Home »
Đăng bởi 1991 Land lúc Thứ Ba, 5 tháng 2, 2019 ,

Thủ tướng Nguyễn Xuân Cu líc vừa ký ban hành Khuông lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội đối với các đối tượng tậu, thuê tậu nhà đất phường hội; xây dựng mới hoặc làm mới, sữa chữa nhà để công đoạn 2019 - 2020.

Theo đó, Thủ tướng quyết định lãi suất cho vay đối với các trường hợp trên không thấp hơn lợi nhuận suất cho mượn hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ hỗ trợ nhà đất đối với hộ có năng lực tài chính thấp theo chuẩn có năng lực tài chính thấp quá trình 2011 - 2015 và không vượt quá lợi nhuận suất cho mượn khuyến mãi của các đơn vị tín dụng do Nhà nước chỉ định để sắm, thuê, thuê tậu nhà đất phường hội.

Xây đắp mới hoặc làm mới, tu sửa nhà để ở theo quy định của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát hành và quản lý nhà đất phường hội.

Theo quy định hiện hành áp dụng trong 2018, mức lợi nhuận suất cho mượn khuyến mãi của các tổ chức nguồn đầu tư do nhà nước chỉ định đối với dư nợ của các khoản cho mượn để mua, thuê, thuê tậu nhà ở thị trấn hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, tu sửa nhà để ở theo qui định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về sản xuất và điều hành nhà đất thị trấn hội là 5%/năm.

Theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP, đối tượng được mượn tiền giảm giá để tậu, thuê, thuê tậu nhà ở phố hội; xây đắp mới hoặc làm mới, tu bổ nhà để ở là đối tượng quy định tại các Khoản 1, 4, 5, 6 và 7 Yếu tố 49 của Luật Nhà đất.

Bao phủ gồm: Người có công với cách mạng theo luật pháp của quy định về khuyến mại người có công với cách mạng; người thu nhập thấp, hộ có điều kiện kinh tế eo hẹp, cận có điều kiện kinh tế eo hẹp tại khu vực thành phố; người công huân đang khiến việc tại các đơn vị trong và ngoài khu kĩ nghệ; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên ngành công nghệ, bộ đội nhiều năm kinh nghiệm, người lao động trong tổ chức, doanh nghiệp thuộc công an quần chúng. # và quân đội dân chúng; cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của luật pháp về cán bộ, công chức, nhân viên.

Các đối tượng trên được vay tối thiểu là 15 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay trước tiên. Trường hợp khách hàng có yêu cầu vay với thời hạn thấp hơn thời hạn cho mượn tối thiểu thì được thỏa thuận với ngân hàng về thời hạn cho vay thấp hơn.


Xem tại: dat xanh

Tags:

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG GIÁ

Bản quyền thuộc về Ivan Nguyen, Căn Hộ Luxriverview Quận 7