Home »
Đăng bởi 1991 Land lúc Thứ Năm, 13 tháng 9, 2018 ,

TCTD được cung cấp thông tin khách hàng trong trường hợp nào? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 117/2018/NĐ-CP về việc giữ kín đáo, cung cấp tin tức đối tượng mua hàng của doanh nghiệp nguồn hỗ trợ, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Nghị định có hiệu lực chấp hành từ 1/11/2018.

Theo đó, về nguyên lý giữ kín đáo, cung cấp tin tức đối tượng mua hàng, Nghị định nêu rõ: Thông tin đối tượng mua hàng của công ty nguồn đầu tư, chi nhánh nhà băng nước ngoài phải được giữ bí mật và chỉ được cung cấp theo luật pháp của Luật các doanh nghiệp nguồn đầu tư năm 2010, sửa đổi, bổ sung năm 2017, Nghị định này và quy định có can dự.

Doanh nghiệp nguồn đầu tư, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được cung cấp thông tin xác thực khách hàng khi tróc nã cập các dịch vụ nhà băng bao gồm mã khóa bí mật, dữ liệu sinh trắc học, mật khẩu tầm nã cập của đối tượng mua hàng, tin tức xác nhận khách hàng khác cho bất kỳ tổ chức, công ty, tư nhân nào, trừ trường thích hợp được sự chấp thuận của đối tượng mua hàng đó bằng văn bạn dạng hoặc bằng chế độ khác theo thỏa thuận với đối tượng mua hàng đó.

Tổ chức nhà nước, đơn vị khác, cá nhân chỉ được đòi hỏi đơn vị nguồn hỗ trợ, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp thông tin khách hàng theo đúng mục đích, nội dung, phạm vi, thẩm quyền theo pháp luật của luật pháp hoặc khi được sự chấp nhận của khách hàng và phải chịu trách nhiệm về việc đòi hỏi cung ứng thông tin khách hàng.

Cơ quan nhà nước, tổ chức khác, cá nhân phải giữ bí mật thông tin khách hàng, sử dụng tin tức khách hàng đúng mục đích khi đòi hỏi cung ứng thông tin và không được cung ứng cho bên thứ ba mà không có sự chấp thuận của khách hàng, trừ trường phù hợp cung cấp theo qui định của luật pháp.

Cơ quan, doanh nghiệp, tư nhân phải lưu trữ, bảo quản theo pháp luật của pháp luật về lưu trữ, bảo quản thủ tục, tài liệu đối với tin tức khách hàng, giấy tờ yêu cầu cung ứng tin tức khách hàng, việc giao kiếm được tin tức khách hàng.

Nghị định cũng quy định các trường phù hợp cung cấp tin tức đối tượng mua hàng. Chi tiết, đơn vị nguồn đầu tư, chi nhánh nhà băng nước ngoài chỉ được cung ứng thông tin khách hàng cho công ty khác, tư nhân thuộc một trong các trường phù hợp sau đây: Tổ chức khác, cá nhân có quyền yêu cầu công ty nguồn vốn vay, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp thông tin khách hàng được qui định cụ thể tại bộ luật, luật, nghị quyết của Quốc hội; có chấp nhận của đối tượng mua hàng bằng văn bản hoặc bằng cơ chế khác theo ký hợp đồng với khách hàng.

Doanh nghiệp nguồn vốn vay, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trách nhiệm cung cấp thông tin khách hàng cho chính đối tượng mua hàng hoặc người thây mặt hợp lí của đối tượng mua hàng đó.

Theo P.L

Thời báo ngân hàng


Xem thêm: dat xanh

Tags:

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG GIÁ

Bản quyền thuộc về Ivan Nguyen, Căn Hộ Luxriverview Quận 7