Home »
Đăng bởi 1991 Land lúc Thứ Hai, 3 tháng 6, 2019 ,

Công bố cho thấy, số dư Quỹ Hỗ trợ bố trí và Sản xuất doanh nghiệp tại SCIC và tại các tổ chức kinh doanh mẹ của tổ chức, tổng công ti nhà nước tới 31/12/2017 là 112.513 tỷ đồng.

Qua kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước phát hiện hàng loạt thiếu sót trong việc điều hành và dùng Quỹ.

Cụ thể, vài địa phương hạch toán số thu trong khoảng cổ phần hóa, thoái vốn của các tổng công ti trực thuộc UBND tỉnh, thành phố tại account ngân sách địa phương hoặc trương mục lâm thời thu ngân sách, đến 31/12/2017 chưa nộp về Quỹ Hỗ trợ bố trí và Tạo ra đơn vị là 1.544 tỷ đồng.

Hàng loạt DN chi tiêu tiền cổ phần hóa sai mục đích - Ảnh 1.

Tổng công ti Công nghiệp Tàu thủy dùng Quỹ tham gia hoạt động buôn bán, nhưng buôn bán thua lỗ tiềm tàng không may mất vốn. Ảnh: Lương Bằng

Một số công ty chậm trễ nộp tiền thu trong khoảng cổ lỗ phần hóa về Quỹ và chưa tính, hạch toán lãi chậm chạp nộp theo qui định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP.

Tổng tổ chức kinh doanh Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) chưa theo dõi phải thu khoản tài chính ứng cho ngân sách nhà nước để sử dụng cho 5 bệnh viện, không theo dõi toàn diện đối tượng và hạch toán kịp thời số tiền phải nộp về Quỹ; hạch toán không đúng tiền lãi chậm nộp, không giải quyết hoàn thành điểm việc thu hồi nợ gốc và lãi lờ đờ nộp.

Dường như, theo Kiểm toán Nhà nước, vài tổ chức, tổng tổ chức kinh doanh chưa tính và hạch toán hoàn toản lãi chậm rãi nộp theo quy định tại Thông tư số 10/2013/TT-BTC số tiền 7,9 tỷ đồng; chưa xác định đầy đủ các khoản phải nộp, hạch toán không đúng các khoản thu khác về Quỹ, không mở tài khoản tiền gửi riêng của Quỹ tại nhà băng thương nghiệp theo luật pháp.

Kiểm toán Nhà nước cho biết: Tổng công ti Công nghệ Tàu thủy và Tổng tổ chức kinh doanh Lương thực miền Nam dùng Quỹ tham gia hoạt động buôn bán nhưng buôn bán thua lỗ, tiềm ẩn không may mất vốn.

Còn Tổng công ty Giấy vietnam sử dụng nguồn thu nhập từ cũ kĩ phần hóa để tăng vốn vấn đề lệ 21 tỷ đồng nhưng chưa có sự hài lòng của Thủ tướng Chính phủ.

Tổng công ti Hàng hải Việt Nam sử dụng 45 tỷ đồng của Quỹ để góp vốn tham gia Hoa phượng đỏ Đình Vũ không đúng luật pháp...

Kiểm toán Nhà nước buộc phải Quốc hội xem xét ban hành Nghị quyết về quản lý, dùng tiền thu trong khoảng biến đổi sở hữu doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn nhà nước tại tổ chức theo hướng: Tập trung nguồn thu nhập Quỹ Cung cấp bố trí và Tạo ra để điều hành và dùng hiệu quả, tạo nguồn lực lâu dài để chi đầu cơ sản xuất, các công trình trọng tâm dịch vụ phát triển kinh tế - phố hội của non sông.

Đồng thời, bổ sung vốn yếu tố lệ và duy trì tỷ trọng phần vốn nhà nước tại đơn vị theo qui định của pháp luật về điều hành, dùng vốn nhà nước, không sử dụng cho chi nhiều lần của ngân sách nhà nước.

Theo Lương Bằng

Vietnamnet


Xem tại: dat xanh

Tags:

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG GIÁ

Bản quyền thuộc về Ivan Nguyen, Căn Hộ Luxriverview Quận 7