Home »
Đăng bởi 1991 Land lúc Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2019 ,

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chấp hành nỗ lực, "không để lửa thổi bùng lên trong khoảng đất". Theo đó, "nhiệt" ở đây có thiên hướng giảm, phổ quát "điểm nóng", nhiều vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài được giải quyết. Mỗi năm đã bớt đi được hàng nghìn đơn cáo giác, tố giác can dự tới đất đai.

Công bố của Chính phủ gửi đến Quốc hội về giải quyết tranh chấp về đất đai; khắc phục tố cáo, tố cáo trong điều hành và dùng đất đai cho biết, trong khoảng năm 2014 tới 2018, cả nước nảy sinh trong 342.710 đơn khiếu nại với 156.071 vụ việc thuộc thẩm quyền khắc phục của các cơ quan hành chính nhà nước (khiếu nại về đất đai chiếm đoạt trên 60% số này), trong đó đã giải quyết 128.646 vụ việc (đạt 82,43%).

Qua giải quyết cáo giác, các tập đoàn hành chính nhà nước đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước, trả lại cho số đông, công dân 1.398 tỷ đồng, 772 ha đất; kiến nghị xử lý vi phạm hành chính 1.538 người (đã xử lý 1.180 người), chuyển tập đoàn thăm dò 40 vụ, 36 đối tượng. 

Về công việc tiếp công dân xử lý đơn thư tại Hội sở Ban Tiếp công dân Trung ương, từ ngày 1/7/2014 tới ngày 31/12/2018, Trụ sở Tiếp công dân Trung ương đã tiếp 28.818 lượt với 107.086 người, trong đó lĩnh vực đất đai 17.934 lượt, chiếm 62,2%. Giải quyết 68.930 đơn thư, trong đó có 18.760 đơn đạt yêu cầu giải quyết (khiếu nại là 15.015 đơn, tố giác là 1.469 đơn, còn lại là đơn kiến nghị, đề đạt). Trong tổng số 15.015 đơn khiếu nại có 10.834 đơn can hệ tới lĩnh vực đất đai, chiếm 72%.

Thông báo của Chính phủ cũng dẫn ra kết quả tổng phù hợp của ngành nghề tài nguyên và không gian (Bộ Tài nguyên và Không gian cùng Sở Khoáng sản và Môi trường các tỉnh, đô thị), số lượng đơn thư tố cáo, tố giác trong ngành tài nguyên và môi trường mà ngành nghề chiếm được đã có xu hướng giảm, năm 2014 là 14.260 đơn, năm 2015 là 13.510 đơn, năm 2016 là 12.673 đơn, năm 2017 là 13.918 đơn và năm 2018 là 13.022 đơn. 

Trong đó, tại Bộ Tài nguyên và Môi trường, trước năm 2014, mỗi năm Bộ nhận được 6.000 - 10.000 đơn, từ năm 2014 tới nay đã giảm dần, chi tiết, năm 2014 nhận 4.021 lượt đơn, năm 2015 nhận 3.373 lượt đơn, năm 2016 nhận 3.579 lượt đơn, năm 2017 kiếm được 3.235 lượt đơn và năm 2018 nhận 3.059 lượt đơn.

Can dự tới mâu thuẫn đất đai, công đoạn trong khoảng năm 2014 tới 2018, số lượng đơn thư ngành tiếp chiếm được là 67.383 lượt đơn, trong đó đơn mâu thuẫn đất đai là 2.924 lượt đơn (chiếm đoạt 4,34%). Qua xem xét đơn thư mâu thuẫn của ngành khoáng sản và môi trường trong giai đoạn trong khoảng năm 2014-2018, số lượng đơn thư giảm dần qua các năm, theo đó, năm 2014 là 820 đơn (chiếm giữ 5,75%); năm 2015 là 750 đơn, chiếm hữu (5,55%); năm 2016 là 644 đơn (chiếm hữu 5,08%); năm 2017 là 453 đơn (chiếm đoạt 3,25%) và năm 2018 là 257 đơn (chiếm đoạt 1,97%).

Riêng với Bộ Khoáng sản và Không gian, trước năm 2014, mỗi năm Bộ Khoáng sản và Không gian chiếm được làng nhàng khoảng 230 đơn, sau năm 2014, số lượng đơn thư tranh chấp đất đai có khuynh hướng giảm, trong 5 năm từ năm 2014 đến 2018, số lượng đơn tranh chấp đất đai tại Bộ là 973 đơn chiếm giữ khoảng 12% tổng số đơn đủ điều kiện giải quyết (trung bình mỗi năm khoảng 195 đơn), trong đó đa số là mâu thuẫn đất đai giữa cá nhân và tư nhân. 

Tổng số đơn thư mâu thuẫn thuộc thẩm quyền và được Thủ tướng giao trong công đoạn 2014-2018 là 46 vụ việc, Bộ Tài nguyên và Không gian đã thẩm tra, xác minh và có văn bản khắc phục 46/46 vụ việc; kết quả 27 vụ việc hợp nhất với kết quả giải quyết của chính quyền địa phương; 13 vụ việc đề xuất địa phương giải quyết lại và hòa giải thành công 6 vụ việc.

Bình chọn tình hình đơn thư tố cáo về đất đai có khuynh hướng giảm so với công đoạn trước (từ 2009 đến năm 2013), số đơn tố giác so với thời kỳ trước giảm 38%; số vụ việc thuộc thẩm quyền của tổ chức hành chính nhà nước giảm 58%, nhưng Chính phủ nhìn nhận đơn thư tố cáo về đất đai vẫn chiếm đoạt tỉ lệ cao trong tổng số đơn thư cáo giác (trên 60%). 

Nội dung chủ yếu khiếu nại về giá đất, phương thức đền bù, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất; tố cáo đòi lại đất cũ đã qua các công đoạn thực hiện chế độ làm mới nông nghiệp, cho thuê, cho vay... 

Vừa mới đây nảy sinh một số tố cáo can hệ tới cũ rích phần hóa công ty nhà nước, biến đổi của nả công, làm mới bình thường cư cũ, quy hoạch đất ở nhưng không thành doanh nghiệp ở. Tình hình tố cáo tố giác liên quan đến đất đai còn diễn biến phức hợp, nhiều vụ tố cáo kéo dài chưa được giải quyết ngừng điểm, có nơi, có lúc đã khiến tác động tới trơ trọi tự bình yên phường hội.

Để giảm nhiệt cho đất, Chính phủ và Thủ tướng đã doanh nghiệp nhiều hội nghị và có phổ biến văn bạn dạng lãnh đạo đối với công việc giải quyết tố giác, cáo giác nói chung và tố cáo, khiếu nại đông người nói riêng; lập tổ công tác của Chính phủ để kiểm tra các vụ việc khiếu kiện phức hợp; các cấp chính quyền đã có phổ biến nỗ lực và tích cực phối hợp giải quyết tố cáo, khiếu nại của công dân, phổ biến "điểm nóng", nhiều vụ việc phức hợp, tồn đọng, kéo dài đã được giải quyết. Chất lượng, hiệu quả khắc phục cáo giác, tố giác được nâng cao, đa dạng vụ việc người khiếu nại đã thực hiện, rút đơn.


Xem thêm: bds

Tags:

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG GIÁ

Bản quyền thuộc về Ivan Nguyen, Căn Hộ Luxriverview Quận 7