Home »
Đăng bởi 1991 Land lúc Chủ Nhật, 7 tháng 10, 2018 ,

Có được chuyển đổi đất vườn sang đất thổ cư?

Căn cứ theo điểm d, Khoản 1, Yếu tố 57, Luật đất đai năm 2013 pháp luật về chuyển mục đích sử dụng đất:

1. Các trường hợp chuyển mục đích dùng đất phải được phép của tổ chức nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

Đất vườn được xác định là đất nông nghiệp, đất ở là đất phi nông nghiệp, vậy bạn muốn chuyển mục đích sử dụng thì phải được sự cho phép của tổ chức có thẩm quyền.

Tất nhiên, việc chuyển mục đích sử dụng đất phải căn cứ tham gia Điều 52, luật đất đai 2013 pháp luật về căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất như sau:

1. Ý tưởnrg dùng đất hàng năm của cấp quận đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Nhu cầu sử dụng đất biểu thị trong dự án đầu cơ, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất”.

Theo đó, muốn nhân thức thửa đất có được phép chuyển mục đích sử dụng hay không còn phụ thuộc tham gia 2 vấn đề kiện đã nêu ở trên.

Về lớp lang, giấy má theo Yếu tố 69, nghị định 43/2104/NĐ-CP quy định cụ thể thực hiện vài vấn đề của Luật Đất đai năm 2013 có luật pháp về lớp lang, Hồ sơ cho phép chuyển mục đích dùng đất như sau:

"1. Người sử dụng đất nộp đơn xin phép chuyển mục đích dùng đất hẳn nhiên Giấy đạt yêu cầu tới tổ chức tài nguyên và môi trường.

2. Công ty khoáng sản và không gian có nghĩa vụ thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; chỉ dẫn người dùng đất thực hiện bổn phận vốn đầu tư theo luật pháp của luật pháp; trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định chuẩn y chuyển mục đích sử dụng đất; chỉ huy cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, giấy tờ địa chính.

Đối với trường phù hợp nhà đầu tư kiếm được chuyển nhượng quyền dùng đất của người đang dùng đất để chấp hành công trình đầu tư thì thực hiện hồ sơ chuyển nhượng quyền dùng đất song song với Giấy tờ chuẩn y chuyển mục đích dùng đất.

3. Người dùng đất thực hiện bổn phận tài chính theo qui định”.

co duoc chuyen doi dat vuon sang dat tho cu

Hồ sơ biến đổi mục đích dùng đất

Về giấy má chuyển mục đích dùng đất theo Thông tư 30/2014/TT-BTNMT pháp luật về thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích dùng đất, thu hồi đất tại Khoản 1, Điều 6. Thủ tục xin chuyển mục đích dùng đất:

1. Người dùng đất nộp 01 bộ giấy tờ đối với trường thích hợp chuyển mục đích dùng đất phải được phép của công ty nhà nước có thẩm quyền; giấy tờ gồm:

a) Bản đăng ký chuyển mục đích dùng đất theo Mẫu số 01 ban hành dĩ nhiên Thông tư này;

b) Giấy đủ điều kiện quyền dùng đất hoặc Giấy đạt yêu cầu quyền sở hữu nhà ở và quyền dùng đất ở hoặc Giấy đủ điều kiện quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà đất và tài sản khác gắn liền với đất.

Bạn chuẩn bị 01 bộ hồ sơ và nộp tại Văn phòng chứng nhận đất đai.

Về Tiền sử dụng đất phải nộp khi chuyển mục đích dùng đất bạn khám phá theo Khoản 2, Nhân tố 5, Nghị định số 45/2014/NĐ-CP pháp luật về thu Tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, tư nhân và Thông tư 76/2014/TT-BTC hướng dẫn một số vấn đề của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP pháp luật về thu Tiền dùng đất.

MuaBanNhaDat theo TBKD


Đọc thêm: bds

Tags:

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG GIÁ

Bản quyền thuộc về Ivan Nguyen, Căn Hộ Luxriverview Quận 7