Home »
Đăng bởi 1991 Land lúc Thứ Sáu, 23 tháng 11, 2018 ,

Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc vừa ký và ban hành Công điện số 1696/CĐ-KTNN về việc chuyển các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật sang tập đoàn điều tra duyệt hoạt động kiểm toán.

Theo đó, Tổng Kiểm toán nhà nước cho nhân thức, trước yêu cầu của chỉ đạo Đảng và Nhà nước, chuỗi hệ thống chính trị và luật pháp hiện hành về kinh tế, nguồn vốn, kế toán, kiểm toán và phòng, chống tham nhũng thì công việc phòng, chống tham nhũng phê duyệt hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước vẫn còn hạn chế nhạo.

Chi tiết, số vụ việc có dấu hiệu vi phạm luật pháp chuyển sang cơ quan thăm dò còn ít; một vài đoàn kiểm toán, tổ kiểm toán, kiểm toán viên chưa thực thụ chủ động, thiếu cương quyết trong việc tranh đấu, nhận thấy và củng cố chứng cớ kiểm toán về các vụ việc có dấu hiệu vi phạm luật pháp để chuyển tổ chức khảo sát.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc tranh đấu phòng, chống tham nhũng duyệt y hoạt động kiểm toán, Tổng Kiểm toán nhà nước đòi hỏi Thủ trưởng các tổ chức trực thuộc tiếp tục tuyên truyền, quán triệt đến từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong tổ chức về đạo đức nghề nghiệp, quy nhạo báng hoạt động, bổn phận công chức, Kiểm toán viên nhà nước về chủ trương, chính sách của Đảng, luật pháp của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; vai trò và nghĩa vụ của kiểm toán nhà nước trong công việc phòng, chống tham nhũng duyệt hoạt động kiểm toán.

song song, chuyển ngay sang tổ chức dò xét các vụ việc có tín hiệu vi phạm pháp luật được nhận thấy duyệt y hoạt động kiểm toán. Nghiêm cấm các đoàn kiểm toán, tổ kiểm toán giữ lại hoặc kiến nghị xử lý nội bộ. Tuyệt đối không được có hành vi che dấu vi phạm quy định.

Tổng Kiểm toán nhà nước cũng đòi hỏi Thủ trưởng tổ chức chủ trì cuộc kiểm toán chịu nghĩa vụ trước qui định và trước Tổng Kiểm toán nhà nước ví như để xảy ra vi phạm thuộc thẩm quyền, trách nhiệm điều hành.

Xử lý nghiêm các đồng đội, cá nhân cố ý né tránh, thiếu cương quyết chống chọi phòng, chống tham nhũng trong hoạt động kiểm toán.

Trong khi, kịp thời báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước các cộng đồng, cá nhân có thành quả tuyệt vời, nổi trội trong việc phát hiện, củng cố bằng cớ và nhanh lẹ chuyển cơ quan dò hỏi các vụ việc có tín hiệu vi phạm pháp luật chuẩn y hoạt động kiểm toán để có chế độ khen thưởng đột nhiên xuất.

Được biết, trong 9 tháng đầu năm 2018, Kiểm toán nhà nước đã chuyển 4 vụ việc và cung cấp 103 thông báo kiểm toán cho các tổ chức của Quốc hội, Ủy ban kiểm tra Trung ương, tòa án, tập đoàn thăm dò và các tổ chức nhà nước khác có thẩm quyền để dịch vụ công tác dò xét, rà soát, giám sát và thi hành tố tụng.

Cũng trong 9 04 tuần đầu năm 2018, Kiểm toán nhà nước đã phát hiện sai phép và kiến nghị giải quyết 56.009 tỷ đồng; kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ văn bạn dạng quy định 41 văn phiên bản nhằm bịt chỗ hổng thất thoát, vung phí trong khoảng cơ chế, chính sách.

Theo Duyên Duyên

Vneconomy


Xem tại: mua dat

Tags:

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG GIÁ

Bản quyền thuộc về Ivan Nguyen, Căn Hộ Luxriverview Quận 7