Home »
Đăng bởi 1991 Land lúc Thứ Tư, 21 tháng 11, 2018 ,

Trên đây là một trong những nội dung của Luật Sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan tới quy hoạch.

Cụ thể, khoản c điểm 4 Yếu tố 40 của Luật Đất đai luật pháp về Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện sẽ được sửa đổi như sau: Đối với dự án cơ sở khoa học, xây đắp, chỉnh trang đô thị, khu cư dân nông thôn phải cùng lúc xác định vị trí, diện tích đất thu hồi trong vùng lân cận để đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án nhà đất, thương mại, dịch vụ, đóng chai, kinh doanh;

Điều 43 về Lấy quan điểm về quy hoạch sử dụng đất sẽ được sửa như sau: Ủy ban quần chúng. # cấp huyện có nghĩa vụ lấy ý kiến về quy hoạch dùng đất cấp thị xã; Việc lấy ý kiến đóng góp của các công ty, công ty, cá nhân và cộng đồng cư dân về quy hoạch dùng đất cấp huyện được chấp hành bằng hình thức tổ chức hội nghị, lấy quan niệm trực tiếp và công khai tin tức về nội dung của quy hoạch sử dụng đất trên trang tin tức điện tử của Ủy ban quần chúng. # cấp quận;

Nội dung lấy ý kiến về quy hoạch sử dụng đất cấp huyện gồm: các mục tiêu quy hoạch sử dụng đất, các dự án công trình thực hiện trong công đoạn quy hoạch dùng đất; Thời điểm lấy quan điểm về quy hoạch dùng đất cấp thị xã là 30 ngày kể trong khoảng ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định tổ chức lấy ý kiến;

Ủy ban nhân dân cấp huyện có bổn phận xây đắp công bố tổng phù hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của quần chúng và hoàn thiện cách thức quy hoạch sử dụng đất cấp quận trước khi trình Hội đồng thẩm định quy hoạch dùng đất cấp quận.”

Từ 1/1/2019: Thu hồi đất làm đường sẽ thu hồi luôn vùng phụ cận để đấu giá - Ảnh 1.

Thu hồi đất khiến các con phố sẽ thu hồi cả vùng phụ cận để đấu giá quyền sử dụng đất - ảnh minh họa


Hình như đó, Vấn đề 46 về Điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được sửa thành: Việc vấn đề chỉnh quy hoạch dùng đất nước nhà, quy hoạch dùng đất quốc phòng, quy hoạch dùng đất bình yên thi hành theo luật pháp của quy định về quy hoạch.

Việc yếu tố chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện được thi hành khi có một trong các căn cứ sau đây: Có sự vấn đề chỉnh kế hoạch sản xuất kinh tế - thị trấn hội, quốc phòng, an ninh của đất nước; quy hoạch cấp nước nhà; quy hoạch vùng; quy hoạch tỉnh giấc mà sự điều chỉnh đó khiến cho đổi mới cơ cấu dùng đất; Do ảnh hưởng của thiên tai, chiến tranh khiến cho đổi mới mục đích, cơ cấu, vị trí, diện tích sử dụng đất; Có sự nhân tố chỉnh địa giới hành chính của địa phương.

Việc yếu tố chỉnh ý tưởnrg sử dụng đất chỉ được thi hành khi có sự yếu tố chỉnh quy hoạch dùng đất hoặc có sự đổi mới về kĩ năng chấp hành chiến lược sử dụng đất.

Yếu tố 48 về Báo cáo công khai quy hoạch, ý tưởnrg dùng đất pháp luật: Việc báo cáo, công khai quy hoạch dùng đất nước nhà, quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch sử dụng đất bình yên chấp hành theo luật pháp của luật pháp về quy hoạch.

Công bố công khai quy hoạch sử dụng đất cấp huyện được thi hành như sau: UBND cấp thị xã có trách nhiệm báo cáo công khai quy hoạch dùng đất cấp quận tại hội sở tập đoàn, trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban quần chúng. # cấp quận và thông báo công khai nội dung quy hoạch dùng đất cấp huyện có can hệ tới xã, phường, đô thị tại hội sở UBND cấp thị trấn;

Toàn cục nội dung quy hoạch dùng đất cấp huyện, kế hoạch sử dụng đất sau khi được tập đoàn nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê thông qua phải được công bố công khai; Việc thông báo công khai được chấp hành trong thời hạn 15 ngày kể trong khoảng ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê chuẩn y; Việc công khai được chấp hành trong suốt kỳ quy hoạch dùng đất.

Theo Xuân Hưng

Vnmedia


Đọc thêm: mua dat

Tags:

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG GIÁ

Bản quyền thuộc về Ivan Nguyen, Căn Hộ Luxriverview Quận 7