Home »
Đăng bởi 1991 Land lúc Thứ Tư, 12 tháng 6, 2019 ,

Số lượng người hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách khoảng 11 triệu người, bao gồm cả các đối tượng chế độ.

Tinh giản 40 nghìn người

Số lượng người hưởng lương, phụ cấp trong khoảng ngân sách khoảng 11 triệu người, bao gồm cả các đối tượng chính sách. chậm triển khai là con số chính thức được cung cấp tại Hội nghị “Chính phủ và Chính quyền địa phương” do Bộ Nội vụ doanh nghiệp ngày 28/8/2018 (cập nhật tới bốn tuần 3/2018).

Bộ máy cồng kềnh, chi ngân sách để nuôi bộ máy chiếm hữu tỷ trọng lớn... là những vấn đề được đặt ra trong khoảng lâu. Vậy nên, thời gian qua, phổ thông bộ ngành nghề địa phương đã tiến hành bố trí, tổ chức lại bộ máy theo hướng tinh gọn hơn.

Báo cáo thực hiện dè xẻn chống phung phá của Chính phủ cho thấy, vài bộ, địa phương đã làm được kết quả về kiểm tra, bố trí lại công ty bộ máy trong năm 2018, như: Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Nguồn vốn, thức giấc Long An, tỉnh giấc Kiên Giang, tỉnh giấc Bắc Ninh,...

11 triệu người hưởng tiền ngân sách, giảm 40 ngàn vẫn quá cồng kềnh
Chi ngân sách cho bộ máy còn rất lớn.

Đơn cử, Bộ Công an đã giảm 6 Tổng cục, 55 đơn vị cấp cục, 20 tổ chức Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh giấc, thành phố trực thuộc Trung ương và giảm 819 tổ chức cấp phòng (trong đó, tổ chức Bộ giảm 287 phòng; Công an địa phương giảm 532 phòng).

Về nhóm cán bộ, ở cơ quan Bộ Công an giảm 35 lãnh đạo cấp Tổng cục, 55 Cục trưởng và tương đương, 287 Trưởng phòng và tương đương. Ở công an địa phương giảm 14 Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh giấc, thành phố; 174 Trưởng phòng và tương đương; 524 Đội trưởng và tương đương.

Còn Long An, sau sắp xếp cũng đã giảm 95 mai mối tổ chức trực thuộc các sở, ngành nghề, huyện; giảm 84 chỉ huy quản lý (49 cấp trưởng và 35 cấp phó); giảm 192 dắt mối tổ chức tương lai công lập trên toàn tỉnh và giảm 175 lãnh đạo điều hành tại các công ty này (128 cấp trưởng và 47 cấp phó).

Liên quan tới việc tinh giản biên chế, báo cáo của Bộ Nội vụ ngày 24/12/2018 về tình hình thi hành công việc cải cách hành chính năm 2018 cho thấy: Kết quả tinh giảm biên dè bỉu, tính trong khoảng năm 2015 tới ngày 15/10/2018, tổng số biên chế nhạo cả nước đã được tinh giản là 40.500 người. Trong số đó, chiếm giữ đa số vẫn là người hưởng chính sách về hưu trước tuổi với 34.948 người (choán gần 86,3%).

Thế nhưng, chú ý kỹ hơn sau con số lên tiếng đó, Ủy ban Nguồn vốn ngân sách của Quốc hội thấy rằng: Việc tinh giản biên chế các tổ chức hành chính nhà nước, đẩy mạnh tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập để giảm chi ngân sách còn bất cập, cụ thể: Bộ máy nhà nước còn bừa bãi, số người hưởng lương, phụ cấp trong khoảng ngân sách còn đa dạng.

“Qua giám sát cho thấy, việc tinh giản biên giễu cợt có nơi chưa gắn với cơ cấu lại cán bộ, công chức, viên chức mà giảm mang tính cơ học”, Ủy ban Nguồn vốn ngân sách bình chọn. “Còn một số tổ chức hành chính nhà nước thừa hưởng chế độ tự chủ nguồn vốn như các công ty tương lai công lập là chưa phù hợp”.

Sửa luật có giảm được người hưởng lương?

