Home »
Đăng bởi 1991 Land lúc Thứ Năm, 6 tháng 12, 2018 ,

CTCP Ánh Dương vn (VNS): Ngày 19/12 – ngày ĐKCC kiếm được cũ rích tức đợt 2/2017 bằng tiền tỷ trọng 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Thời gian trả tiền 28/12/2018.

CTCP Khoa học điện Toàn Cầu (GLT): Ngày 19/12 – ngày ĐKCC kiếm được cổ hủ tức đợt 1/2018 bằng tiền tỷ trọng 10% (01 cổ phiếu kiếm được 1.000 đồng). Thời điểm trả tiền 10/1/2019.

CTCP Đầu cơ và Phát triển điện Miền Bắc 2 (ND2): Ngày 17/12 – ngày ĐKCC kiếm được cũ kĩ tức đợt 1/2018 bằng tiền tỷ trọng 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian trả tiền 25/12/2018.

CTCP Dược phẩm trung ương Codupha (CDP): Ngày 18/12 – ngày ĐKCC nhận lâm thời ứng cũ rích tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 9% (01 cũ kĩ phiếu kiếm được 900 đồng). Thời điểm trả tiền 28/12/2018.

CTCP Nhiệt điện Bà Rịa (BTP): Ngày 26/12 – ngày ĐKCC kiếm được trợ thì ứng cổ hủ tức năm 2018 bằng tiền tỷ trọng 5% (01 cổ lỗ phiếu kiếm được 500 đồng). Thời gian trả tiền 30/1/2019.

CTCP Viglacera Hạ Long 1 (HLY): Ngày 14/12 – ngày ĐKCC nhận cổ lỗ tức năm 2017 bằng tiền tỷ trọng 7% (01 cổ lỗ phiếu nhận 700 đồng). Thời điểm trả tiền 28/12/2018.

CTCP Thủy điện Buôn Đôn (BSA): Ngày 20/12 – ngày ĐKCC kiếm được cũ kĩ tức còn lại năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 4% (01 cổ phiếu kiếm được 400 đồng). Thời điểm thanh toán 28/12/2018. song song công ty cũng chốt danh sách cũ rích đông phát triển cũ kĩ phiếu trả cũ rích tức còn lại năm 2017 tỷ lệ 20%, tương ứng cũ kĩ đông sở hữu 10 cũ rích phiếu được nhận về 2 cũ kĩ phiếu mới.

CTCP Đầu cơ xây đắp Long An Idico (LAI): Ngày 17/12 – ngày  ĐKCC nhận cổ lỗ tức đợt 1/2018 bằng tiền tỷ trọng 12% (01 cũ rích phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian thanh toán 28/12/2018.

Mai Nguyễn

Theo Nhịp sống kinh tế


Tham khảo thêm: dat xanh

Tags:

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG GIÁ

Bản quyền thuộc về Ivan Nguyen, Căn Hộ Luxriverview Quận 7