Home »
Đăng bởi 1991 Land lúc Thứ Hai, 10 tháng 6, 2019 ,

Ngày 18/6 tới đây CTCP Chứng khoán Thiên Việt (mã chứng khoán TVS) sẽ chốt danh sách cổ đông chấp hành trả cổ lỗ tức năm 2018 bằng tiền, bằng cũ rích phiếu và chia cũ rích phiếu thưởng tổng tỷ lệ 28,5%, trong đó trả cũ rích tức bằng tiền tỷ trọng 5%, trả cũ rích tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 20% và phát triển cũ rích phiếu thưởng tỷ lệ 3,5%.

Như vậy, ngoài số cũ rích tức bằng tiền, Chứng khoán Thiên Việt sẽ phát triển khoảng 14,92 triệu cổ lỗ phiếu mới trả cũ rích tức và chia thưởng cho cũ kĩ đông tổng tỷ lệ 23,5%. Trị giá sản xuất theo mệnh giá hơn 149 tỷ đồng.

Dự định sau phát hành Chứng khoán Thiên Việt sẽ tăng vốn yếu tố lệ từ hơn 635 tỷ đồng bây giờ lên trên 784 tỷ đồng.

Không chỉ phát hành cổ hủ phiếu trả cổ tức, cổ phiếu thưởng, mà lúc trước ĐHCĐ thường niên năm 2019 của Chứng khoán Thiên Việt doanh nghiệp cuối tháng 4/2019 vừa mới đây còn phê chuẩn hàng loạt cách thức tăng vốn vấn đề lệ khác.

Cụ thể Chứng khoán Thiên Việt dự định phát triển 1,8 triệu cổ phiếu ESOP theo chương trình lựa chọn cho người công sức trong công ti với giá sản xuất 10.000 đồng/cổ hủ phiếu. Nguồn vốn sản xuất lấy trong khoảng quỹ khen thưởng phúc lợi. Thời điểm phát hành dự kiến chia làm 2 đợt.

Dường như Chứng khoán Thiên Việt còn dự kiến phát triển đơn lẻ 10 triệu cũ kĩ phiếu chào bán cho các nhà đầu tư với giá chào bán do HĐQT quyết định nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách tại thời điểm chào bán. Số tiền chiếm được để tăng nguồn vốn hoạt động cho công ti và đáp ứng được vấn đề kiện làm thành viên thanh toán bù trừ trực tiếp cho hoạt động buôn bán phái sinh.

Hình như đó Chứng khoán Thiên Việt còn phê chuẩn phương thức sản xuất 10 triệu cổ hủ phiếu chào bán cho cũ rích đông hiện hữu tăng vốn điều lệ. Giá chào bán do HĐQT quyết định.

Năm 2018 Chứng khoán Thiên Việt đạt 486 tỷ đồng doanh thu hoạt động, tăng 18% so với năm lúc trước. Đương nhiên do chi tiêu nguồn vốn tăng mạnh nên lợi nhuận sau thuế giảm 16%, còn gần 141 tỷ đồng. EPS đạt 2.290 đồng/cổ phiếu.

Nam Hà

Theo InfoNet


Có thể bạn quan tâm: mua dat

Tags:

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG GIÁ

Bản quyền thuộc về Ivan Nguyen, Căn Hộ Luxriverview Quận 7