Home »
Đăng bởi 1991 Land lúc Thứ Sáu, 9 tháng 11, 2018 ,

Quốc hội ưng chuẩn một số chỉ tiêu về ngân sách nhà nước, cụ thể: tổng số thu ngân sách năm 2019 là 1.411.300 tỷ đồng; chi 1.633.300 tỷ đồng; mức bội chi ngân sách nhà nước là 222.000 tỷ đồng; tổng mức vay của ngân sách nhà nước là 425.252 tỷ đồng; tổng mức sản xuất trái khoán Chính phủ năm 2019 không quá 40.000 tỷ đồng để đầu tư cho các chương trình, dự án đủ giấy má đầu tư theo pháp luật.

Mức bội chi ngân sách nhà nước tương đương 3,6% tổng item trong nước (GDP), gồm: Bội chi ngân sách trung ương tương đương 3,4% GDP; Bội chi ngân sách địa phương tương đương 0,2% GDP.

Quyết nghị cũng nêu, chấp hành yếu tố chỉnh mức lương cơ sở vật chất trong khoảng 1,39 triệu tiền việt/bốn tuần lên 1,49 triệu đồng/tháng, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo luật pháp (đối tượng do ngân sách nhà nước đảm bảo) và trợ cấp giảm giá người có công với cách mạng tăng bằng mức tăng lương hạ tầng, thời gian chấp hành trong khoảng ngày 1/7/2019.

Trong đó, ngân sách trung ương bảo đảm kinh phí yếu tố chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm phường hội, trợ cấp người có công với cách mạng...

Ngân sách địa phương, phần kinh phí bỏ ra ra trong khoảng giảm chi hỗ trợ hoạt động nhiều lần trong ngành nghề hành chính và cung cấp các doanh nghiệp sự nghiệp công lập, được sử dụng theo nguyên lý: dành 50% để chi trả lương tăng thêm do tăng lương hạ tầng; 50% còn lại cho các chế độ an sinh phường hội.

Theo nội dung Quyết nghị, trong khoảng năm 2019, đưa 32% tiền lợi nhuận dầu, khí nước chủ nhà và lợi nhuận được chia từ Liên doanh dầu khí Việt - Nga (Vietsovpetro) và 30% lợi nhuận sau thuế của Tổ chức Công nghệ - Viễn thông Quân đội (Viettel) vào ngân sách Trung ương.

Trong đó, khoản thu bằng phẳng ngân sách với 32% lãi dầu, khí nước chủ nhà sẽ được sắp xếp chi đầu tư tạo ra các công trình trung tâm trong kế hoạch đầu cơ công trung hạn công đoạn 2016 - 2020 của Công ty Dầu khí vietnam (PVN). 30% khoản lợi nhuận sau thuế của Viettel được chi đầu cơ phát triển ngân sách nhà nước cho Bộ Quốc phòng, để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tại quyết nghị, Quốc hội yêu cầu kiểm soát nghiêm ngặt bội chi ngân sách nhà nước, bội chi ngân sách địa phương và mức vay nợ của ngân sách địa phương; có biện pháp hăng hái để giảm bội chi. Tăng cường rà soát, giám sát việc vay, sử dụng vốn vay và trả nợ, nhất là đối với các hiệp định mượn mới, vay nước ngoài, vay có bảo lãnh của Chính phủ nhằm đảm bảo không vượt quá giới hạn về è nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài của tổ quốc theo Nghị quyết số 25/2016/QH14 của Quốc hội.

Nghị quyết cũng giao Chính phủ thi hành một số biện pháp quản lý nhiệm vụ vốn đầu tư - ngân sách năm 2019. Trong đó có đòi hỏi dành dụm triệt để các khoản chi nhiều lần; giảm mạnh kinh phí đơn vị hội nghị, hội thảo, khánh tiết, đi phân tích, thăm dò nước ngoài; sắp xếp kinh phí mua sắm trang trang bị ngặt nghèo, đúng luật pháp; đẩy mạnh việc thi hành khoán sử dụng xe công.

song song, không bố trí dự toán chi cho các chính sách chưa ban hành, chỉ ban hành chính sách làm cho tăng chi ngân sách nhà nước khi thật sự quan trọng và có nguồn bảo đảm.

Chính phủ được giao tiếp diễn chỉ đạo các bộ, tổ chức trung ương, địa phương thi hành nghiêm trang chủ trương tinh giản biên nhạo báng, bố trí, đơn vị bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới cách thức điều hành, chế độ tài chính, tổ chức lại hệ thống các tổ chức tương lai công lập.

Quốc hội giao Chính phủ lao vào nghiên cứu, sớm trình Quốc hội xem xét ban hành quyết nghị về quản lý và dùng nguồn thu từ cổ hủ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại công ty.

Theo Lâm An

BizLive


Đọc thêm: dịch vụ nhà đất

Tags:

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG GIÁ

Bản quyền thuộc về Ivan Nguyen, Căn Hộ Luxriverview Quận 7