Home »
Đăng bởi 1991 Land lúc Thứ Bảy, 15 tháng 9, 2018 ,

Theo Thứ trưởng Bộ Vốn đầu tư Đỗ Hoàng Anh Tuấn, một trong bốn biện pháp mang tính bỗng nhiên phá của ngành nghề vốn đầu tư trong thời gian tới chính là nâng cao chất lượng công chức và cải cách thu gọn manh mối bộ máy hành chính của cơ quan Bộ Vốn đầu tư.

Đây là tin tức được ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho biết khi mua bán với tạp chí bên lề một sự kiện. Theo đó, để làm được mục tiêu này, Thứ trưởng Bộ Nguồn vốn cho biết, vừa mới đây cơ cỗ ván chính đã ban hành Quyết định 520/QĐ-BTC ngày 13/4/2018 về việc phê duyệt chiến lược sắp xếp, sáp nhập chi cục thuế thị xã, quận, thị phường, thị trấn thành chi cục thuế khu vực thuộc cục thuế thức giấc, thị trấn trực thuộc trung ương.

Trong đó, đề ra kế hoạch trong 3 năm sẽ cắt giảm 340 chi cục thuế trên tổng số 711 chi cục thuế bây chừ.

"Kho bạc tới nay đã giảm trên 60 phòng thương lượng. Tới đây sẽ tiếp diễn cơ cấu bên trong để bảo đảm hiệu quả tinh giản bộ máy", ông Tuấn nói.

Với các tập đoàn trong Bộ, lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết cũng sẽ thực hiện tinh giảm số lượng phòng, số dắt mối, trên cơ sở vật chất đó xây dựng đội ngũ công chức theo Quyết nghị 27 của Trung ương bảo đảm giảm được số lượng, nâng cao chất lượng và ứng dụng được hiện đại hóa giấy má hành chính để bảo đảm tính hiệu quả, hiệu lực của bộ máy hành chính nhà nước.

"Theo Quyết nghị Bộ Chính trị khóa IX thì phần đông các bộ, tập đoàn Trung ương, các công ty điều hành hành chính nhà nước phải giảm 10%. Hoàn thành năm 2017, tập đoàn Bộ Nguồn vốn đã giảm được 4,7% tổng số nhân lực, bởi thế tôi tin cậy rằng đến năm 2020, Bộ Vốn đầu tư cam đoan sẽ làm được chỉ tiêu tinh giảm được 10% tổng số nhân lực", ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho nhân thức.

Ngoài biện pháp cắt giảm nhân lực, để canh tân hành chính trong thời điểm đến, Thứ trưởng Bộ Nguồn vốn cho biết, công ty này còn đề ra 3 biện pháp khác cũng không kém phần quan trọng.

Thứ nhất, sẽ dồn vào một chỗ tham gia 2 Luật Điều hành thuế và Luật Chứng khoán. Đối với Luật Điều hành thuế đưa ra chỉ tiêu hiện đại hóa công việc điều hành thuế, chuyển sang tiêu chuẩn của OECD, tiêu chuẩn của diễn đài chống chuyển giá. Đối với Luật Chứng khoán tập trung vận động được nguồn lực thị trấn hội cho đầu cơ phát hành, chuyển đầu tư của khu vực tổ chức dựa phổ thông tham gia nguồn vốn vay bây giờ sang cổ phiếu và trái khoán đơn vị.

Thứ hai, giảm giấy má hành chính. Theo lãnh đạo Bộ Tài chính, cơ quan này đã xây đắp dự thảo Nghị định về cắt giảm, dễ chơi hóa yếu tố kiện buôn bán thuộc khuôn khổ tính năng điều hành của Bộ Nguồn vốn, qua đó, sẽ cắt giảm 190/370 nhân tố kiện buôn bán, dự kiến sẽ được trình Chính phủ trong 04 tuần 9 hoặc tháng 10 để duyệt.

Thứ ba, tiến bộ hóa giấy má hành chính. "Hiện nay, ngành nghề tài chính có 961 hồ sơ, trong đó 54% thủ tục vẫn ở level 1,2 và 46% giấy má ở level 3,4. Tiêu chí đề ra tới năm 2020 thực hiện được tối thiểu 90% màn chơi 3,4. Tương tự, cần lịch trình cứ 6 04 tuần là phải tăng 10-15% hồ sơ lên cấp độ 3,4 giảm tương ứng màn chơi 1,2 trong tổng số 961 thủ tục hành chính", ông Tuấn cho nhân thức.

Theo Duyên Duyên

VnEconomy


Xem tại: bat dong san

Tags:

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG GIÁ

Bản quyền thuộc về Ivan Nguyen, Căn Hộ Luxriverview Quận 7