ hủ phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian thanh toán 23/8/2019.

CTCP Lilama 18 (LM8): Ngày 17/7 – ngày ĐKCC nhận cổ lỗ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cũ rích phiếu kiếm được 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 15/8/2019.

CTCP Cokyvina (CKV): Ngày 16/7 – ngày ĐKCC kiếm được cổ hủ tức năm 2018 bằng tiền tỷ trọng 10% (01 cũ rích phiếu kiếm được 1.000 đồng). Thời điểm thanh toán 30/7/2019.

CTCP Cầu Đuống (CDG): Ngày 12/7 – ngày ĐKCC kiếm được cổ lỗ tức năm 2017 bằng tiền tỷ trọng 5% và chi trả cũ rích tức còn lại năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 7%. Tổng tỷ lệ chi trả 12% (01 cũ kĩ phiếu kiếm được 1.200 đồng). Thời gian thanh toán 30/7/2019.

CTCP Thông tin dấu hiệu tuyến phố sắt Sài Gòn (TSG): Ngày 16/7 – ngày ĐKCC nhận cũ kĩ tức năm 2018 bằng tiền tỷ trọng 11,5% (01 cũ kĩ phiếu kiếm được 1.150 đồng). Thời điểm trả tiền 26/7/2019.

CTCP Đầu tư Cao su Đắk Lắk (DRI): Ngày 9/7 – ngày ĐKCC kiếm được cũ rích tức năm 218 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ hủ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 22/7/2019. Đồng thời tổ chức kinh doanh cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức lấy quan niệm cũ rích đông bằng văn phiên bản.

CTCP Cấp nước Ninh Thuận (NNT): Ngày 19/7 – ngày ĐKCC kiếm được cổ hủ tức năm 2018 bằng tiền tỷ trọng 20% (01 cổ lỗ phiếu kiếm được 2.000 đồng). Thời gian trả tiền 19/8/2019.

CTCP Cơ khí Phổ Yên ổn (FBC): Ngày 8/7 – ngày ĐKCC nhận cổ hủ tức năm 2018 bằng tiền tỷ trọng 50% (01 cũ kĩ phiếu kiếm được 5.000 đồng). Thời điểm thanh toán 9/8/2019.

CTCP Cao su Công nghiệp (IRC): Ngày 19/7 – ngày ĐKCC kiếm được cổ lỗ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 2,86% (01 cũ rích phiếu nhận 286 đồng). Thời điểm trả tiền 6/8/2019.

Thanh Mai

Theo Trí thức trẻ


Đọc thêm: mua dat

Tags:

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG GIÁ

Bản quyền thuộc về Ivan Nguyen, Căn Hộ Luxriverview Quận 7