Để bộ máy tinh gọn hơn, Quốc hội đang đàm đạo dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số yếu tố của Luật Doanh nghiệp Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Dự thảo Luật nhằm đưa ra các luật pháp để thực hiện Quyết nghị số 18-NQ/TW của Đảng, ý tưởnrg 07 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

11 triệu người hưởng tiền ngân sách, giảm 40 ngàn vẫn quá cồng kềnh
Giảm số lượng lãnh đạo đang nhận phổ quát quan điểm không giống nhau.

Một trong những điểm nổi trội của dự thảo Luật là Chính phủ bắt buộc quy định khung số lượng công ty chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện và tiêu chí thành lập, số lượng biên chế tối thiểu, số lượng lãnh đạo cấp phó tối đa. Dự thảo giao Chính phủ luật pháp sườn số lượng cơ quan chuyên ngành thuộc UBND cấp thức giấc, quận (sở ngành, bộ phận).

Bộ Nội vụ nghĩ rằng việc này được thực hiện trên ý thức bảo đảm số biên chế nhạo tối thiểu cần phải có của một đơn vị để giải quyết tình trạng manh mún trong đơn vị và hiện trạng “số lượng lãnh đạo phổ biến hơn số người không giữ chức phận chỉ đạo” như bây chừ.

Đương nhiên, phổ biến nội dung của dự thảo vẫn nhận được các quan điểm trái chiều, nhất là việc giảm số lượng cán bộ chỉ huy.

Chi tiết, yếu tố khiến cho các Đại biểu Quốc hội bàn cãi rộng rãi là Chính phủ buộc phải giảm số lượng Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh, cấp thị xã và giảm số lượng Phó Trưởng ban chuyên trách của HĐND cấp tỉnh giấc

Ngay ngay lập tức, nhân tố này có hai luồng quan niệm. Loại quan điểm thứ nhất đề xuất giảm số lượng chỉ huy kể trên từ 2 người xuống còn 1 người. Loại quan điểm thứ nhì buộc phải giữ nguyên số lượng 2 Chủ toạ HĐND cấp thức giấc, cấp thị xã, không quá 2 Phó Trưởng ban chuyên trách của HĐND cấp thức giấc như pháp luật của Luật Tổ chức chính quyền địa phương hiện hành.

Chính phủ hợp nhất với loại quan điểm thứ nhất, tức giảm số lượng Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh, cấp thị xã và giảm số lượng Phó Trưởng ban chuyên trách của HĐND cấp tỉnh giấc.

Song, khi thẩm tra dự thảo Luật này, Ủy ban Qui định của Quốc hội lại cho rằng Chính cu lỉ cần có đánh giá ảnh hưởng thật kỹ đối với các vấn đề nêu trên để đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng công tác chứ không chỉ nhằm mục tiêu giảm biên dè bỉu.

“Việc đánh giá tác động cần làm rõ nếu giảm số Phó Chủ toạ HĐND cấp thức giấc, cấp quận, số Phó Trưởng Ban chuyên trách của HĐND cấp tỉnh thì trên toàn quốc sẽ giảm được bao nhiêu biên chế và số lượng cán bộ dôi dư này sẽ sắp xếp, sắp xếp vào vị trí công việc nào cho phù hợp; cùng lúc, chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tăng lên hay giảm đi”, Ủy ban Qui định nêu ý kiến.

Ngoài ra đó, trên diễn đàn Quốc hội, phổ quát quan niệm đã tỏ rõ sự không đống ý. Có ý kiến cho rằng đi kèm với tinh giản biên chế giễu thì phải gắn với nâng cao chất lượng hoạt động.

“Giảm số lượng có khiến cho giảm chất lượng hoạt động của bộ máy không? Phải đánh giá cho được hiệu quả hoạt động thế nào, giảm có hiệu quả khi giảm số lượng không”, Đại biểu Tô Văn Tám (Kon Tum) nêu yếu tố.

Hà Duy


Đọc thêm: bat dong san

Tags:

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG GIÁ

Bản quyền thuộc về Ivan Nguyen, Căn Hộ Luxriverview Quận 7