Home »
Đăng bởi 1991 Land lúc Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2019 ,

Nghị định này pháp luật cụ thể một số nội dung tại các Điều 15 (nhiệm vụ lập quy hoạch), 17 (công ty trả lời lập quy hoạch), 19 (lấy quan niệm về quy hoạch), 22 (nội dung quy hoạch tổng thể quốc gia), 23 (nội dung quy hoạch môi trường biển tổ quốc), 24 (nội dung quy hoạch dùng đất tổ quốc), 25 (nội dung quy hoạch lĩnh vực non sông), 26 (nội dung quy hoạch vùng), 27 (nội dung quy hoạch tỉnh giấc), 30 (Hội đồng thẩm định quy hoạch), 40 (cơ chế lên tiếng quy hoạch), 41 (chuỗi hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu tổ quốc về quy hoạch) và 49 (trách nhiệm bình chọn thực hiện quy hoạch) của Luật Quy hoạch.

Thời hạn lập quy hoạch

Nghị định nêu rõ, thời hạn lập quy hoạch toàn thể đất nước, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch dùng đất nước nhà, quy hoạch vùng không quá 30 tháng tính trong khoảng ngày nhiệm vụ lập quy hoạch được phê duyệt, trong đó, thời hạn lập phù hợp phần quy hoạch không quá 18 tháng đối với quy hoạch toàn thể tổ quốc, quy hoạch môi trường biển quốc gia, quy hoạch vùng. Thời hạn lập quy hoạch lĩnh vực quốc gia, quy hoạch tỉnh không quá 24 04 tuần tính trong khoảng ngày nhiệm vụ lập quy hoạch được phê ưng chuẩn.

Xây đắp chuỗi hệ thống tin tức và hạ tầng dữ liệu non sông về quy hoạch

Theo Nghị định, hệ thống thông tin và cơ sở vật chất dữ liệu non sông về quy hoạch được xây đắp theo kiến trúc một cổng thông tin điện tử gắn kết giữa các bộ, tổ chức ngang bộ và UBND cấp tỉnh trên không gian mạng, phù hợp với Khung kiến trúc Chính phủ điện tử vietnam; dịch vụ công việc lập quy hoạch, lấy quan niệm về quy hoạch, thông báo, cung cấp thông tin về quy hoạch; giám sát, bình chọn công đoạn thi hành quy hoạch.

Các tin tức, cơ sở dữ liệu của chuỗi hệ thống tin tức và cơ sở vật chất dữ liệu giang sơn về quy hoạch là tin tức, hạ tầng dữ liệu được số hóa, câu kết, tích thích hợp với nhau, gắn với cơ sở vật chất dữ liệu nền địa lý quốc gia và được giám định theo qui định của quy định. Diện tích doanh nghiệp triển khai xây đắp cơ sở dữ liệu nền địa lý non sông được xác định theo doanh nghiệp hành chính cấp thị xã; dùng hệ thống quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia VN-2000 cho hồ hết các loại tin tức, cơ sở dữ liệu phiên bản đồ.

quy dinh chi tiet ve luat quy hoach can biet

Thông tin, hạ tầng dữ liệu được thu thập để xây đắp hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu giang sơn về quy hoạch gồm:

1- Quán ăn dữ liệu hồ sơ quy hoạch cấp giang sơn, quy hoạch vùng, quy hoạch thức giấc, quy hoạch có thuộc tính kỹ thuật chuyên ngành nghề, quy hoạch tổ chức hành chính – kinh tế khác biệt, quy hoạch thành phố, quy hoạch nông thôn đã được phê duyệt và được lưu trữ theo pháp luật tại Vấn đề 44 của Luật Quy hoạch;

2- Siêu thị dữ liệu chuyên ngành do bộ, công ty ngang bộ, UBND tỉnh giấc, đô thị trực thuộc trung ương điều hành, bao gồm hạ tầng dữ liệu thống kê non sông và hệ thống tiêu chí thống kê cấp quốc gia, cấp tỉnh giấc, cấp thị xã và cấp phố; cơ sở dữ liệu về khoáng sản nước; cơ sở vật chất dữ liệu về địa chất và tài nguyên; cơ sở vật chất dữ liệu về môi trường; cơ sở vật chất dữ liệu về khí tượng, thủy văn; cơ sở vật chất dữ liệu tài nguyên không gian biển và hải đảo; cơ sở vật chất dữ liệu về biến đổi khí hậu; cơ sở vật chất dữ liệu thống kê, kiểm kê về đất đai; cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch dùng đất; tin tức và hạ tầng dữ liệu can dự tới thăm dò cơ bản về đất đai; cơ sở dữ liệu về hệ thống kết cấu hạ tầng khoa học; cơ sở dữ liệu về hệ thống đô thị và điểm cư dân nông thôn; cơ sở vật chất dữ liệu về nhà đất và thị trường BĐS; cơ sở vật chất dữ liệu về quốc phòng, bình an; cơ sở dữ liệu đo đạc và bản đồ có liên quan;

3- Chợ dữ liệu nền địa lý đất nước được chuẩn hóa và cập nhật thường xuyên;

4- Thông tin và cơ sở vật chất dữ liệu về quy hoạch khác.

Nghị định nêu rõ, bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp thức giấc cập nhật tin tức và cơ sở vật chất dữ liệu về giấy má quy hoạch thuộc khuôn khổ quản lý vào chuỗi hệ thống tin tức và cơ sở dữ liệu giang sơn về quy hoạch trên môi trường mạng trong thời hạn 10 ngày kể từ khi quy hoạch được phê duyệt y.

Bộ, công ty ngang bộ, UBND cấp thức giấc cập nhật tin tức và cơ sở vật chất dữ liệu chuyên ngành nghề thuộc khuôn khổ quản lý tham gia chuỗi hệ thống tin tức và cơ sở vật chất dữ liệu nước nhà về quy hoạch trên môi trường mạng theo các kỳ thống kê, kiểm kê hoặc sau khi kết quả điều tra, dò xét, đo đạc được cơ quan có thẩm quyền phê chuẩn y, lên tiếng.

MuaBanNhaDat theo TBKD


Đọc thêm: gia nha dat

Tags:

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG GIÁ

Bản quyền thuộc về Ivan Nguyen, Căn Hộ Luxriverview Quận 7