Home »
Đăng bởi 1991 Land lúc Thứ Ba, 26 tháng 2, 2019 ,

Quy chế giễu về điều hành màng lưới TCTD phi ngân hàng 

Ngày 31/12/2018, NHNN ban hành Thông tư 53/2018/TT-NHNN quy định về mạng lưới hoạt động của TCTD phi nhà băng. Thông tư này có hiệu lực trong khoảng ngày 1/3/2019. 

Theo đó, TCTD phi ngân hàng phải xây đắp Quy nhạo báng về điều hành màng lưới gồm các nội dung tối thiểu như cCơ cấu tổ chức, nhân sự; Nội dung, phạm vi hoạt động, cơ chế hạch toán kế toán; Hạn mức không may theo từng hoạt động KD, hoạt động nghiệp vụ đối với một đối tượng mua hàng, nhóm đối tượng mua hàng và phần lớn khách hàng của chi nhánh; Cách thức quản lý, giám sát của trụ sở chính đối với đối tượng thuộc mạng lưới để bảo đảm bình an, hiệu quả hoạt động; Tiêu chuẩn, yếu tố kiện của GĐ, PGĐ chi nhánh, Trưởng các phòng ban chuyên ngành, chủ tịch văn phòng thây mặt, công ty tương lai.

Các ngân hàng phải vâng lệnh giới hạn sở hữu cổ phần 

Năm 2018, NHNN ban hành đã Thông tư 46/2018/TT-NHNN luật pháp về thời hạn, trình tự, giấy má chuyển tiếp đối với trường hợp cũ rích đông lớn của một TCTD và người có can dự của cũ rích đông đó sở hữu cổ phần trong khoảng 5% trở lên vốn yếu tố lệ của một TCTD khác. Thông tư 46/2018/TT-NHNN có hiệu lực kể từ ngày 1/3/2019.

Theo đó, TCTD phối phù hợp với cũ rích đông lớn kiểm tra, xác định danh sách cổ hủ đông lớn và người có can dự của cũ kĩ đông đó sở hữu cổ phần từ 5% trở lên vốn điều lệ của một TCTD khác.

TCTD dắt mối phối thích hợp với TCTD khác, đội ngũ cổ đông lớn có can dự lập mưu hoạch giải quyết việc sở hữu cũ kĩ phần vượt giới hạn.

Chậm rì rì nhất ngày 31/12/2020, tỷ lệ chiếm hữu cũ rích phần của lực lượng cũ rích đông lớn có can dự tuân thủ luật pháp tại Luật các đơn vị nguồn vốn vay.

Lớp lang và giấy má ưng ý việc đầu tư, sắm cổ phần của  TCTD

Ngày 31/12/2018, Nhà băng nhà nước ban hành Thông tư 51/2018/TT-NHNN qui định về nhân tố kiện, giấy tờ, lớp lang và thủ tục bằng lòng việc góp vốn, mua cũ rích phần của TCTD. Thông tư 51/2018/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 1/3/2019.

Theo đó, trình tự và thủ tục hài lòng việc góp vốn, mua cổ hủ phần của TCTD như sau:

- TCTD lập 02 bộ hồ sơ gửi Nhà băng Nhà nước chuẩn y Tổ chức Thanh tra, giám sát NH.

- Trong thời hạn 07 ngày kể trong khoảng ngày nhận đủ thủ tục hợp lệ, Cơ quan Thanh tra, giám sát NH có văn bản kèm giấy má gửi lấy ý kiến của NHNN chi nhánh tỉnh giấc, thị trấn nơi TCTD đặt trụ sở chính về việc phục vụ các yếu tố kiện; Các doanh nghiệp thuộc NHNN về việc đầu tư, tìm cũ kĩ phần, chuyển nợ thành vốn góp của đơn vị tín dụng (ví như cần thiết). 

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được văn bản lấy quan điểm các tổ chức được lấy quan niệm pháp luật có quan điểm bằng văn bản về các nội dung được lấy quan điểm.

Trong thời hạn 14 ngày kể từ ngày nhận được ý kiến các đơn vị có can dự, Tập đoàn Thanh tra, giám sát NH đánh giá thủ tục và trình Thống đốc NHNN  chú ý, chấp nhận hoặc không ưng ý bắt buộc của TCTD. 

Trong thời hạn 45 ngày kể trong khoảng ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, NHNN có văn phiên bản chấp nhận hoặc không chấp nhận đề xuất của TCTD.

Trong thời hạn 12 04 tuần kể trong khoảng ngày NHNN ra văn phiên bản chấp thuận, TCTD phải hoàn thành việc góp vốn, tậu cũ rích phần, chuyển nợ thành vốn góp.

Pháp luật cấp giấy phép, tổ chức và hoạt động của TCTD phi ngân hàng

Đầu năm 2019, NHNN đã ban hành Thông tư 01/2019/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một vài điều của Thông tư số 30/2015/TT-NHNN pháp luật việc cấp giấy phép, đơn vị và hoạt động của doanh nghiệp nguồn đầu tư (TCTD) phi ngân hàng. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 20/3/2019 bao gồm 4 vấn đề với một vài nội dung căn bản như sửa đổi, bổ sung định nghĩa về bên thuê vốn đầu tư, bên thuê điều hành phù hợp với qui định của Bộ Luật Dân sự 2015; sửa đổi bổ sung qui định về đăng ký điều lệ, nội dung sửa đổi để thích hợp với quy định Luật Các TCTD. 

Thông tư sửa đổi, bổ sung qui định về Phiếu lý lịch tư pháp trong giấy má yêu cầu cấp Giấy phép của TCTD phi nhà băng để thích hợp quy định hiện hành của NHNN; sửa đổi, bổ sung các qui định về giấy má, giấy má hành chính tại Thông tư số 30/2015/TT-NHNN để thích hợp với chủ trương của Chính phủ về việc cắt giảm, dễ chơi hoá yếu tố kiện kinh doanh tại Công văn số 413/TTg-TH ngày 30/3/2018.

Diệp È

Theo Trí thức trẻ


Xem thêm: dat xanh

Tags:

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG GIÁ

Bản quyền thuộc về Ivan Nguyen, Căn Hộ Luxriverview Quận 7