Home »
Đăng bởi 1991 Land lúc Thứ Sáu, 14 tháng 9, 2018 ,

(Thứ Năm, 13/09/2018 | 19:00)

Ban quản trị là công ty thây mặt cho các chủ chiếm hữu, người đang dùng căn hộ để thực hiện các công tác liên quan đến việc điều hành, dùng nhà chung cư. Vậy bổn phận và quyền hạn ban quản trị tầm thường cư là gì?

Quyền hạn ban quản trị chung cư là gì?

Quyền hạn ban quản trị thông thường cư là gì?

Khi nào thì thông thường cư yêu cầu xây cất Ban quản trị?

Ban quản trị tầm thường cư được kiến thiết khi khu bình thường cư đó có trong khoảng 20 căn hộ trở lên. Thành phần Ban quản trị bao gồm thây mặt các chủ sở hữu nhà thông thường cư, thây mặt nhà đầu tư (ví như có). Trong trường phù hợp người dùng căn hộ bình thường cư có nhập cuộc Hội nghị nhà bình thường cư thì thành phần Ban quản trị nhà thông thường cư có thể gồm cả người sử dụng.

 • Ban quản trị nhà tầm thường cư có một chủ sở hữu được doanh nghiệp theo mô hình tự quản.
 • Ban quản trị nhà phổ biến cư có phổ biến chủ sở hữu được công ty và hoạt động theo mô hình Hội đồng quản trị của tổ chức kinh doanh cũ kĩ phần hoặc mô phỏng Ban chủ nhiệm của thích hợp tác phố. Các mô phỏng này đều có nhân cách pháp nhân, có con dấu và thực hiện các quyền, bổn phận quy định tại khoản 1 Yếu tố 104 của Luật.

Bên cạnh, khi bầu, bãi miễn thành viên Ban quản trị nhà tầm thường cư, các chủ chiếm hữu, người dùng nhà chung cư chẳng phải kiến thiết công ti cũ rích phần hoặc kiến thiết hợp tác phường; việc bầu, bãi miễn thành viên Ban quản trị được chấp hành duyệt Hội nghị nhà bình thường cư theo Quy chế điều hành, dùng nhà thông thường cư do Bộ trưởng Bộ Xây đắp ban hành.

quyen han ban quan tri chung cu la gi

Nghĩa vụ và quyền hạn Ban quản trị phổ biến cư

Theo vấn đề 104 Luật nhà đất 2014 cùng nhân tố 41 Thông tư 02/2016/TT-BXD, nghĩa vụ và quyền hạn Ban quản trị bình thường cư được qui định như sau:

 • Đôn đốc, nhắc nhở các chủ chiếm hữu, người dùng nhà tầm thường cư trong việc thực hiện nội quy, quy chế giễu điều hành, sử dụng nhà chung cư;
 • Điều hành, dùng kinh phí bảo trì phần chiếm hữu bình thường của nhà tầm thường cư theo quy định của Luật này và quyết định của Hội nghị nhà tầm thường cư; công bố Hội nghị nhà chung cư việc thu, chi khoản kinh phí này
 • Ký thích hợp đồng cung cấp phục vụ điều hành vận hành nhà thông thường cư với nhà đầu tư hoặc tổ chức có công dụng, năng lực điều hành vận hành nhà phổ biến cư sau khi đã được Hội nghị nhà chung cư chọn theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 102 của Luật này.
 • Ký hòa hợp đồng với đơn vị có năng lực bảo trì nhà đất theo qui định của quy định về xây dựng để bảo trì phần chiếm hữu thông thường của nhà thông thường cư và giám sát hoạt động bảo trì. Việc bảo trì phần sở hữu bình thường có thể do đơn vị đang điều hành vận hành nhà chung cư hoặc doanh nghiệp khác có năng lực bảo trì theo pháp luật của quy định về xây dựng thi hành;

quyen han ban quan tri chung cu la gi

 • Thu thập, tổng thích hợp quan điểm, kiến nghị của người sử dụng nhà chung cư về việc quản lý, dùng và cung cấp các phục vụ nhà tầm thường cư để phối phù hợp với tập đoàn tính năng, tổ chức, cá nhân có can hệ xem xét, khắc phục;
 • Phối hợp với chính quyền địa phương cùng tổ dân phố trong việc xây dựng nếp sống tân tiến, gìn giữ chơ vơ tự, bình an phường hội trong khu nhà phổ biến cư;
 • Thi hành đúng quy chế hoạt động của Ban quản trị nhà thông thường cư đã được Hội nghị nhà chung cư ưng chuẩn, không được tự bãi miễn hoặc bổ sung thành viên Ban quản trị nhà phổ biến cư;
 • Được hưởng thù lao nghĩa vụ và các chi phí hợp lý khác theo quyết định của Hội nghị nhà phổ biến cư;
 • Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước chủ chiếm hữu, người dùng nhà phổ biến cư khi thực hiện quyền và trách nhiệm không đúng với luật pháp tại khoản này;
 • Thi hành các công tác khác do Hội nghị nhà chung cư giao mà không trái với pháp luật quy định.

MuaBanNhaDat theo TBKD


Có thể bạn quan tâm: gia dat saigon

Tags:

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG GIÁ

Bản quyền thuộc về Ivan Nguyen, Căn Hộ Luxriverview Quận 7