Home »
Đăng bởi 1991 Land lúc Thứ Tư, 15 tháng 5, 2019 ,

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ vừa yêu cầu Bộ Vốn đầu tư nghiên cứu, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết Chương trình hành động của Chính phủ khai triển Nghị quyết số 60/2018/QH14 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thi hành chế độ, quy định về quản lý, dùng vốn, của cải nhà nước tại công ty và cổ phần hóa tổ chức nhà nước.

Theo đó, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính rà soát cơ sở vật chất pháp lý của việc thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai đối với trường thích hợp đơn vị đã cũ kĩ phần hóa và đã được tập đoàn có thẩm quyền chuẩn y chuyển đổi mục đích sử dụng; căn cứ để giải quyết trong trường hợp thu hồi, đấu giá, nhưng tổ chức đang sở hữu tài sản trên đất không trúng đấu giá.

Trường thích hợp có sự khác biệt giữa Quyết nghị của Quốc hội và Luật Đất đai, Bộ Tài chính tìm hiểu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Phó thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài chính kiểm tra Chương trình hành động của Chính phủ về bổn phận của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để làm cho rõ mục đích của việc giao nhiệm vụ "xác định giá đất chi tiết theo qui định của Luật Đất đai" như cho thuê đất/xác định giá trị quyền dùng đất khi cũ kĩ phần hóa/căn cứ tính tiền bồi hoàn...

song song xác định rõ hơn đối tượng "các doanh nghiệp cổ hủ phần hóa còn lại" - những công ty đã cũ kĩ phần hóa nhưng chưa được phê duyệt phương thức sử dụng đất hay doanh nghiệp chưa cổ phần hóa, tổ chức có vốn nhà nước hay công ty là công ti con của công ty 100% vốn nhà nước.

Dường như đó rà soát theo qui định của luật pháp về đất đai đối với nội dung "trường thích hợp phương thức dùng đất đơn vị yêu cầu chưa phù hợp với quy hoạch, mục đích sử dụng đất, ngành nghề buôn bán và luật pháp về đất đai hiện hành thì cương quyết đơn vị thu hồi và đấu giá công khai theo quy định của qui định".


Xem nhiều hơn: mua dat

Tags:

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG GIÁ

Bản quyền thuộc về Ivan Nguyen, Căn Hộ Luxriverview Quận 7