Home »
Đăng bởi 1991 Land lúc Thứ Năm, 14 tháng 3, 2019 ,

Hiện mới có 17 trong số 31 ngân hàng thương mại cổ lỗ phần đang niêm yết, đăng ký thương lượng trên sàn HoSE, HNX và UPCoM.

Theo đề án Cơ cấu lại hoạt động mua bán chứng khoán và hoạt động mua bán bảo hiểm tới năm 2020 và định hướng đến năm 2025, Thủ tướng yêu cầu tới hết năm 2020 sẽ có 100% nhà băng thương nghiệp niêm yết và đăng ký thương lượng chính thức nhằm mục tiêu nhiều chủng loại hạ tầng hàng hoá cho hoạt động mua bán chứng khoán.

Đến cuối tháng 6/2018, có 31 ngân hàng thương nghiệp đang hoạt động nhưng chỉ 17 doanh nghiệp đã niêm yết và hoàn thành thủ tục giao dịch chính thức. Trong số này có 11 nhà băng niêm yết trên sàn HoSE, 3 ngân hàng niêm yết trên sàn HNX và 3 ngân hàng hoàn thành thủ tục đàm phán trên sàn UPCoM.

Thủ tướng giao Bộ Vốn đầu tư chủ trì thi hành nhiệm vụ này, song song phối hợp với Ngân hàng Nhà nước ban hành thông tư chỉ dẫn về chứng khoán hoá các khoản nợ, chỉ dẫn ngân hàng thương mại cung ứng phục vụ trả tiền bù trừ trên thị trường chứng khoán phái sinh, tăng mạnh giám sát luồng vốn giữa hoạt động mua bán chứng khoán và tiền tệ, tài chính đầu tư nước ngoài...

Nhà băng Nhà nước cũng được yêu cầu tăng cường thanh tra, giám sát đối với các cơ quan tài chính – ngân hàng, các thương lượng nguồn vốn và dòng lưu chuyển vốn giữa các doanh nghiệp nguồn đầu tư và kinh doanh chứng khoán...

Hình như đó, nhằm cải thiện tính sáng tỏ và chất lượng hàng hoá trên hoạt động mua bán chứng khoán, Thủ tướng chỉ huy các doanh nghiệp can hệ xúc tiến chiến lược cũ kĩ phần hoá và thoái vốn nhà nước thời kỳ 2017-2020 được phê phê duyệt lúc trước. song song, tạo lập đường cong lãi suất chuẩn trên hoạt động mua bán vốn đầu tư, sản xuất trái phiêu xanh để vận động vốn dịch vụ phát triển kinh tế vững bền, tìm hiểu khả năng sản xuất các vật phẩm trái phiếu mới như trái khoán có lợi nhuận suất thả nổi, trái phiếu gắn với chỉ số lạm phát...

Đề án tái cơ cấu thị trường chứng khoán và bảo hiểm đến năm 2020, định hướng tới 2025 được đề ra nhằm mục tiêu đưa chứng khoán biến thành kênh dẫn vốn trung và dài hạn cần thiết cho nền kinh tế, xây đắp cơ cấu hợp lý giữa hoạt động mua bán tiền tệ và thị trường vốn, giữa trái phiếu và cũ rích phiếu, cung cấp tích cực thời kỳ cơ cấu lại công ty nhà nước và thúc đẩy sản xuất khu vực kinh tế tư nhân.

Phương Đông


Tham khảo thêm: dịch vụ nhà đất

Tags:

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG GIÁ

Bản quyền thuộc về Ivan Nguyen, Căn Hộ Luxriverview Quận 7