Home »
Đăng bởi 1991 Land lúc Thứ Bảy, 2 tháng 3, 2019 ,

Nghị định số 20/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung pháp luật về giá tính lệ phí trước bạ. Cụ thể, về giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà, đất, Nghị định mới pháp luật giá tính lệ phí trước bạ đối với đất là giá đất tại Bảng giá đất do Ủy ban quần chúng. # thức giấc, thị trấn trực thuộc trung ương ban hành theo pháp luật của pháp luật về đất đai tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.

Trường thích hợp đất thuê của Nhà nước theo cơ chế thanh toán thuê đất một lần cho cả thời gian thuê mà thời hạn thuê đất nhỏ hơn thời hạn của loại đất pháp luật tại Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh giấc, đô thị trực thuộc trung ương ban hành thì giá đất của thời hạn thuê đất tính lệ phí trước bạ được xác định như sau:

Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà là giá do Ủy ban quần chúng tỉnh giấc, đô thị trực thuộc trung ương ban hành theo qui định của quy định về xây dựng tại thời gian kê khai lệ phí trước bạ.

Riêng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà thuộc chiếm hữu nhà nước bán cho người đang thuê theo pháp luật của qui định về bán nhà ở thuộc chiếm hữu nhà nước là giá sàn thực tại ghi trên hoá đơn bán nhà theo quyết định của Ủy ban dân chúng tỉnh, thị trấn trực thuộc trung ương. Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà tậu theo phương án đấu giá theo qui định của qui định về đấu thầu, đấu giá là giá trúng đấu giá thực tế ghi trên hoá đơn bán hàng.

Trường thích hợp giá nhà, đất tại hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất, phù hợp đồng trao đổi nhà cao hơn giá do Ủy ban dân chúng tỉnh giấc, thành phố trực thuộc trung ương ban hành thì giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà, đất là giá tại phù hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất, phù hợp đồng trao đổi nhà.

Những luật pháp trên có hiệu lực từ ngày 10/4/2019.

Nam Phong

Theo Nhịp sống kinh tế


Có thể bạn quan tâm: dịch vụ bất động sản

Tags:

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG GIÁ

Bản quyền thuộc về Ivan Nguyen, Căn Hộ Luxriverview Quận 7