Home »
Đăng bởi 1991 Land lúc Thứ Bảy, 22 tháng 12, 2018 ,

Theo Tờ trình của Chính phủ, Luật Quy hoạch yếu tố chỉnh việc lập, đánh giá, quyết định hoặc phê chuẩn y, lên tiếng, thi hành, đánh giá, yếu tố chỉnh quy hoạch trong hệ thống quy hoạch nước nhà.

Theo pháp luật tại khoản 5 Nhân tố 59 Luật Quy hoạch, Chính phủ rà soát, trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung các qui định liên quan tới quy hoạch trong các bộ luật, luật thuộc danh mục qui định tại Phụ lục III Luật này và các văn phiên bản quy phạm quy định khác bảo đảm phù hợp với Luật Quy hoạch và có hiệu lực song song với Luật Quy hoạch trong khoảng ngày 01 tháng 01 năm 2019.

Tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã chuẩn y Luật sửa đổi, bổ sung vài vấn đề của 11 luật có liên quan đến quy hoạch (Luật sửa đổi 11 luật). Tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội đã duyệt Luật sửa đổi, bổ sung một số vấn đề của 37 luật có can hệ tới quy hoạch (Luật sửa đổi 37 luật).

Thực hiện Quyết nghị số 109/NQ-CP của Chính phủ về Phiên họp chuyên đề xây dựng quy định bốn tuần 8 năm 2018, Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối phù hợp với các Bộ phân tích xây đắp công trình Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số pháp lệnh có qui định liên quan tới quy hoạch đảm bảo đồng bộ với Luật Quy hoạch.

"Việc ban hành công trình Pháp lệnh này để đồng bộ với Luật Quy hoạch là quan trọng, giảm thiểu phát triển các khoảng trống pháp lý, các xung bỗng, cũng như các vướng bận bịu trong công việc lập, đánh giá, phê phê duyệt và thực hiện các quy hoạch", Tờ trình của Chính phủ nêu rõ.

Tờ trình của Chính phủ cũng cho nhân thức, dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung các luật có luật pháp can hệ đến quy hoạch được xây dựng trên quan điểm là: Tiếp tục thể chế nhạo hóa toàn vẹn chủ trương, tuyến phố lối của Đảng, chế độ của Nhà nước về tạo ra kinh tế hoạt động mua bán xác định phương hướng phường hội chủ nghĩa. Bảo đảm hợp nhất, đồng bộ với Luật Quy hoạch và các nguyên lý sửa đổi luật đã được áp dụng trong giai đoạn xây đắp Luật sửa đổi 11 luật và Luật sửa đổi 37 luật. Bảo đảm duy trì các mục tiêu, đòi hỏi về điều hành nhà nước của các cấp trong phát triển kinh tế - thị trấn hội, tính bất biến, đồng bộ của hệ thống luật pháp.

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung 4 pháp lệnh liên quan đến quy hoạch - Ảnh 1.

Toàn cảnh phiên họp.

Công bố của Ủy ban Kinh tế khẳng định căn bản đống ý với Tờ trình của Chính phủ về sự quan trọng ban hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một vài pháp lệnh có qui định liên quan đến quy hoạch nhằm tiêu chí đảm bảo sự đồng bộ, hợp nhất với các pháp luật của Luật Quy hoạch và phục vụ đòi hỏi về tiến độ sửa đổi, bổ sung các pháp lệnh có can dự, đảm bảo có hiệu lực thực hiện cùng với Luật Quy hoạch trong khoảng ngày 01/01/2019.

Lên tiếng của Ủy ban Kinh tế cũng thể hiện sự quan trọng, đa phần quan điểm nhất trí việc sửa đổi, bổ sung các pháp lệnh có quy định liên quan tới quy hoạch cần hợp nhất theo nguyên lý đã được áp dụng trong giai đoạn xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một vài yếu tố của 11 luật có can dự tới quy hoạch được Quốc hội duyệt y tại kỳ họp thứ 5 và Luật sửa đổi, bổ sung một vài vấn đề của 37 luật có can dự tới quy hoạch được Quốc hội ưng chuẩn tại kỳ họp thứ 6. Theo đó, các pháp lệnh có liên quan phải sửa đổi, bổ sung để phù hợp với Luật Quy hoạch và chỉ sửa đổi, bổ sung những nội dung chưa thích hợp với Luật Quy hoạch; bảo đảm các quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch non sông phải thực hiện theo Luật Quy hoạch; bảo đảm ngôi thứ của các loại quy hoạch theo luật pháp của Luật Quy hoạch; bảo đảm sự thống nhất nội tại của các pháp lệnh được sửa đổi, bổ sung và tính khả thi khi khai triển chấp hành các luật pháp về quy hoạch.

Thông báo của Ủy ban Kinh tế khẳng định cơ bản tán thành với Tờ trình của Chính phủ về sự quan trọng ban hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một vài pháp lệnh có pháp luật can hệ đến quy hoạch nhằm mục tiêu bảo đảm sự đồng bộ, hợp nhất với các pháp luật của Luật Quy hoạch và đáp ứng đòi hỏi về tiến độ sửa đổi, bổ sung các pháp lệnh có can hệ, bảo đảm có hiệu lực thi hành cùng với Luật Quy hoạch từ ngày 01/01/2019.

Về thủ tục dự án Pháp lệnh, Ủy ban Kinh tế nghĩ rằng, thủ tục đã được sẵn sàng theo qui định tại khoản 1 Nhân tố 64 Luật Ban hành văn phiên bản quy phạm luật pháp, căn bản đáp ứng yếu tố kiện trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội lưu ý cho quan điểm và duyệt.

Tại phiên họp, với 100% quan điểm thành viên đồng tình, UBTVQH đã duyệt y Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung vài pháp lệnh có pháp luật can dự đến quy hoạch.

Pháp lệnh được thông qua gồm có 5 điều, trong đó có sửa đổi, bổ sung một vài vấn đề của Pháp lệnh Công nghiệp Quốc phòng; sửa đổi, bổ sung Yếu tố 4 Pháp lệnh Quản lý thị trường; sửa đổi, bổ sung Nhân tố 34a Pháp lệnh Khuyến mại người có công với cách mạng; sửa đổi, bổ sung Vấn đề 24 Pháp lệnh Thư viện.

Pháp lệnh áp dụng đối với tập đoàn, tổ chức, tư nhân tham gia lập, thẩm định, quyết định hoặc phê thông qua, thông báo, thi hành, bình chọn, nhân tố chỉnh quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia và tổ chức, doanh nghiệp, tư nhân khác có can hệ.

Theo Nguyễn Hoàng

Chinhphu


Xem nhiều hơn: mua dat

Tags:

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG GIÁ

Bản quyền thuộc về Ivan Nguyen, Căn Hộ Luxriverview Quận 7